Ключко Людмила ВасилівнаКлючко Людмила Васильевна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Народилася 20 лютого 1980 року у м. Хабаровськ. У 1997 році закінчила Харківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №125 Харківської міської ради. З 1997 по 2002 роки навчалась на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію географа, викладача географії. У 2005 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа», здобула кваліфікацію спеціаліста з банківської справи.

З 2002 року працювала інженером кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства. З 2004 року – старший викладач кафедри. У 2010 році захистила дисертацію на тему «Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону» та здобула ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». З 2010 року і дотепер працює на посаді доцента кафедри. У 2012 році отримала вчене звання доцента. З 2015 року учений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». Є куратором академічних груп ГЕ-31 та ГС-31.

Викладає навчальні курси:
Основи суспільної географії
Комп'ютерні технології (практикум)
Комп'ютерні технології в географії рекреації і туризму (практикум)
Менеджмент підприємницької діяльності
Практикум: Планування екскурсійних маршрутів
Management of tourist and recreational activities (Управління туристсько-рекреаційною діяльністю) (викладається англійською мовою)
Economic Geography (Економічна географія) (викладається англійською мовою)
Geography of Services and Tourism (Географія сфери послуг і туризму) (викладається англійською мовою)

Керівник практик:
Навчальна професійно-орієнтована практика
Науково-дослідницька практика
Виробнича практика
Переддипломна практика

Наукові інтереси: територіальний менеджмент, управління туристсько-рекреаційною діяльністю, медичний туризм, зелений туризм, географія релігій, проблеми розвитку соціальної інфраструктури, соціальна безпека.

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate

Профіль в ORCID

 

Робочий телефон: +38 (093) 300-12-58

E-mailludmila.klychko@karazin.ua

Поштова адреса: Україна, 61022 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 3-62