Сегіда Катерина Юріївна


Сегіда Катерина Юріївна – доктор географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилась 1 грудня 1985 року у м. Харкові. У 2003 році закінчила НВК № 160 м. Харкова із золотою медаллю. З 2003 року навчалась на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який у 2008 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2008 – 2011 роки навчалась в аспірантурі ХНУ Імені В. Н. Каразіна, у 2011 році достроково захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» на тему: «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)».З 2010 року за сумісництвом – старший викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, з 2012 року працює на посаді доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. У 2014 – 2017 роки навчалась у докторантурі ХНУ Імені В. Н. Каразіна. У 2017 році  достроково захистила докторську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» на тему: «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону».

Керівник НДР молодих вчених держбюджетного фінансування «Розробка методів аналізу і прогнозу демографічних процесів та розселення населення з метою оптимізації».

Стипендіат Кабінету міністрів України для молодих учених (2016 – 2018 рр.). У 2014 році була відзначена грамотою за високоякісну роботу з підготовки та виховання фахівців, у 2015 році – Премією імені В. Н. Каразіна ІІІ ступеню за високі досягнення в роботі, у 2017 році – Грамотою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за вагомий внесок у розвиток науки університету і з нагоди професійного свята – Дня Науки.

Викладає навчальні курси:

Географія населення з основами демографії

Основи соціальної географії

Наукові інтереси: географія населення, геодемографія, геоурбаністика, соціальна географія, статистичні та математичні методи в географії, моделювання та прогнозування в соціальній географії, проблеми регіонального розвитку, географія рекреації і туризму.

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate

Профіль в ORCID

 

Робочий телефон: +38 (057) 707-52-74

E-mailkateryna.sehida@gmail.com, kateryna.sehida@karazin.ua

 

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62