Teaching and Methodical books


 1. Бережной В.А., Костриков С.В. Работа в среде ГИС-платформы ArcGIS: компьютерный практикум / В.А. Бережной, С.В. Костриков. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - 80 с.
 2. Бережной В.А., Костриков С.В. Работа в среде ГИС-платформы MapInfo: Компьютерный практикум / В. А. Бережной, С. В. Костриков – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - 108 с.
 3. Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Общественно-географическое районирование Украины» / для иностранных студентов – 1-ое издание. – Харьков, 2013. – 60 с.
 4. Вирченко П.А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Общественно-географическое районирование Украины» / для иностранных студентов – 2-ое издание, переработанное и дополненное. – Харьков, 2015. – 60 с.
 5. Вірченко  П.А.  Робочий  зошит  для  семінарсько-практичних  занять  з курсу  «Суспільно-географічне  районування  України»  –  2-ше  видання, перероб. і допов. – Харків, 2016. - 72 с.
 6. Вірченко П.А. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Суспільно-географічне районування України». – 1-ше видання. – Харків, 2015. – 72 с.
 7. Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 34 с.
 8. Добровольська Н.В. Формування екологічно збалансованого землеробства  арківської  області:  суспільно-географічний підхід.  Монографія /  Н.В. Добровольська,  С.В. Костріков.  – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 276 с. 
 9. Кандиба Ю.І., Добровольська Н.В., Ліхван В.Ф. Географія АПК: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 22 с.
 10. Kандиба Ю.І. Географія світового господарства. (скачати .doc)
 11. Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії. (скачати .doc)
 12. Кандиба Ю.І., Кучер І.І. Політична географія з основами геополітики: Навчально-методичний комплекс. (скачати .doc)
 13. Кандиба Ю.І. Техніко-економічні основи виробництва. (скачати .doc)
 14. Ключко Л.В. Основи суспільної географії. (скачати .doc)
 15. Кобилін П.О. Семінар з проблем регіонального розвитку: авчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 – 73 с.
 16. Костріков С.В., Бережний В.А., Добровольська Н.В., Сегіда К.Ю. Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів зі спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія», - Харків, 2012 - 58 с. (скачати .pdf)
 17. Костріков С.В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності «Економічна та соціальна географія», - Харків, 2012 - 44 с. (скачати. pdf).
 18. Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2015. – 56 с.
 19. Костріков С.В., Сегіда К.Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів зі спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія», – Харків, 2012 – 62 с. (скачати .pdf)
 20. Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальностями «Географія», «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 – 82 с.
 21. Костріков С. В., Чуєв О.С. Робота з базами геоданих в суспільній географії: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи аспірантів, які навчаються за спеціальністю 11.00.02  «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2016 –  79 с.
 22. Кулешова А.А. Основы менеджмента: учебное пособие для самостоятельной работы студентов. – Харьков, 2013. – 55 с.
 23. Кулєшова Г.О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з  дисципліни «Географія світового господарства» / Г.О.Кулєшова, В.І. Редін. – Харків, 2013. – 23 с.
 24. Кулєшова Г. О. Туристсько-рекреаційні ресурси світу: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 60 с.
 25. Кулєшова Г.О., Якименко І.А. Методичний комплекс з курсу „Зовнішньоекономічні зв'язки України” (скачать .doc)
 26. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Географічне країнознавство». – Харків, 2016. – 32 с.
 27. Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності: методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Географія рекреації та туризму». – Харків, 2016. – 41 с.
 28. Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько- рекреаційній діяльності: методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяльність». – Харків, 2015. – 43 с. 
 29. Нємець К.А., Сегіда К.Ю. Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія» зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 52 с. (скачати .pdf)
 30. Нємець К.А. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу "Інформаційна географія". (скачати .doc)
 31. Немец К.А., Сегида Е.Ю. Статистические методы и обработка геоинформации: учебно-методическое пособие. – Харьков, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2013. – 60 с.
 32. Нємець К. А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект : [монографія] / К. А. Нємець, П. А. Вірченко, Г. О. Кулєшова. – Харків, 2014. – 180 с.
 33. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Гусєва Н. В. Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія». Видання п’яте. – Харків, 2015. – 24 с.
 34. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Барило І. М., Мазурова А. В. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме. – Харків, 2017. – 20 с.
 35. Нємець К.А. Інформаційна географія. Методичні вказівки (скачати .doc) 
 36. Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник // К. А. Нємець, Л. М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
 37. Нємець  Л.М.,  Вірченко  П.А.  Робочий  зошит  для  практично-семінарських занять  з  курсу «Економічна і соціальна географія України».  –  9-е вид., перероб. і допов. – Харків, 2016. – 104 с.
 38. Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Немец К. А. Региональные проблемы устойчивого развития: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению «География», специальность «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2013. – 72 с. (скачати .pdf)
 39. Немец Л. Н., Сегида Е. Ю., Сильченко Ю. Ю. Основы социальной географии: учебное пособие. – Харьков, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2014. – 112 с.
