Суптело Ольга Сергіївна


Суптело Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри.

Народилась 19 вересня 1994 року в м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області. З 2011 року навчалася на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який у 2017 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2017 році вступила до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства. Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Постіндустріальні трансформації міста Харкова: суспільно-географічні аспекти».

Науковий керівник: доктор географічниx наук, професор, Нємець Людмила Миколаївна

Наукові інтереси:  географія населення, геодемографія,
геоурбаністика, проблеми регіонального розвитку,

E-mail: syptelo@gmail.com, 380678879873@student.karazin.ua