Information about scientific events


Dear students, post-graduate students and scientific and pedagogical workers of the Department of Human Geography and Regional Studies. Below is information on current conferences, forums, international programs, grants, scholarships and internships.

Information about international programs for students, post-graduate students and scientific and pedagogical workers

The list of scientific professional editions of Ukraine, in which the results of dissertation papers can be published for obtaining scientific degrees of the doctor and candidate of geographic sciences

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів стейкхолдерів в системі стійкого розвитку територій» (м. Харків, 30 жовтня 2021 р., дедлайн – 30 жовтня 2021 р.)

VІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція: «Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті» (м. Умань, 26 листопада 2021 р., де лайн – 17 листопада 2021 р.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (м. Дніпро, 3-4 грудня 2021 р., дедлайн – 28 листопада 2021 р.)