3 курс, ОПП «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»)


3 курс (бакалавр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»)

 V семестр

Іноземна мова (за фахом) - Програма Матеріали (німецька мова)  Програма Матеріали (англійська мова) доц. Лученко О.А. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О., доц. Суптело О.С., доц. Добровольська Н.В.

Фізгеографія України – Програма Матеріали доц. Борисенко К.Б.

Економічна і соціальна географія України – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Педагогіка – Програма Матеріали доц. Жукова О.А.

Рекреаційне країнознавство – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.

Методика навчання географії – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О., старш. викл. Свір Н.В.

Основи геоекології – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г.

 

 VI семестр

Регіональна економічна і соціальна географія Програма Матеріали доц. Кравченко К.О., доц. Суптело О.С., доц. Добровольська Н.В.

Географія світового господарства та міжнародної торгівлі - Програма Матеріали доц. Редін В.І.

Історична географія з основами етнографії – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Соціальна географія – Програма Матеріали  доц. Сегіда К.Ю., доц. Суптело О.С., доц. Редін В.І.

Географічні інформаційні системи – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Добровольська Н.В.