Teaching and Methodical books


Theory and methodology of geographical science Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
Social geography Соціальна географія: підручник / за ред. Л. Нємець та К. Мезенцева. - К.: Фенікс, 2019. - 304 с.

Основи соціальної географії: методичні рекомендації / К. Ю. Сегіда, К. О. Кравченко. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 39 с.

Основи  соціальної  географії: навчальний  посібник  /  Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. –  235 с.

Population geography with the basics of demography Сегіда К. Ю. Географія населення з основами демографії: методичні рекомендації / К. Ю. Сегіда, О. О. Паталашка. – Харків, 2018. – 82 с.

Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії». – Видання третє. Доповнене. – Харків, 2015. – 54 с.

Tourist and recreational resources of the world Туристсько-рекреаційні ресурси світу : навчально-методичний посібник / Л.М. Нємець, Г.О. Кулєшова, А.В. Соколенко. – Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 102 с.
Geography of domestic tourism Гусєва Н. В. Географія внутрішнього туризму: Методичні рекомендації. – Харків, 2018. – 101 с.

 

Information geography and GIS Нємець К.А., Кравченко К.О. Інформаційна географія та ГІС: навчальнометодичний посібник. – Харків, 2018. – 108 с.

 

Informatics with the basics of geoinformatics Костріков С.В., Бережний В.А., Добровольська Н.В., Сегіда К.Ю. Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс. - Харків, 2012 - 58 с.

 

Geographic information systems Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний – Харків, 2016 – 82 с.
Statistical methods and processing of geoinformation Нємець К.А., Сегіда К.Ю. Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 52 с. 
Economic and social geography of Ukraine
Foreign economic relations of Ukraine Зовнішньоекономічні зв’язки України : навчально-методичний посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.
Geography of the Kharkiv region  

Сегіда К. Ю., Редін В. І., Чабань М. Т. Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012. – 56 с. 

Excursion studies Сегіда К.Ю., Мазурова А.В. Методичні рекомендації. – Харків, 2016. – 37 с.

Скриль І.А., Кулєшова Г.О. Практикум: Регіональна екскурсійна діяльність: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяольність». – Харків, 2014 – 38 с.

Problems of regional development Гусєва Н. В. Практикум з проблем регіонального розвитку: Методичні рекомендації. – Харків, 2018. – 151 с.

Кобилін П.О. Семінар з проблем регіонального розвитку: навчально-методичний посібник . – Харків, 2016 – 73 с.

Geography of the world economy Кандиба Ю.І. Географія світового господарства. Методичні вказівки. – Харків, 2010. – 31 с.

 

Historical geography with the basics of ethnography Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2010. – 73 с.
Political geography with the basics of geopolitics Кандиба Ю.І., Кучер І.І. Політична географія з основами геополітики: Навчально-методичний комплекс – Харків, 2010. – 100 с.

 

System analysis in tourist and recreational activities Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності: методичні вказівки – Харків, 2016. – 41 с.

 

Information technologies in territorial management Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник. – Харків, 2015. – 56 с.

 

Working with geodatabases in social geography Костріков С. В., Чуєв О.С. Робота з базами геоданих в суспільній географії: навчально-методичний посібник. – Харків, 2016 –  79 с.

 

Scientific workshop Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Кравченко К.О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник . – Харків, 2015. – 70 с.
Geography of agriculture Кандиба Ю.І., Добровольська Н.В., Ліхван В.Ф. Географія АПК: Методичні вказівки. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 22 с.
Business management Сільченко Ю. Ю., Ключко Л. В. Менеджмент підприємницької діяльності Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012 – 124 с. 

 

Basics of human geography Ключко Л.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Основи суспільної географії» (перероблено та доповнено). – Харків‚ 2010. – 43 с.
Geography of Service Sector and Tourism Industry Нємець Л. М., Телебєнєва Є. Ю., Скриль І. А., Кобилін П. О. Географія сфери послуг та індустрія туризму: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 106. Географія. – Харків, 2022 – 39 с. 

 

Computer technologies in human geography Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки. – Харків, 2012. – 34 с. 
Pedagogical management Нємець, Л. М.,  Сегіда К. Ю., Логвинова М. О.  Педагогічний менеджмент: навчально-методичний посібник. – Харків, 2019. – 86 с.
Workshop: Basics of local studies and tourism activity Скриль І.А., Кулєшова Г.О. Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю: «Економічна та соціальна географія»– Харків, 2014 – 44 с.


Diploma theses Методичні вказівки виконання та оформлення дипломних робіт / Л. М. Нємець, Є. Ю. Телебєнєва, К. Ю. Сегіда. – Харків, 2018. – 40 с.
Practice Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Барило І. М., Мазурова А. В. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме. – Харків, 2017. – 20 с.