3 курс, ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)


3 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

 V семестр

Іноземна мова (за фахом) – Програма (англійська мова) Програма (німецька мова) доц. Лученко О.А. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю. (німецька мова)

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О., старш. викл. Суптело О.С.

Фізгеографія України – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г., доц. Борисенко К.Б.

Економічна і соціальна  географія України – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.доц. Кобилін П.О.

Педагогіка – Програма доц. Жукова О.А.

Методика навчання географії – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О., старш. викл. Свір Н.В.

Основи геоекології – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г.

 

 VI семестр

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Географія світового господарства - Програма Матеріали доц. Редін В.І.

Історична географія з основами етнографії – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Основи соціальної географії - Програма Матеріали  доц. Сегіда К.Ю.

Географічні інформаційні системи – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Кравченко К.О.доц. Добровольська Н.В.доц. Сегіда К.Ю.