Документація кафедри


План роботи кафедри на 2023-2024 навчальний рік

План роботи кафедри на 2022-2023 навчальний рік

План роботи кафедри за 2021-2022 навчальний рік 

План роботи кафедри на 2020-2021 навчальний рік 
План роботи кафедри за 2019-2020 навчальний рік 

Звіт завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства проф. Нємець Л.М. про роботу кафедри за 2022-2023 н.р.

Звіт завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства проф. Нємець Л.М. про роботу кафедри за 2021-2022 н.р.

Додаток до звіту завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства проф. Нємець Л.М.

Звіт завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства проф. Нємець Л.М. про роботу кафедри у 2020-2021 н.р.

Додаток до звіту завідувача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства проф. Нємець Л.М.

Звіт завідувача кафедри за 2019-2020 навчальний рік 

План роботи Навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних технологій на 2020-2021 н.р.

План роботи Навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних технологій на 2019-2020 н.р.

Звіт завідувача Навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних технологій кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Кобиліна П.О. за 2022-2023 н.р.

Звіт завідувача Навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних технологій кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Кобиліна П.О. за 2022-2023 н.р. і завдання на наступний навчальний рік

Звіт завідувача Навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних технологій кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Кобиліна П.О. за 2021-2022 н.р.

Звіт завідувача Навчальної лабораторії соціально-економічних і інформаційних технологій Кобиліна П.О. за 2019-2020 н.р.
Положення про кафедру
Положення про Навчальну лабораторію соціально-економічних і інформаційних технологій

Графік роботи навчально-допоміжного персоналу

Звіт кафедри про виконання навчальної роботи за 2020-2021 н.р. (з погодинною оплатою)

Звіт про виконання про виконання навчальної роботи за 2020-2021 н.р. (без погодинної оплати)

Рейтинг кафедри 2022-2023 н.р. 

Рейтинг викладачів кафедри 2022-2023 н.р

Рейтинг викладачів кафедри 2021-2022 н.р

Рейтинг викладачів кафедри 2020-2021 н.р
Положення про планування роботи, звітування й оцінювання науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Витяг з протоколу № 10 кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 14 листопада 2020 р.

Графік підвищення кваліфікацій

Стратегічні напрями розвитку кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства на 2019 – 2025 роки (протокол засідання кафедри №3 від 14.11.2019 р.)

Науково-дослідна робота

Наукова тематика кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця лежить у полі науково-теоретичних та прикладних аспектів суспільно-географічних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних проблем суспільства та навколишнього середовища у відповідь на соціальний запит та виклики сучасності; зокрема:

  • просторовий аналіз, моделювання  і прогнозування, моніторинг соціально-економічного розвитку територій різного ієрархічного рівня (регіонів, районів, міських та сільських  населених пунктів, мікрорайонів та кварталів);
  • урбаністичні, економічні, соціальні, міграційні, демографічні системи і процеси та їхні регіональні моделі;
  • туристсько-рекреаційний потенціал територій та його використання;
  • геодемографічні та геомаркетингові дослідження територій різного ієрархічного рівня;
  • ГІС в освіті, науці, практиці;
  • розробка концептуального урбогеосистемного підходу до урбаністичних досліджень з ціллю відтворення середовища 1) «Цифрового Міста» та 2) «Розумного Міста»; відповідне створення проекту ГІС-інтерфейсу та функціональності програмного веб-застосування щодо первинної та похідної обробки ДДЗ для урбанізованих територій.

Перелік НДР кафедри

Кадрове та матеріальне забезпечення

  1. Підвищенню фахового рівня співробітників кафедри сприятиме підготовка та захист кандидатських дисертацій за такими напрямами досліджень:

Серьогін Денис Сергійович ("Моделювання та аналіз регіональних сегментів глобального міждержавного урбанізованного простору через засоби геоінформаційного веб-порталу та з реалізацією тематичних сценаріїв користувача (на прикладі різнорангових міст)") (науковий керівник - д. геогр. н., проф. С.В. Костріков)

Чехов Сергій Сергійович ("Територіальні особливості післявоєнного розвитку міського середовища (на прикладі міста Харків)") (науковий керівник - д. геогр. н., доц. К.Ю. Сегіда)

Венгрин Дарья Володимирівна ("Суспільно-географічне дослідження урбанізаційних процесів в Україні") (науковий керівник - д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

Маляренко Костянтин Олександрович ("Суспільно-географічні особливості економічного потенціалу України") (науковий керівник - д. геогр. н., проф. К.Ю. Сегіда)

Лимар Олександр Сергійович «Інтегральний потенціал території як основа регіонального розвитку на прикладі Харківської області» (науковий керівник - д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

Родіонов Віктор Володимирович ("Суспільно-географічні особливості формування людського потенціалу України") (науковий керівник - д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

 

  1. Підготовка та захист докторських дисертацій:

Гусєва Н.В. "Суспільно-географічні особливості урбаністичних процесів сучасності: теорія і практика" (науковий консультант - д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

Кандиба Ю.І. "Просторово-часові особливості АПК Харківської області" (науковий консультант – д. геогр. н., проф. Л.М. Нємець)

Корнус О.Г. "Соціально-географічний моніторинг здоров’я населення (теорія і практика)" (науковий консультант - д. геогр. н., проф. К.А. Нємець)