Навчально-методичні комплекси (2019-2020 н.р.)


2019-2020 н.р.

БАКАЛАВРІАТ

І курс 106. Географія ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»
ОПП «Геоурбаністика, регіоналістика, країнознавство»
ОПП «Географія рекреації та туризму»
014.07 Середня освіта (Географія) ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»
ІІ курс 106. Географія ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»
ОПП «Географія рекреації та туризму»
ІІІ курс 106. Географія ОПП «Географія» спеціалізація «Економічна та  соціальна географія»
ОПП «Географія рекреації та туризму»
ІV курс 103 Науки про Землю ОПП «Географія» спеціалізація «Економічна та  соціальна географія»

 

МАГІСТРАТУРА

І курс 106. Географія ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»
ОПП «Географія рекреації та туризму»
014.07 Середня освіта (Географія) ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

 

АСПІРАНТУРА

І-ІV курс 103 Науки про Землю Спеціалізація «Економічна та  соціальна географія»

 

МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

ІІ курс весняний семестр ІІІ курс  осінній семестр ІІІ курс весняний семестр
ГЕОДЕМОГРАФІЯ  ГЕОУРБАНІСТИКА ГЕОПОЛІТИКА