1 курс магістратури ОПП “Географія рекреації і туризму”


1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму») - навчальний план

 І семестр

Основи ГІС-аналізу – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.доц. Сінна О.І.

Організація  туристичної діяльності – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.доц. Телебєнєва Є.Ю.

Управління туристсько-рекреаційною діяльністю – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Рекреаційно-туристське природокористування – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Музеєзнавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма доц. Авксентьєв О.Л.

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.доц. Гусєва Н.В.

Географія внутрішнього туризму – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Географія міжнародного туризму – доц. Байназаров А.М.

Іноземна мова (факультатив) – старш. викл. Бондарь С.М.