2 курс (2020-2021 н.р.)


2 курс

ІІІ семестр

Іноземна мова –  Програма доц. Ступницька Н.М.

Інформатика з основами геоінформатики – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Сегіда К.Ю.доц. Добровольська Н.В.

Геоморфологія і палеогеографія – Програма Матеріали

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Картографія – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Дистанційне зондування Землі – Програма Матеріали старш. викл. Попов В.С.

Дистанційне зондування Землі в регіоналістиці – Програма Матеріали доц. Добровольська Н.В.

Географія розселення населення - Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.   

Комп'ютерні технології в суспільній географії (практикум) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Комп'ютерні технології в географії рекреації і туризму (практикум) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Комп'ютерні технології в освіті (практикум) – Програма Матеріали доц. Добровольська Н.В.

Практикум: Комп'ютерні технології в геоурбаністиці Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.

          

ІV семестр

Філософія – Програма Матеріали доц. Безродний А.Г.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.старш. викл. Свір Н.В.

Ландшафтознавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.доц. Сінна О.І.

Географія населення з основами демографії – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Рекреаційна географія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Рекреаційна географія з основами екскурсознавства - Програма Матеріали доц. Скриль І.А.

Основи менеджменту – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Географія світових урбосистем - Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  проф. Нємець К.А.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.  

Іноземна мова (за фахом) – Програма доц. Ступницька Н.М.