Вибіркові дисципліни


Анотації дисциплін за вибором

1 курс

ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»

Фізика

Фізика з основами геофізики

Геофізика ландшафтів

Науково-природнича картина світу

Хімія

Геохімія

Геохімія ландшафтів

Вступ до регіоналістики та країнознавства

 

2 курс

ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»

Комп'ютерні технології в суспільній географії (практикум)

Комп’ютерна техніка та технології в суспільній географії (практикум)

Основи менеджменту

Територіальний менеджмент

Регіональна економіка

 

ОПП "Географія рекреації та туризму

Рекреаційний менеджмент

Основи менеджменту

Територіальний менеджмент

Географія населення та розселення

Географія населення з основами демографії

 

ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

Комп'ютерні технології в освіті (практикум)

Методика застосування комп'ютерної техніки та технологій в освіті (практикум)

Інформатика з основами геоінформатики

Геоінформатика

 

3 курс

ОПП "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота"

Рекреаційне країнознавство

Регіональний розвиток і геопланування

 

4 курс

ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток

Блок А

Суспільно-географічна регіоналістика України

Теорія і методологія суспільної географії

Основи  суспільно-географічного моделювання

Геоурбаністика

Інформаційна географія і ГІС

Політична географія з основами геоглобалістики

Регіональні проблеми стійкого розвитку

 

Блок Б

Суспільно-географічне районування України

Методологічні проблеми суспільної географії

Моделювання в суспільній географії

Геомаркетинг і логістика

Інформаційна географія

Основи геополітики

Основи стійкого розвитку регіону

 

Зовнішньоекономічні зв'язки України

Географія зовнішньоекономічної діяльності України

Географія Харківської області з основами регіонознавства

Економічна і соціальна географія Харківської області

Статистичні методи і обробка геоінформації

Математико-статистичні методи в суспільній географії

 

ОПП «Географія рекреації та туризму»

 

Природна та історико-культурна спадщина

Картографічний метод дослідження

Природні умови і природні ресурси України

Краєзнавство і регіональний туризм

Політична географія з основами геоглобалістики

Інформаційна географія і ГІС

Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності

Виробнича практика

Природна та історико-культурна спадщина Харківської області

Картографічний дизайн

Природно-ресурсний потенціал України

Фаховий практикум

Основи геополітики

Інформаційна географія

Краєзнавчо-туристична діяльність

Педагогічна практика

Семінар з проблем рекреації і туризму

Логістика в рекреації та туризмі

ГІС в географії

Основи моделювання з географії

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів

Регіональна екскурсійна діяльність

Спортивний туризм та орієнтування

Спортивно-оздоровчий туризм

 

1 курс магістратури

ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

Інформаційна географія і ГІС

Інформаційні системи та технології

Світова економіка та міжнародна торгівля

Міграційні процеси в світі та в Україні (практикум)

Сучасні технології викладання

Регіональна екскурсійна діяльність (практикум)

Суспільно-географічне прогнозування

Моделювання та прогнозування в географії та економіці (практикум)

Географічне країнознавство

Світовий ринок туристичних послуг та організація дозвілля

Прикладні географічні дослідження та наукова робота зі школярам

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів (освіта)

Географічний вимір глобальних проблем людства (семінар)

Регіональна економічна діяльність та фондові ринки

Регіонознавство та краєзнавство

Дистанційні та інформаційні технології навчання

Семінар: Світова економіка

Міжнародні економічні відносини (семінар)

Демографічні проблеми в світі та в Україні

Організація краєзнавчої роботи та екскурсійна діяльність

Інтерактивні технології навчання (практикум)

Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Туристські ресурси світу

Науковий семінар

Науково-дослідницький практикум

 

ОПП «Економічна та соціальна географія»

Географія АПК

Географія агробізнесу

Географія продовольства

Менеджмент підприємницької діяльності

Геомаркетинг і геологістика

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів (ЕСГ)

Географічний вимір глобальних проблем людства (семінар)

Регіональна економічна діяльність та фондові ринки

Практикум з проблем регіонального розвитку

Геопланування та управління розвитком територій

Управління регіональним розвитком

Основи районного планування

Інформаційні технології в територіальному менеджменті

Практикум: ГІС-проекти з територіального управління

Семінар: Світова економіка

Міжнародні економічні відносини (семінар)

Демографічні проблеми в світі та в Україні

Науковий семінар

Науково-дослідницький практикум

Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Туристські ресурси світу