Практики архів


2021-2022 навчальний рік

1 курс

Навчальна природничо-наукова практика (бакалавр географії, бакалавр середньої освіти (Географія)

2 курс

Навчальна професійно-орієнтована практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток,  Географія рекреації і туризму, Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство), бакалавр середньої освіти Географія) (ОПП Географія, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи)

3 курс

Виробнича практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

Туристсько-краєзнавча практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

 

4 курс

Переддипломна практика (бакалавр географії, ОПП (Географія рекреації і туризму)

Переддипломна практика (бакалавр географії, ОПП (Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

 

1 курс магістратури

Науково-педагогічна практика (магістр середньої освіти (Географія) (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

Науково-дослідницька практика (магістр географії (ОПП Економічна та соціальна географія)

Виробнича практика (магістр географії, ОПП Економічна та соціальна географія)

Виробнича практика (магістр географії, ОПП Географія рекреації і туризму)

Виробнича (педагогічна) практика (магістр середньої освіти (географії), (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

2 курс магістратури

Асистентська практика (магістр географії (ОПП Економічна та соціальна географія)

Переддипломна практика (магістр середньої освіти (Географія), ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична роботи, 2 курс)

Аспірантура

Науково-асистентська практика

2020-2021 навчальний рік

1 курс

Навчальна природничо-наукова практика (бакалавр географії, бакалавр середньої освіти (Географія)

Навчальна практика з урбаністичних та регіональних досліджень (бакалавр географії (ОПП Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство)

2 курс

Навчальна професійно-орієнтована практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток,  Географія рекреації і туризму, Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство), бакалавр середньої освіти Географія) (ОПП Географія, економіки та краєзнавчо-туристичної роботи)

3 курс

Виробнича практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток, 3 курс денної форми навчанняОПП Економічна та соціальна географія, 4 курс заочної форми навчання)

4 курс

Виробнича  практика (бакалавр географії, ОПП (Географія рекреації і туризму), 4 курс денної форми навчання)

1 курс магістратури

Науково-педагогічна практика (магістр середньої освіти (Географія) (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

Науково-дослідницька практика (магістр географії (ОПП Економічна та соціальна географія)

Виробнича практика (магістр географії, ОПП Економічна та соціальна географія)

Виробнича (педагогічна) практика (магістр середньої освіти (географії), (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

2 курс магістратури

Асистентська практика (магістр географії (ОПП Географія рекреації і туризму)

Асистентська практика (магістр географії (ОПП Економічна та соціальна географія)

Переддипломна практика (магістр середньої освіти (Географія), ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична роботи, 2 курс)

 

2019-2020 academic year

1st year

Educational Natural and Scientific Practice (Bachelor of Geography, Bachelor of Secondary Education (Geography)1st year, full-time education)

Educational Practice on Urban and Regional Studies (1st year, Bachelor of Geography, Urban Geography, Regional and Country Studies)

2nd year

Educational Natural and Scientific Practice (physical and geographical section) (Bachelor Of Geography, 2nd year, part-time education)

Educational Professional and Oriented Practice (Bachelor of Geography, Human Geography, Geography of Recreation and Tourism, 2nd year)

3d year

Industrial Practice (Bachelor of Geography, Human Geography, 3rd year, part-time education)

Tourist and Local Studies Practice (Bachelor of Geography, Geography of Recreation and Tourism, 3rd year, part-time education)

1st year of Master studies

Scientific and Research Practice (Master of Geography, Human Geography, 1st year)

Scientific and Research Practice (Master of Geography, Geography of Recreation and Tourism, 1st year)

Scientific and Pedagogical Practice (Master of Secondary Education (Geography), Geography, Economics, Local Studies and Tourism Work, 1 year)

Industrial Practice (Master of Secondary Education (Geography), Geography, Economics, Local Studies and Tourism Work, 1 year)

Industrial Practice (Master of Geography, Human Geography, 1st year)

Industrial Practice (Master of Geography, Geography of Recreation and Tourism, 1st year)

2nd year of Master studies

 Assistant Practice (Master of Geography, Geography of Recreation and Tourism, 2 year)

Assistant Practice (Master of Geography, Human Geography, 2nd year)

Pre-diploma Practice (Master of Secondary Education (Geography), Geography, Economics, Local Studies and Tourism Work, 2nd year)

 

2018-2019 academic year

Educational Natural and Scientific Practice (Bachelor of Geography, 1st year, full-time education)

Educational Natural and Scientific Practice (Bachelor of Geography, Bachelor of Secondary Education (Geography), 1st year, part-time education)

Educational Natural and Scientific Practice (Bachelor Of Geography, Bachelor of Earth Sciences, Geography, 2nd, 3rd year, part-time education)

Educational Professional and Oriented Practice (Bachelor of Geography, Geography of Recreation and Tourism, 2nd year)

Industrial practice (Bachelor of Earth Sciences, Human Geography, 3rd year, part-time education)

Industrial practice (Bachelor of Geography, 5th year, part-time education)

Scientific and Research Practice (Master of Geography, Human Geography and Regional Development, 1st year)

Scientific and Pedagogical Practice (Master of Secondary Education (Geography), Geography, Economics, Local Studies and Tourism, 1 year)

Industrial Practice (Master of Secondary Education (Geography), Geography, Economics, Local Studies and Tourism, 1 year)

Industrial Practice Scientific and Research Practice (Master of Geography, Geography of Recreation and Tourism, 1st year)

Assistant Practice (Master of Geography, Geography of Recreation and Tourism, 2 year)

Assistant Practice (Master of Geography, Human Geography, 2nd year)