Information about scientific events


Dear students, post-graduate students and scientific and pedagogical workers of the Department of Human Geography and Regional Studies. Below is information on current conferences, forums, international programs, grants, scholarships and internships.

Information about international programs for students, post-graduate students and scientific and pedagogical workers

The list of scientific professional editions of Ukraine, in which the results of dissertation papers can be published for obtaining scientific degrees of the doctor and candidate of geographic sciences

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. Історико-географічні дослідження в Україні

Міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна)

Приймаються статті у журнал «EUREKA: Social and Humanities»

Приймаються статті у збірник наукових праць «Нові технології навчання»

Приймаються статті у збірник наукових праць «Проблеми освіти»

IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання старт із сьогодення в майбутнє» (19-20 квітня 2018 р.)

Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Регіональні проблеми охорони довкілля» (м. Одеса, 30 травня – 1 червня 2018 р., дедлайн – 20 квітня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Туризм і рекреація: наука, освіта, практика» (м. Мукачево, 24 квітня 2018 р., дедлайн – 23 квітня 2018 р.)

V Межвузовская студенческая конференция с международным участием «Демографические риски XXI века», посвященная Международному дню народонаселения (г. Минск, 18 мая 2018 г., дедлайн – 27 апреля 2018 г.)

Конкурс наукових робіт, присвяченого до Дня Єднання студентів країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки (м. Дніпро, 10 травня 2018 р., дедлайн – 28 квітня 2018 р.)

Творчий конкурс "Ми зможемо змінити Світ!" до Дня Єднання студентів країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки (м. Дніпро, 10 травня 2018 р., дедлайн – 28 квітня 2018 р.)

Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю Національної академії наук України «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму» (м. Київ, 28-29 вересня 2018 р., дедлайн – 1 травня 2018 р.)

День Єднання студентів країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки (м. Дніпро, 10 травня 2018 р.)

Научная конференція NARBAC 2018 «Природные ресурсы приграничных территории в условиях изменяющегося климата» (г. Слупск, Польша, 25 – 28 сентября 2018 г., дедлайн – 15 мая 2018 г.)

Міжнародна науково-практична конференція «Геопарки та сучасне суспільство: захист, просування і стале використання спадщини Землі в парковій обстановці», присвячена 20-річчю Ініціативи ГЕОПАРК ЮНЕСКО, оголошеної  у 1998 р. на засіданні ProGEO в Білоградчику, Болгарія (м. Білоградчик, Болгарія , 12-13 жовтня 2018 р., дедлайн - 15 травня 2018 р.)

ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України» (м. Черкаси, 17 травня 2018 р., дедлайн – 16 травня 2018 р.)

Друга конференція SMARTER з інтелектуальної спеціалізації та територіального розвитку "Реалізація через глобальні мережі регіонів, міст та фірм" (м. Севілья, Іспанія, 26-28 вересня 2018 р., дедлайн - 17 травня 2018 р.)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України» (м. Львів, 19-20 жовтня 2018 р., дедлайн – 15 червня 2018 р.)

Конфернція студентів та молодих вчених 2018 (м. Брігхтон, Великобританія, 25-26 жовтня 2018 г., дедлайн - 2 серпня 2018 р.)

Зимова конференція Асоціації регіональних досліджень 2018 (м. Лондон, Великобританія, 15-16 листопада 2018 р., дедлайн - 20 серпня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання: Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика» (м. Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня 2018 р., дедлайн – 10 вересня 2018 р.)

Щорічна конференція Асоціації регіональних досліджень 2019 (м. Сантьяго-де-Компостела, Іспанія, 5-7 червня 2019 р.)

34-й Міжнародний географічний конгрес «Географія - сполучення континенту» (м. Стамбул, Туреччина, 17-21 серпня 2020 р.)