Ласкаво просимо на офіційний web-сайт кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

  

Вітаємо Ганну КАРАЙЧЕНЦЕВУ із включенням до реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм та бажаємо їй сил, натхнення та плідної роботи! 

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

ГЕОДЕМОГРАФІЯ  ГЕОУРБАНІСТИКА ГЕОПОЛІТИКА

Вітальне слово завідуючої кафедри

«Сучасність вимагає висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістів, наявність яких може забезпечити лише якісна освіта. Один із найстаріших університетів Східної Європи – Каразінський – забезпечує класичну освіту з урахуванням сучасних тенденцій»

ректор, академік В.С. Бакіров


Дорогі друзі!

Вітаємо вас на офіційному web-сайті кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 106 «Географія», освітньо-професійними програмами «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» і «Географія рекреації та туризму»; та магістрів за спеціальністю 106 «Географія», освітньо-професійними програмами «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Географія рекреації та туризму», «Геоінформаційні системи в територіальному управлінні» і за спеціальністю 014.07 «Середня освіта (Географія)», освітньо-професійною програмою «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота». А також ведеться робота над ліцензуванням ряду нових спеціалізацій та освітніх програм.

Фахову підготовку здійснюють 5 докторів наук, професорів, 9 кандидатів наук, доцентів.

На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані та спеціальні дисципліни: «Основи суспільної географії, «Основи соціальної географії», «Географія світового господарства», «Регіональна економічна і соціальна географія», «Географічні інформаційні системи», «Регіональні проблеми стійкого розвитку», «Географічне моделювання», «Регіонознавство», «Екскурсознавство», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Маркетинг», «Геополітика», «Медична географія», «Рекреаційна географія», «Географія міжнародного туризму», «Зовнішньоекономічні зв’язки України» та інші. Велика увага приділяється вивченню сучасних комп’ютерних технологій та їх застосуванню в навчальній і науково-дослідницькій роботі студентів. Студенти вивчають іноземні мови (англійську, французьку, німецьку та за бажанням інші). При кафедрі діють науково-дослідні лабораторії.

Навчальні та виробничі практики студентів проводяться не лише у межах свого регіону, а й в інших регіонах України, зокрема на Закарпатті, Львові, Києві, Чернівцях та в країнах близького зарубіжжя, зокрема в Білорусі, Румунії. Щорічно в рамках виробничої практики проводиться комплексна навчально-дослідницька експедиція в районах Харківської області.

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства заключила договори щодо академічної мобільності та співробітництва з університетом Орадя (Румунія), університетом Жирони (Іспанія) та Талліннським університетом за програмою Erasmus+.

Знання та науково-практичні навички наших випускників повністю відповідають компетентностям освітніх програм. Випускники кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства володіють наступними компетентностями:

  1. Спілкування державною мовою.
  2. Спілкування іноземними мовами.
  3. Математична грамотність.
  4. Компетентності в природничих науках і технологіях.
  5. Інформаційно-цифрова компетентність
  6. Уміння навчатися впродовж життя та самовдосконалюватися.
  7. Соціальні і громадянські компетентності
  8. Підприємливість.
  9. Загальнокультурна грамотність.
  10. Екологічна грамотність і здорове життя.

Випускники кафедри працюють в органах державного управління, у тому числі в комітетах Верховної Ради України, в науково-дослідних установах, середніх, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, у банківських та комерційних структурах.

Викладачі та співробітники кафедри сповідують принципи академічної доброчесності та професіоналізму, володіють всіма професійними компетентностями,  креативні та знають як мотивувати студентів.

 

З повагою і найкращими побажаннями Нємець Л.М.

 

Контактна інформація

Адреса: майдан Свободи, 4, ауд. 3-62, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

тел.: +38 (057) 707-52-74

е-mail:  soc-econom-region@karazin.ua