Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія


Освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 106 Географія