Cтруктурні підрозділи кафедри


На кафедрі працюють дві лабораторії: навчально-дослідницька лабораторія регіональних суспільно-географічних досліджень і навчальна лабораторія соціально-економічних і інформаційних технологій. 

У лабораторіях студенти займаються обробкою матеріалів, зібраних під час навчальних та виробничих практик, готують звіти з практик; аспіранти та здобувачі працюють над науковими публікаціями до конференцій.

Навчально-дослідницька лабораторія регіональних суспільно-географічних досліджень при кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства функціонує з 1 липня 2007 року за адресою пл. Свободи, 4, корпус 11, ауд. 3-63. Завідувач лабораторії - кандидат географічних наук Телебєнєва Є.Ю.

Призначенням лабораторії є

 

- проведення практичних та лабораторних робіт з дисциплін кафедри згідно з навчальним планом;

-    проведення консультацій з курсів кафедри, а також індивідуальних та групових консультацій викладачів кафедри;

-     консультування студентів з питань щодо написання наукових, у тому числі конкурсних,  дипломних робіт;

- підготовка навчально-методичних комплексів за нормативними дисциплінами та спецкурсами кафедри згідно з навчальним планом;

-  організація і проведення навчально-методичних семінарів кафедри, «круглих столів» під час семінарів, конференцій тощо;

-  організація і проведення творчої роботи зі студентами, зокрема проведення засідань наукового дискусійного клубу та мовного клубу ділового спілкування;

-        технічне та методичне забезпечення навчальної та науково-дослідницької роботи кафедри;

-        організація на базі лабораторії самостійної групової навчальної та науково-дослідної роботи студентів;

-  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі з метою обробки даних регіональних експедиційних досліджень;

-        обробка результатів досліджень магістрів, аспірантів і здобувачів кафедри;

-   організація науково-дослідницької роботи аспірантів та здобувачів кафедри при підготовці кандидатських дисертацій за напрямами регіональних суспільно-географічних досліджень;

-     обробка результатів навчальних та виробничих практик студентів та підготовка матеріалів до наукових звітів‚ конференцій‚ публікацій;

-         створення та поповнення баз даних про соціально-економічне становище населених пунктів‚ соціальної сфери та господарства Харківської області на основі матеріалів‚ зібраних під час проведення Комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції та інших регіональних досліджень‚ особистих досліджень студентів‚ аспірантів‚ викладачів;

-   обробка статистичних та картографічних матеріалів‚ зібраних під час проведення Комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції та інших регіональних досліджень;

-       забезпечення доступу до світової мережі Інтернет з метою збору статистичних даних‚ вивчення новітніх теоретико-методологічних праць та використання інших інформаційних ресурсів.

Лабораторія обладнана апаратурою для проведення веб-конференцій, он-лайн зустрічей, он-лайн-презентацій у реальному часі.

 

Навчальна лабораторія соціально-економічних і інформаційних технологій при кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства функціонує з 1995 року за адресою пл. Свободи, 4, корпус 11, ауд. 5-66. Завідувач лабораторії - кандидат географічних наук Кобилін П.О.

Призначення лабораторії:

  • Організація на базі лабораторії навчальної та дистанційної роботи студентів;
  • Обробка результатів навчальних та виробничих практик студентів;
  • Обробка статистичних та картографічних матеріалів, зібраних під час проведення Комплексної навчально-дослідницької студентської експедиції та інших регіональних досліджень студентів та аспірантів.
  • Організація консультацій викладачів за навчальними планами спеціальності;
  •       Апробація сучасних комп'ютерних засобів і технологій у навчальній роботі;
  •    Забезпечення проведення лабораторних та практичних занять згідно навчальних планів та програм, розкладу навчальних занять з використанням комп'ютерної техніки та спеціального обладнання лабораторії;
  • Забезпечення доступу викладачів, аспірантів та студентів факультету геології, географії, рекреації і туризму до засобів обчислювальної техніки та мережі Інтернет;
  •    Участь у розробці та підготовці до друку підручників, навчальних посібників та методичних розробок, необхідних для забезпечення навчального процесу та методичної роботи на кафедрі;
  • Комп'ютерне та інформаційне забезпечення проведення курсових, дипломних робіт та самостійної роботи студентів;
  • Участь у підготовці та проведенні конференцій«Регіон: стратегії оптимального розвитку» та «Регіон: суспільно-географічні аспекти».