Сегіда Катерина Юріївна


Сегіда Катерина Юріївна – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилась 1 грудня 1985 року у м. Харкові. У 2003 році закінчила НВК № 160 м. Харкова із золотою медаллю. З 2003 року навчалась на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який у 2008 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2008 – 2011 роки навчалась в аспірантурі ХНУ Імені В. Н. Каразіна. У 2011 році достроково захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» на тему: «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)» , здобула ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 Економічна та соціальна географія. У 2014 – 2017 роки навчалась у докторантурі ХНУ Імені В. Н. Каразіна. У 2017 році  достроково захистила докторську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» на тему: «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону» , здобула ступінь доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 Економічна та соціальна географія.  З 2010 року – старший викладач, з 2012 року - доцент, з 2021 року - професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства.

Керівник НДР молодих вчених держбюджетного фінансування «Розробка методів аналізу і прогнозу демографічних процесів та розселення населення з метою оптимізації» (2016-2018 рр.). Керівник НДР молодих учених «Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних проблем» (Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік). Відповідальний виконавець НДР «Територіальне планування Харкова та Харківського регіону на основі демографічного потенціалу: теоретико-методична розробка» (2016-2017 рр.),  «Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у Первомайському районі Харківської області» (2017 р.) та «Великий Харків: обґрунтування та теоретико-методичний базис дослідження сучасних процесів агломерування» (2021 р.).

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність у 2020 р.

Переможець міського конкурсу Молода людина року у номінації «Наукова діяльність» у 2020 році.

Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2019 році.

Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки у 2019 році у номінації «Науки про Землю» (стипендія імені М. Краснова для обдарованих молодих науковців)

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2018-2020 роки)

Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки у 2018 році у номінації «Гуманітарні науки» (стипендія імені В. Н. Каразіна для обдарованих молодих науковців)

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016-2018 роки)

 

Викладає навчальні курси:

Географія населення та розселення

Соціальна географія

Статистичні методи і обробка геоінформації

Історія урбанізації та основи геоурбаністики

Екскурсознавство

Вступ до фаху

Методологія та сучасні технології суспільно-географічних досліджень

Геодемографія

Демографічні проблеми в Україні та світі

Economic Geography

Social Geography

 

Наукові інтереси: географія населення, геодемографія, геоурбаністика, соціальна географія, статистичні та математичні методи в географії, моделювання та прогнозування в соціальній географії, проблеми регіонального розвитку, географія рекреації і туризму.

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate

Профіль в ORCID

 

Робочий телефон: +38 (093) 300-12-58

E-mailkateryna.sehida@karazin.ua

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62

CV