Телебєнєва Євгенія Юріївна


Телебєнєва Євгенія Юріївна - кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилася 16 січня 1990 року у м. Кіровськ Луганської області. У 2007 році вступила до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, який у 2012 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2012 році вступила до аспірантури на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства.  У 2015 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-географічні особливості соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області).

У 2019 році отримала вчене звання доцента по кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства.

 

Викладає навчальні курси:

Географічне країнознавство

Зовнішньоекономічні зв'язки України

Семінар з проблем рекреації і туризму

Вступ до регіоналістики та країнознавства

Основи соціальної географії

Рекреаційне країнознавство

Географія Харківської області з основами регіонознавства

Семінар: Світова економіка

Навчальна практика з урбаністичних та регіональних досліджень

Навчальна природничо-наукова практика

Виробнича практика (бакалаври)

Науково-дослідницька практика (магістри)

Асистентська практика (магістри)

Переддипломна практика (магістри)

 

Наукові інтереси: географія промисловості, соціально-економічний розвиток регіонів, географія Харківської області, рекреаційна географія.

Профіль в Google Scholar

Profile in ResearchGate

Profile in ORCID

 

Контактний телефон: +38 (093) 300-12-58

E-mail: telebenevaev@gmail.com, eugene.telebeneva@karazin.ua

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62