Суптело Ольга Сергіївна


Суптело Ольга Сергіївна – аспірантка кафедри.

Народилась 19 вересня 1994 року в м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області. З 2011 року навчалася на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який у 2017 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2017 році вступила до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Глобальні міста: суспільно-географічні
аспекти формування та розвитку».

Бере участь у дослідницькому проекті «Українські міста на лінії геополітичних розломів: міська ідентичність, геополітика і міська політика» (посилання)

learning agreement for studies

Науковий керівник: доктор географічниx наук, професор, Нємець Людмила Миколаївна

Наукові інтереси:  географія населення, геодемографія,
геоурбаністика, проблеми регіонального розвитку,
E-mail: syptelo@gmail.com