Ласкаво просимо на офіційний web-сайт кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця 
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

  

Вітальне слово завідувача кафедри

"Сучасність вимагає висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, наявність яких може дати тільки якісну освіту. Один із найстаріших університетів Східної Європи – Каразінський – надає класичну освіту з урахуванням сучасних тенденцій."

академік В.С. Бакіров

Дорогі друзі!

Ласкаво просимо на офіційний сайт кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства імені Костянтина Нємця Харківського національного університету імені В.М. Каразіна.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 106 «Географія», освітньо-професійним програмам «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» та «Географія рекреації та туризму»; та магістратури за спеціальністю 106 «Географія», освітньо-професійним «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Географія рекреації та туризму»; та за спеціальністю 014.07 «Середня освіта (географія)», освітньо-професійною програмою «Географія, економіка, регіонознавство та туристична робота».

Професійну підготовку ведуть 4 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доцентів.

На кафедрі викладаються професійно-орієнтовані та спеціальні курси: «Основи суспільної географії», «Основи соціальної географії», «Географія світової економіки», «Регіональна економічна та соціальна географія», «Географічні інформаційні системи», «Регіональні проблеми сталого розвитку», «Основи географічного моделювання», «Регіонознавство», «Екскурсознавство», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Геополітика», «Рекреаційне країнознавство», «Географія внутрішнього туризму», «Зовнішньоекономічні зв'язки України» та інші. Велика увага приділяється вивченню сучасних комп'ютерних технологій та їх застосуванню у навчально-дослідній роботі студентів. Студенти вивчають іноземні мови (англійську, французьку, німецьку та інші за бажанням). При кафедрі є учбова лабораторія.

Навчальні та виробничі практики студентів проводяться не тільки в межах свого регіону, а й в інших регіонах України, зокрема на Закарпатті, Львові, Києві, Чернівцях та країнах ближнього зарубіжжя. Щорічно у рамках виробничої практики проводиться комплексна навчально-дослідницька експедиція у районах Харківської області.

Кафедра соціально-економічної географії та регіонознавства підписала угоди про академічну мобільність та співпрацю з Університетом Орадя (Румунія), Університетом Жирони (Іспанія), Таллінським університетом (Естонія), Університетом Акденіз (Туреччина), Університетом Акденіз (Туреччина), за програмою Erasmus+.

  1. Спілкування державною мовою.
  2. Спілкування іноземними мовами.
  3. Математична грамотність.
  4. Компетентність у природничих науках та технологіях.
  5. Інформація та цифрові технології.
  6. Здатність навчатися протягом усього життя та самовдосконалюватися.
  7. Соціальні та цивільні компетенції.
  8. Підприємництво.
  9. Загальна культурна грамотність.
  10. Екологічна грамотність та здоровий спосіб життя.

Випускники кафедри працюють у державних органах, у тому числі у комітетах Верховної Ради України, у науково-дослідних установах, середніх, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, у банківських та комерційних структурах.

Викладачі та співробітники кафедри сповідують принципи академічної чесності та професіоналізму, володіють усіма професійними компетенціями, творчо підходять і вміють мотивувати студентів.

З повагою та найкращими побажаннями Нємець Л.М.

 

Контактна інформація

Адрес: площа Свободи, 4, кім. 3-62, Кафедра соціально-економічної географії та регіонознавства імені Костянтина Нємця
тел.: +38 (093) 300-12-58
е-mail: soc-econom-region@karazin.ua