2 курс, ОПП «Географія рекреації та туризму»


2 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»

ІІІ семестр

Іноземна мова (факультатив) - Програма (німецька мова) Програма (англійська мова) доц. Лученко О.А. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)

Інформатика з основами геоінформатики – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.доц. Добровольська Н.В.

Дистанційне зондування Землі – Програма Матеріали старш. викл. Попов В.С.

Геоморфологія і палеогеографія – Програма Матеріали старш. викл. Попов В.С.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М., старш. викл. Свір Н.В.

Картографія – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Комп'ютерні технології в географії рекреації і туризму (практикум) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.

          

ІV семестр

Філософія – Програма Матеріали доц. Безродний А.Г.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М., старш. викл. Свір Н.В.

Ландшафтознавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О., старш. викл. Сержантова Ю.Ю.

Рекреаційна географія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Основи менеджменту – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Географія населення та розселення – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.  

Іноземна мова (за фахом) – Програма (англійська мова) Програма (німецька мова) доц. Лученко О.А. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)