Сегіда Катерина Юріївна


Сегіда Катерина Юріївна – доктор географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилась 1 грудня 1985 року у м. Харкові. У 2003 році закінчила НВК № 160 м. Харкова із золотою медаллю. З 2003 року навчалась на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, який у 2008 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2008 – 2011 роки навчалась в аспірантурі ХНУ Імені В. Н. Каразіна, у 2011 році достроково захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» на тему: «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)».З 2010 року за сумісництвом – старший викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, з 2012 року працює на посаді доцента кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. У 2014 – 2017 роки навчалась у докторантурі ХНУ Імені В. Н. Каразіна. У 2017 році  достроково захистила докторську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» на тему: «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону».

Керівник НДР молодих вчених держбюджетного фінансування «Розробка методів аналізу і прогнозу демографічних процесів та розселення населення з метою оптимізації» (2016-2018 рр.). Керівник НДР молодих учених «Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних проблем» (Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік).

Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2019 році.
Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки у 2019 році у номінації «Науки про Землю» (стипендія імені М. Краснова для обдарованих молодих науковців)
Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2018-дотепер)
Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки у 2018 році у номінації «Гуманітарні науки» (стипендія імені В. Н. Каразіна для обдарованих молодих науковців)
Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016-2018)

Викладає навчальні курси:

Географія роселення населення

Історія урбанізації та основи геоурбаністики

Вступ до фаху

Екскурсознавство

Основи соціальної географії

Географія світових урбосистем

Практикум з проблем регіонального розвитку

Інформатика з основами геоінформатики

Географічні інформаційні системи

Географія населення з основами демографії

Інформаційні технології в територіальному менеджменті

Асистентська практика

Переддипломна практика

 

Наукові інтереси: географія населення, геодемографія, геоурбаністика, соціальна географія, статистичні та математичні методи в географії, моделювання та прогнозування в соціальній географії, проблеми регіонального розвитку, географія рекреації і туризму.

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate

Профіль в ORCID

 

Робочий телефон: +38 (093) 300-12-58

E-mailkateryna.sehida@karazin.ua

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62

CV