Teaching and Methodological complexes


2020-2021 н.р.

БАКАЛАВРІАТ

І курс 106 Географія ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»
ОПП «Геоурбаністика, регіоналістика, країнознавство»
ОПП «Географія рекреації та туризму»
014.07 Середня освіта (Географія) ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»
ІІ курс 106 Географія ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»
ОПП «Геоурбаністика, регіоналістика, країнознавство»
ОПП «Географія рекреації та туризму»
014.07 Середня освіта (Географія) ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»
ІІІ курс 106 Географія ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»
ОПП «Географія рекреації та туризму»
ІV курс 106 Географія ОПП «Географія» спеціалізація «Економічна та  соціальна географія»
ОПП «Географія рекреації та туризму»

 

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

ІІ курс осінній семестр ІІІ курс  осінній семестр ІІІ курс осінній семестр
ГЕОДЕМОГРАФІЯ  ГЕОУРБАНІСТИКА ГЕОПОЛІТИКА

 

МАГІСТРАТУРА

І курс 106 Географія ОПП "Економічна та соціальна географія"
014.07 Середня освіта (Географія) ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

 

АСПІРАНТУРА

І-ІV курс 103 Науки про Землю Спеціалізація «Економічна та  соціальна географія»