3 курс, ОПП «Географія рекреації та туризму»)


3 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації та туризму»)

 V семестр

Іноземна мова (за фахом) – Програма Матеріали (німецька мова)  Програма Матеріали (англійська мова) старш. викл. Черкашина Г.І. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.доц. Суптело О.С.,

Фізгеографія України – Програма Матеріали доц. Борисенко К.Б.

Економічна і соціальна  географія України – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І., доц. Кобилін П.О.старш. викл. Венгрин Д.В.

Рекреаційне країнознавство – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Основи геоекології – Програма Матеріали доц. Залюбовська О.В.

Основи менеджменту – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І., 

 

 VI семестр

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О., доц. Кобилін П.О., старш. викл. Венгрин Д.В.

Географія світового господарства та міжнародної торгівлі - Програма Матеріали доц. Редін В.І., доц. Кобилін П.О.

Світова економіка - Програма Матеріали доц. Редін В.І., доц. Кобилін П.О.

Історична географія з основами етнографії – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І., доц. Добровольська Н.В.,

старш. викл. Чехов С.С.

Географічні інформаційні системи – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  доц. Гусєва Н.В., доц. Суптело О.С.