Lists of Students


LIST of students of

the Department of Human Geography and Regional Studies,

full-time

 

1st year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

group GC-12

 1. Elizaveta Abramova
 2. Anton Dziuba
 3. Alexey Koshovenko
 4. Elizaveta Moiseenko
 5. Vyacheslav Reshetnyak
 6. Karina Simtsova
 7. Alexandra Stogniy starosta
 8. Vladislav Tsygan
 9. Anton Sherstyuk
 10. Alexander Nesterchuk C

 

1st year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography of Recreation and Tourism"

group GR-11

 1. Anna Balashova
 2. Anna Boyko
 3. Polina Dovzhenko
 4. Alexander Doroshenko starosta
 5. Julia Kravtsova
 6. Dariya Maximova
 7. Olena Mezentseva
 8. Marina Orgish
 9. Amina Pratsuk
 10. Alina Samoilova
 11. Darya Surgai
 12. Yehor Taran
 13. Alina Terentyeva
 14. Edward Rodin C
 15. Anna Plotnikova C

 

1st year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Urban Geography, Regional and Country Studies"

group GU-11

 1. Natalia Bozhko
 2. Stanislav Korsun
 3. Anna Sleptsova

 

1st year

Bachelors

Specialty 014.07 "Secondary Education (Geography)", Educational and professional program "Geography, Economics, Regional Studies and Tourism Work"

group GS-11

 1. Klimenko Anastasia

 

2nd year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

group GCR-22

 1. Sofia Biliana
 2. Diana Yeshan
 3. Yevgeny Zaitsev  starosta
 4. Anna Karaychentseva
 5. Eugenia Karpikova
 6. Vladislav Kozak
 7. Valery Mirenka
 8. Anastasia Nozdrachova
 9. Maxim Pokhelyuk
 10. Roman Rasulov
 11. Maria Bosya C
 12. Anastasia Eryomenko C
 13. Artyom Kafyan C
 14. Ilya Poprozman C
 15. Karina Skurikhina C
 16. Diana Yaremchuk C

 

3d year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-32

 1. Dmitry Gavrilenko
 2. Anna Stukalova
 3. Yana Prots

 

3d year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography of Recreation and Tourism"

Group GR-31

 1. Alexandra Paliy
 2. Daria Ushvarok starosta
 3. Yana Yurchenko
 4. Boris Zhyrnyi C
 5. Vyacheslav Kuzinov  C
 6. Milana Likholet C
 7. Anastasia Levina C
 8. Marina Slipko C

 

4th year

Bachelors

Specialty 103 "Earth Sciences", Educational and professional program "Geography", Specialization "Human Geography"

group GC-4

 1. Alina Borichevskaya
 2. Elizaveta Vladova
 3. Vladislav Voitkov
 4. Anastasia Glushchenko
 5. Anastasia Gorohova
 6. Elvira Gurbanova
 7. Alexandra Carpiy
 8. Maria Logvinenko
 9. Ilona Lozova
 10. Kateryna Mukhortova
 11. Igor Popov starosta
 12. Artyom Prostit
 13. Vladislav Filatov
 14. Shirali Yagmurov C Turkmenistan

 

 1st year

Masters

Specialty 014.07 "Secondary Education (Geography)", Educational and professional program "Geography, Economics, Regional Studies and Tourism Work"

Group GS-51

 1. Anastasia Bychkova starosta
 2. Vitaliy Brynko
 3. Marina Kvasova

 

1st year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

Group GC-52

 1. Vladislav Bondarenko
 2. Andriy Kaplin
 3. Alina Katina
 4. Anna Legeza
 5. Ivan Livitsky
 6. Anna Ugryumova
 7. Konstantin Malyarenko C

 

1st year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography of Recreation and Tourism"

Group GR-51

 1. Yana Ihnenko
 2. Ruslan Korenkov
 3. Kateryna Matviychuk
 4. Anna Redka
 5. Olena Sysla C
 6. Mykola Rzhavskyy C

 

2nd year

Masters

Specialty 014.07 "Secondary Education (Geography)", Educational and professional program "Geography, Economics, Regional Studies and Tourism Work"

Group GCO-61

 1. Mikhail Derelyuk
 2. Yevgeny Stafanov
 3. Marina Shatokhina starosta

 

2nd year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

Group GCR-62

 1. Alexander Bodnaruuk
 2. Daria Vengrin
 3. Olga Demenko
 4. Anastasia Kuznetsova starosta
 5. Anna Mashchenko
 6. Lina Pavlenko
 7. Olga Popovich
 8. Daria Starostenko

 

2nd year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geographic Information Systems in Areal Management"

Group GCG-61

 1. Denis Seryogin

 

 LIST of students of

the Department of Human Geography and Regional Studies,

part-time

1st year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

Group GC-11

 1. Iryna STEPANOVA C

 

2nd year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-21

 Anastasiya CHERVONA C

 1. Mariya STOHNIY                    C

 

3d year

Bachelors

Specialty 103 "Earth Sciences", Educational and professional program "Geography", Specialization "Human Geography"

group GC-31

 1. Maksym YURKO
 2. Viktoriya FESʹKOVA
 3. Anastasiya SKRYPKA                 C  vacation

 

4th year

Bachelors

Field of training 6.040104 "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-41

 1. Yuliya IVANOVA Oleksandrivna
 2. Olena LEONTYEVA Anatoliyivna
 3. Yuliya KONONENKOVA-LAPKO        C

 

5th year

Bachelors

Field of training 6.040104 "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-51

 1. Stanislav ALIFIRENKO
 2. Valentyna HREBINNYK
 3. Mubariz Hazrat Ohly SAMEDOV

 

1st year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

Group GC-11

 1. Dar’ya VYAZANKINA       C
 2. Oleksandr MAYBORODA          C
 3. Inna STELʹNYKOVYCH C

1th year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography of Recreation and Tourism"

Group GR-11

 1. Dmytro REPRYNTSEV C

 

1th year

Masters

Specialty 014.07 "Secondary Education (Geography)", Educational and professional program "Geography, Economics, Regional Studies and Tourism Work"

Group GCO-11

 1.  Daryna MYKHAYLENKO
 2. Oleksandra SKLYAROVA

 

2nd year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Human Geography"

Group GC-22

 1. Anton BONDARENKO     C

2. Nataliya RUDENKO          C

3. Vadym SHARA                  C