Добровольська Наталія В’ячеславівна


Добровольська Наталія В’ячеславівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилася 4 листопада 1988 року у м. Харкові. Протягом 2005-2010 років навчалася на кафедрі географічного моніторингу та охорони природи геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З листопада 2011 року — аспірантка кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. Працювала над кандидатською дисертацією на тему: «Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області)». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію і працює доцентом кафедри.

 

Викладає навчальні курси:

 • Методика наукових досліджень
 • Основи економіки та методика її викладання
 • Краєзнавчо-туристична діяльність
 • Регіональна економічна і соціальна географія
 • Інформаційна географія і ГІС
 • Інформатика з основами геоінформатики
 • Географічні інформаційні системи
 • Просторовий та системний аналіз в суспільній географії
 • Семінар: економіка в школі
 • Management of tourist and recreational activities (Управління туристсько-рекреаційною діяльністю) (викладається англійською мовою)
 • Географія населення та розселення
 • Основи наукової діяльності та методика наукової роботи зі школярами
 • Основи економіки та фінансова грамотність

 

Наукові інтереси: Наукові інтереси: застосування геоінформаційних технологій у сучасних географічних дослідженнях, інвайронментальний менеджмент, раціональне природокористування, екологічно збалансоване землеробство.

Профіль в Google Scholar

Профіль в ORCID

Профіль в ResearchGate

 

E-mail: natalie.dobrovolskaya@gmail.com, natalia.dobrovolska@karazin.ua

Котактний телефон: +38 (057) 773-01-49

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62