3 курс (2020-2021 н.р.)


3 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія)

 V семестр

Іноземна мова (за фахом) – Програма доц. Ступницька Н.М.

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Фізгеографія України – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г.

Економічна і соціальна  географія України – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.доц. Кобилін П.О.

Рекреаційне країнознавство – Програма Матеріали    доц. Телебєнєва Є.Ю.

Екскурсознавство – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Педагогіка – доц. Лутаєва Т.В.

Методика навчання географії – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.

Основи геоекології – Програма Матеріали проф. Черваньов І.Г.

 

 VI семестр

Регіональна економічна і соціальна географія Програма Матеріали доц. Кравченко К.О.

Основи соціальної географії - Програма Матеріали  доц. Сегіда К.Ю.

Географія світового господарства - Програма Матеріали доц. Редін В.І.

Історична географія з основами етнографії – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Географічні інформаційні системи – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.доц. Кравченко К.О.доц. Добровольська Н.В.доц. Сегіда К.Ю.