Доцент Ірина Скриль провела відкриту лекцію


10 листопада 2022 року викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства І. А. Скриль провела відкриту лекцію на тему «Логістика турфірми» для бакалаврів IV курсу денної форми навчання факультету геології, географії, рекреації і туризму.

У ході лекції висвітлено концептуальні засади логістики у діяльності турпідприємства. Розглянуто основні поняття, функціональні сфери та принципи управління логістичною системою турфірми. В ході лекції значну увагу приділено логістиці обслуговування споживачів, а також схемам просування туристичного продукту. Акцентовано увагу студентів на основних проблемах та викликах для логістики турпідприємств в умовах військової агресії росії проти України та шляхах їх вирішення.

На лекції були присутні викладачі факультету геології, географії, рекреації і туризму: проф. Нємець Л. М., доц. Ключко Л. В., доц. Сегіда К. Ю., доц. Телебєнєва Є.Ю., доц. Кандиба Ю. І., доц. Кравченко К. О., доц. Решетченко С. І, доц. Шуліка Б., доц. Кобилін П. О., ст. викладач Борисенко К., які дали позитивну оцінку та відмітили володіння викладача навчальним матеріалом та студентською аудиторією, високий професійний рівень викладання лекційного матеріалу, здатність зацікавити аудиторію та підтримувати постійний контакт зі студентами, повноту висвітлення теми. Лекція прочитана на високому науково-методичному рівні та повністю відповідає сучасним вимогам вищої школи.