Кандиба Юрій Іванович


Кандиба Юрій Іванович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народився 10 січня 1977 року у м. Харкові. З 1993 по 1998 роки навчався на геолого-географічному факультеті Харківського державного університету імені О.М. Горького. З 2005 року працював старшим викладачем кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні». З 2010 року працює на посаді доцента кафедри.

 

Викладає навчальні курси:

Економічна та соціальна географія України

Геополітика

Історія географічних відкриттів і досліджень

Географія АПК

Методика викладання географії та економіки в профільній середній  школі

Історична географія з основами етнографії

Політична географія з основами геополітики

Географія внутрішнього туризму

Основи менеджменту

 

Наукові інтереси: Наукові інтереси: історична географія, політична географія і геополітика, етногеографія, географія агропромислових комплексів, регіоналістика, індустрія туризму.

Профіль  Google Scholar

Профіль в ResearchGate

Профіль в ORCID

 

E-mail: kand77@ukr.netyuriy.kandyba@karazin.ua

Контактний телефон: +38 (093) 300-12-58

Поштова адреса: Україна, 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62