Суптело Ольга Сергіївна


Суптело Ольга Сергіївна – доктор філософії (Науки про Землю), доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилась 19 вересня 1994 року в м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області. З 2011 року навчалася на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який у 2017 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2017 році вступила до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства.

У 2021 р. захистила дисертацію за здобуття наукового ступеня доктора філософії (Науки про Землю) на тему: «Постіндустріальні трансформації міста Харкова: суспільно-географічні аспекти». У 2021-2022 рр. - старший викладач, з 2022 р. - доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.

Викладає навчальні дисципліни:
• Регіональна економічна і соціальна географія
• Статистичні методи і обробка геоінформації
• Соціальна географія
• Contemporary Debates in Human Geography (Сучасні дискусії в суспільній географії) (викладається англійською мовою)
• Організація краєзнавчо-туристичної роботи в школі

Наукові інтереси:  географія населення, геодемографія, геоурбаністика, проблеми регіонального розвитку

Профіль в GoogleScholar

Профіль в ORCID

Профіль в ResearchGate

E-mail: syptelo@gmail.com, 380678879873@student.karazin.ua