Телебєнєва Євгенія Юріївна


Телебєнєва Євгенія Юріївна - кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилася 16 січня 1990 року. У 2007 році вступила до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, який у 2012 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2012 році вступила до аспірантури на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства.  У 2015 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-географічні особливості соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області).

У 2019 році отримала вчене звання доцента по кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства.

 

Викладає навчальні курси:

  • Географія сфери послуг та індустрія туризму
  • Рекреаційне країнознавство
  • Географічне країнознавство
  • Зовнішньоекономічні зв'язки України
  • Географія Харківської області з основами регіонознавства
  • Вступ до регіоналістики та країнознавства / Регіони та країни світу
  • Просторовий та системний аналіз в суспільній географії
  • Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності
  • Регіональні проблеми стійкого розвитку
  • Recreational Geography (Рекреаційна географія) (викладається англійською мовою)

 

Наукові інтереси: географія промисловості, соціально-економічний розвиток регіонів, географія Харківської області, рекреаційна географія.

Профіль в Google Scholar

Profile in ResearchGate

Profile in ORCID

 

Контактний телефон: +38 (093) 300-12-58

E-mail: telebenevaev@gmail.com, eugene.telebeneva@karazin.ua

Поштова адреса: 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62