Вібіркові дисципліни


Анотації дисциплін за вибором

1 курс

ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»

Фізика

Фізика з основами геофізики

Геофізика ландшафтів

Науково-природнича картина світу

Хімія

Геохімія

Геохімія ландшафтів

Вступ до регіоналістики та країнознавства

 

ОПП «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство»

Науково-природнича картина світу

Природнича географія

Геофізика ландшафтів

Фізика з основами фізики Землі

Фізика з основами геофізики

Фізика

 

2 курс

ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»

Комп'ютерні технології в суспільній географії (практикум)

Комп’ютерна техніка та технології в суспільній географії (практикум)

Основи менеджменту

Територіальний менеджмент

 

ОПП «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство»

Основи менеджменту

Територіальний менеджмент

Дистанційне зондування Землі в регіоналістиці

Сучасні методи ГІС-досліджень

Географія розселення населення

Географія міського розселення

Географія світових урбосистем

Географія міст світу

Статистичні методи і обробка геоінформації

Математико-статистичні методи в суспільній географії

 

ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

Комп'ютерні технології в освіті (практикум)

Методика застосування комп'ютерної техніки та технологій в освіті (практикум)

Рекреаційна географія з основами екскурсознавства

Рекреалогія

 

4 курс

ОПП «Географія рекреації та туризму»

Семінар з проблем рекреації і туризму

Логістика в рекреації і туризмі

ГІС в географії

Основи моделювання в географії

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів

Регіональна екскурсійна діяльність

Спортивно-оздоровчий туризм

Спортивний туризм

 

ОПП «Географія», спеціалізація «Економічна та соціальна географія»

Зовнішньоекономічні зв’язки України

Географія зовнішьоекономічної діяльності України

Географія Харківської області з основами регіонознавства

Економічна та соціальна географія Харківської області

Статистичні методи і обробка геоінформації

Математико-статистичні методи в суспільній географії

 

1 курс магістратури

ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

Інформаційна географія і ГІС

Інформаційні системи та технології

Світова економіка та міжнародна торгівля

Міграційні процеси в світі та в Україні (практикум)

Сучасні технології викладання

Регіональна екскурсійна діяльність (практикум)

Суспільно-географічне прогнозування

Моделювання та прогнозування в географії та економіці (практикум)

Географічне країнознавство

Світовий ринок туристичних послуг та організація дозвілля

Прикладні географічні дослідження та наукова робота зі школярам

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів (освіта)

Географічний вимір глобальних проблем людства (семінар)

Регіональна економічна діяльність та фондові ринки

Регіонознавство та краєзнавство

Дистанційні та інформаційні технології навчання

Семінар: Світова економіка

Міжнародні економічні відносини (семінар)

Демографічні проблеми в світі та в Україні

Організація краєзнавчої роботи та екскурсійна діяльність

Інтерактивні технології навчання (практикум)

Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Туристські ресурси світу

Науковий семінар

Науково-дослідницький практикум

 

ОПП «Економічна та соціальна географія»

Географія АПК

Географія агробізнесу

Географія продовольства

Менеджмент підприємницької діяльності

Геомаркетинг і геологістика

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів (ЕСГ)

Географічний вимір глобальних проблем людства (семінар)

Регіональна економічна діяльність та фондові ринки

Практикум з проблем регіонального розвитку

Геопланування та управління розвитком територій

Управління регіональним розвитком

Основи районного планування

Інформаційні технології в територіальному менеджменті

Практикум: ГІС-проекти з територіального управління

Семінар: Світова економіка

Міжнародні економічні відносини (семінар)

Демографічні проблеми в світі та в Україні

Науковий семінар

Науково-дослідницький практикум

Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Туристські ресурси світу