Сегіда Катерина Юріївна


Сегіда Катерина Юріївна – кандидат географічних наук, докторант, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилась 1 грудня 1985 року у м. Харкові. З 2003 року навчалась на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який у 2008 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. З 2008 року – аспірантка та з 2010 року по сумісництву – старший викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» на тему: «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)». Працює на посаді доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. З 2014 року – докторантка. Працює над докторською дисертацією «Оціночно-прогностична модель демографічної системи регіону».

 

Викладає навчальні курси:

Географія населення з основами демографії

Екскурсознавство

Основи соціальної географії

 

Наукові інтереси: географія населення, геодемографія, геоурбаністика, соціальна географія, статистичні та математичні методи в географії, моделювання та прогнозування в соціальній географії, проблеми регіонального розвитку, географія рекреації і туризму.

Науковий консультант - доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate

Профіль в ORCID

 

Робочий телефон: +38 (057) 707-52-74

E-mailkateryna.sehida@gmail.com, kateryna.sehida@karazin.ua

 

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62