Добровольська Наталія В’ячеславівна


Добровольська Наталія В’ячеславівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилася 4 листопада 1988 року у м. Харкові. Протягом 2005-2010 років навчалася на кафедрі географічного моніторингу та охорони природи геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З листопада 2011 року — аспірантка кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Працювала над кандидатською дисертацією на тему: «Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області)». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію і працює доцентом кафедри.

 

Викладає навчальні курси:

Комп’ютерні технології в освіті (практикум)

Географічні інформаційні системи

Інформатика з основами геоінформатики

Дистанційне зондування Землі в регіоналістиці

Виробнича (педагогічна) практика (бакалаври)

 

Наукові інтереси: Наукові інтереси: застосування геоінформаційних технологій у сучасних географічних дослідженнях, інвайронментальний менеджмент, раціональне природокористування, екологічно збалансоване землеробство.

Профіль в Google Scholar

Профіль в ORCID

 

E-mail: natalie.dobrovolskaya@gmail.com, natalia.dobrovolska@karazin.ua

Котактний телефон: +38 (057) 773-01-49

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62