Ключко Людмила ВасилівнаКлючко Людмила Васильевна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилася 20 лютого 1980 року у м. Хабаровськ (Росія). З 1997 по 2002 роки навчалась на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 2005 році отримала другу вищу економічну освіту. З 2002 року працювала інженером кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. З 2004 року – старший викладач кафедри. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону».

 

Викладає навчальні курси:

Комп'ютерні технології в суспільній географії (практикум)

Комп'ютерні технології в географії рекреації і туризму (практикум)

Зовнішньоекономічні зв'язки України

Менеджмент підприємницької діяльності

Основи суспільної географії

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів

Практикум: Комп'ютерні технології в геоурбаністиці

Асистентська практика

Навчальна професійно-орієнтована практика

Виробнича (педагогічна) практика

Переддипломна практика (освіта)

 

Наукові інтереси: територіальний менеджмент, управління туристсько-рекреаційною діяльністю, проблеми розвитку соціальної інфраструктури, соціальна безпека.

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate

Профіль в ORCID

 

Робочий телефон: +38 (093) 300-12-58

E-mailludmila.klychko@karazin.ua

Поштова адреса: Україна, 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62