Teaching and Methodological complexes


1 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія і регіональний розвиток» - навчальний план

Освітньо-професійна програма "Географія рекреації туризму" - навчальний план 

1 курс (бакалавр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") - навчальний план

Перелік дисциплін

 

1 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство) - навчальний план

Перелік дисциплін

 

2 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія і регіональний розвиток» - навчальний план

Освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму» - навчальний план

Перелік дисциплін

 

3 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія) - навчальний план

Перелік дисциплін

 

4 курс (бакалавр, спеціальність 103 Науки про  Землю, освітньо-професійна програма «Географія») - навчальний план

Перелік дисциплін

 

1 курс (магістр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") - навчальний план

Перелік дисциплін

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна та соціальна географія») - навчальний план

Перелік дисциплін

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму») - навчальний план

Перелік дисциплін

 

Міжфакультетські вибіркові дисципліни