 40. Немец Л. М., Сегида К. Ю. Методические рекомендации для прохождения  экономико-географического этапа учебной практики студентов 1 курса направления подготовки «География», которые обучаются на русском языке (издание 2-е, дополненное). – Харьков, 2014. – 20 с.
 41. Нємець Л.М., Сегіда К.Ю. Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу напряму підготовки «Географія». Видання четверте. – Харків, 2014. – 20 с. 
 42. Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Навчально-методичний комплекс з курсу: «Основи соціальної географії». – Харків, 2012. – 108 с. (скачати .pdf)
 43. Нємець Л.М., Сегіда К.Ю., Яновська О.О. Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 40 с. (скачати .pdf)
 44. Нємець Л. М., Сільченко Ю. Ю., Нємець К. А., Сегіда К. Ю. Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) [монографія] / Л. М. Нємець, Ю. Ю. Сільченко, К. А. Нємець, К. Ю. Сегіда. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 186 с.
 45. Нємець Л. М., Сільченко Ю. Ю., Вірченко П. А. Економічна і соціальна географія України. Навчальний посібник. – Харків, 2014. – 265 с.
 46. Нємець Л.М., Вірченко П.А., Гусєва Н.В. Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 8-е вид., перероб. і допов. – Харків, 2015. – 104 с.
 47. Немец Л. Н., Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для практическо-семинарских занятий по курсу «Экономическая и социальная география Украины» / для иностранных студентов – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Харьков, 2015. – 72 с.
 48. Нємець Л. М., Яковлєва Ю. К., Полевич І. О. Муніципальне  управління: навчальний посібник для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2013. – 74 с.
 49. Нємець Л.М. Заволока Ю.Ю. Робочий зошит з економічної і соціальної географії України. (скачати .doc)
 50. Нємець Л. М., Вірченко П. А., Сільченко Ю. Ю. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 6-е вид., перероб. і допов. - Харків, 2013. – 100 с.
 51. Немец Л. Н., Вирченко П. А. Рабочая тетрадь для семинарско-практических занятий по курсу «Экономическая и социальная география Украины» / для иностранных студентов – 1-ое издание. – Харьков, 2013. – 72 с.
 52. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Кравченко К.О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальностями «Економічна та соціальна географія» і «Географія рекреації і туризму». – Харків, 2015. – 70 с.
 53. Нємець Л.М., Сегіда К.Ю., Отечко С.А. Методичні рекомендації щодо проходження економіко-географічного етапу природно-наукової практики студентів 1 курсу напряму «Географія»  (скачати .doc) 
 54. Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України»  (скачати .doc)
 55. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А. Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія / Л. М. Нємець, К. Ю Сегіда, К. А. Нємець. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 200 с. (скачати .pdf) 
 56. Нємець Л.М. Туристсько-рекреаційні ресурси світу : навчально-методичний посібник / Л.М. Нємець, Г.О. Кулєшова, А.В. Соколенко. – Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 102 с.
 57. Редін В.І., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Еко-номічна та соціальна географія» з курсу «Географічне країнознавство». – Харків, 2014. – 20 с.
 58. Решетов І. К., Вірченко П.А. Методичний комплекс для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія» з курсу «Країнознавство». – Харків, 2008. – 146 с. (скачати .doc)
 59. Сегіда К.Ю. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни "Географія населення з основами демографії".
 60. Сегіда К. Ю., Редін В. І., Чабань М. Т. Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Географія», зі спеціальності «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 56 с. (скачати .pdf)
 61. Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»). – Харків, 2013. – 20 с.
 62. Сегида Е. Ю. География населения с основами демографии: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки «География», по специальности «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2013. – 80 с.
 63. Сегида Е. Ю., Редин В. И., Телебенева Е. Ю. География Харьковской области: учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению «География», по специальности «Экономическая и социальная география». – Харьков, 2014. – 59 с.
 64. Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  з дисципліни «Географія населення з основами демографії» (для студентів-географів 3 курсу спеціальності «Економічна та соціальна географія»). – Видання друге. Доповнене. – Харків, 2014. – 20 с.
 65. Сегида Е. Ю. География населения с основами демографии: учебно-методическое пособие. – Харьков, 2014. – 154 с. 
 66. Сільченко Ю. Ю., Ключко Л. В. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія» з курсу «Менеджмент підприємницької діяльності». – Харків, 2012 – 124 с. 
 67. Гусєва Н.В. Зовнішньоекономічні зв’язки України : навчально-методичний посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.
 68. Нємець Л.М. Основи  соціальної  географії: навчальний  посібник  /  Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. –  235 с.
 69. Сегіда К.Ю., Мазурова А.В. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з курсу «Екскурсознавство» для магістрантів, які навчаються за спеціалізацією «Географія рекреації та туризму» спеціальність «Науки про Землю». – Харків, 2016. – 37 с.