1 курс магістратури ОПП “Географія рекреації і туризму”


1 курс магістратури (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму»

 І семестр

Основи ГІС-аналізу – Програма Матеріали доц. Агапова О.Л.

Організація  туристичної діяльності – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Рекреаційно-туристське природокористування – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Музеєзнавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.

 

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – Програма Матеріали проф. Куліш С.М., доц. Шуліка Б.О.

Management of Tourist and Recreational Activity (Управління туристсько-рекреаційною діяльністю) (викладається англійською мовою) – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.,

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.,

старш. викл. Чехов С.С.

Географія внутрішнього туризму – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В., старш. викладач Чехов С.С.

Географія міжнародного туризму – Програма Матеріали  доц. Байназаров А.М.