Гусєва Наталія Володимирівна


Гусєва Наталія Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Народилася 31 жовтня 1982 р. в смт. Лозівський Слов’яносербського району Луганської області. Протягом 2000-2005 рр. навчалася на природничо-географічному факультеті Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила з відзнакою та отримала диплом магістра (спеціальність «Географія», кваліфікація «географ, викладач географії»). В 2008-2011 рр. – аспірантка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

В жовтні 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» на тему «Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)». В 2012 р. отримала диплом кандидата географічних наук.

Трудовий стаж:

2005-2008 рр. – старший лаборант кафедри географії Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, за сумісництвом – вчитель географії та біології КЗ «Луганський навчально-виховний комплекс спеціалізована школа І ступеня – гімназія № 42».

2007-2008 рр. – асистент кафедри географії Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка за сумісництвом.

З 2011 р. – асистент, а в 2012-2015 рр. – старший викладач кафедри географії ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

З листопада 2014 р. – доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 

 

Наукові інтереси: зовнішньоекономічні зв’язки, соціальна географія, геоурбаністика, політична географія і геополітика, регіональна політика, географія внутрішнього туризму.

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate

Профіль в ORCID

 

Робочий телефон: +38 (093) 300-12-58

E-mailgusewa3110@gmail.com, nataliya.guseva@karazin.ua

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62