Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону


«Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону»,  ДР № 0114U005561, терміни виконання: 2015-2016 р., керівник –проф. Л.М. Нємець.

НДР держбюджетного  фінансування

У рамках проекту передбачається розробка теоретичних та практичних засад комплексного дослідження регіональної конкурентоспроможності як чинника стійкого соціально-економічного розвитку регіону. Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність соціогеосистеми регіонального рівня (на прикладі одного з регіонів України). Предмет дослідження – суспільно-географічні особливості формування конкурентоспроможності регіону. Мета проекту – комплексне обґрунтування регіональної конкурентоспроможності соціогеосистеми на рівні її адміністративно-територіальних одиниць. Дослідження проводиться на прикладі регіональних соціогеосистем. Вирішуються питання комплексної оцінки природно-ресурсного потенціалу та людського капіталу, проблеми підвищення конкурентоспроможності промисловості та сільського господарства регіону, забезпечення ефективного оптимального функціонування виробничої та соціальної інфраструктури. Комплексне дослідження регіональної соціогеосистеми спрямоване на обґрунтування можливостей території для оптимального використання власних ресурсів та залучення інвестицій на рівні адміністративно-територіальних одиниць. Будуть запропоновані заходи щодо інноваційного розвитку конкретного регіону як соціогеосистеми і головного чинника підвищення його конкурентоспроможності та покращення соціально-економічного становища, розвитку інфраструктури тощо. Практичне значення матимуть запропоновані заходи щодо підвищення конкурентоспроможності адміністративних районів регіональної соціогеосистеми з метою більш ефективного залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.