Lists of Students


LIST of students of

the Department of Human Geography and Regional Studies,

full-time

 

1st year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

group GCR-12

 1. Sofia Biliana
 2. Diana Yeshan
 3. Yevgeny Zaitsev  starosta
 4. Anna Karaychentseva
 5. Eugenia Karpikova
 6. Vladislav Kozak
 7. Valery Mirenka
 8. Anastasia Nozdrachova
 9. Maxim Pokhelyuk
 10. Roman Rasulov
 11. Maria Bosya C
 12. Anastasia Eryomenko C
 13. Artyom Kafyan C
 14. Ilya Poprozman C
 15. Karina Skurikhina C
 16. Diana Yaremchuk C

 

2nd year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-22

 1. Dmitry Gavrilenko
 2. Anna Stukalova
 3. Yana Prots C

 

2nd year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography of Recreation and Tourism"

Group GR-21

 1. Alexandra Paliy
 2. Daria Ushvarok starosta
 3. Yana Yurchenko
 4. Boris Zhyrnyi C
 5. Vyacheslav Kuzinov  C
 6. Milana Likholet C
 7. Anastasia Levina C
 8. Marina Slipko C

 

3d year

Bachelors

Specialty 103 "Earth Sciences", Educational and professional program "Geography", Specialization "Human Geography"

group GC-32 

 1. Alina Borichevskaya
 2. Elizaveta Vladova
 3. Vladislav Voitkov
 4. Anastasia Glushchenko
 5. Anastasia Gorohova
 6. Elvira Gurbanova
 7. Alexandra Carpiy
 8. Maria Logvinenko
 9. Ilona Lozova
 10. Kateryna Mukhortova
 11. Igor Popov starosta
 12. Artyom Prostit
 13. Vladislav Filatov
 14. Shirali Yagmurov C Turkmenistan

 

4th year

Bachelors

Field of training 6.040104 "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-42 

 1. Anastasia Bychkova  starosta
 2. Vladislav Bondarenko
 3. Vitaliy Brin'ko
 4. Hlib Golynsky
 5. Victoria Drozd
 6. Andrey Kaplin
 7. Alina Katrechko
 8. Marina Kvasova
 9. Korenkov Ruslan
 10. Anna Legeza
 11. Ivan Livitsky
 12. Ekaterina Matveyichuk
 13. Nikita Rzhavsky
 14. Snezhana Rozhnova
 15. Anna Uhrymova
 16. Selby Akmuradova C Turkmenistan
 17. Durghan Egemberdiyeva C Turkmenistan
 18. Tashmuhammet Saitmuradov C Turkmenistan

 

5th year

Masters

Specialty 014.07 "Secondary Education (Geography)", Educational and professional program "Geography, Economics, Regional Studies and Tourism Work"

Group GCO-51

 1. Mikhail Derelyuk
 2. Yevgeny Stafanov
 3. Marina Shatokhina starosta

 

5th year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

Group GCR-52

 1. Alexander Bodnaruuk
 2. Daria Vengrin
 3. Olga Demenko
 4. Anastasia Kuznetsova starosta
 5. Mikhail Kutovy
 6. Anna Mashchenko
 7. Lina Pavlenko
 8. Olga Popovich
 9. Daria Starostenko

 

5th year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geographic Information Systems in Areal Management"

Group GCG-51

 1. Denis Seryogin
 2. Dmitry Sorokin starosta

 

 LIST of students of

the Department of Human Geography and Regional Studies,

part-time

1st year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

Group GC-11

 1. Iryna STEPANOVA C

 

2nd year

Bachelors

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-21

 Anastasiya CHERVONA C

 1. Mariya STOHNIY                    C

 

3d year

Bachelors

Specialty 103 "Earth Sciences", Educational and professional program "Geography", Specialization "Human Geography"

group GC-31

 1. Maksym YURKO
 2. Viktoriya FESʹKOVA
 3. Anastasiya SKRYPKA                 C  vacation

 

4th year

Bachelors

Field of training 6.040104 "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-41

 1. Yuliya IVANOVA Oleksandrivna
 2. Olena LEONTYEVA Anatoliyivna
 3. Yuliya KONONENKOVA-LAPKO        C

 

5th year

Bachelors

Field of training 6.040104 "Geography", Specialization "Human Geography"

Group GC-51

 1. Stanislav ALIFIRENKO
 2. Valentyna HREBINNYK
 3. Mubariz Hazrat Ohly SAMEDOV

 

1st year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Economic, Social Geography and Regional Development"

Group GC-11

 1. Dar’ya VYAZANKINA       C
 2. Oleksandr MAYBORODA          C
 3. Inna STELʹNYKOVYCH C

1th year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Geography of Recreation and Tourism"

Group GR-11

 1. Dmytro REPRYNTSEV C

 

1th year

Masters

Specialty 014.07 "Secondary Education (Geography)", Educational and professional program "Geography, Economics, Regional Studies and Tourism Work"

Group GCO-11

 1.  Daryna MYKHAYLENKO
 2. Oleksandra SKLYAROVA

 

2nd year

Masters

Specialty 106 "Geography", Educational and professional program "Human Geography"

Group GC-22

 1. Anton BONDARENKO     C

2. Nataliya RUDENKO          C

3. Vadym SHARA                  C