Educational and professional program “Human Geography and Regional Development” of the second (master’s) level of higher education in specialty 106 Geography


Educational and professional program "Human Geography and Regional Development” of the second (master's) level of higher education in specialty 106 Geography


Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)