Практики кафедри


На першому курсі студенти кафедри проходять навчальну природничо-наукову практику. На першому етапі практики студенти вивчають промислові підприємства та заклади соціальної сфери м.Харкова. Так, студенти відвідують ВАТ «Пивзавод «Рогань»», Диканівські очисні споруди, Харківський історичний музей, Харківський авіаційний завод, хлібзавод «Кулиничі», українсько-болгарське товариство з обмеженою відповідальністю «Пірана», комунальне підприємство Харківського метрополітену та інші. Основною метою практики є дослідження історії формування підприємств, технологічного процесу виробництва, функціональної та організаційної структур установ. Другий етап практики проходить на навчальній географічній базі «Гайдари» у Зміївському районі.

На другому курсі студенти проходять навчальну професійно-орієнтовану практику, що полягає у вивчені територіальної організації господарства, порівняння природних і економічних умов розвитку, дослідження рекреаційного потенціалу, екологічної ситуації різних регіонів України. В межах цієї практики студенти відвідують Закарпаття, Львів, Київ, Чернівці, Полтаву, Запоріжжя, Суми, Умань та інші міста.

Також, студенти проходять практику у країнах близького зарубіжжя, зокрема у Росії, Білорусі, Румунії, Сербії.

Студенти другого та третього курсів проходять навчання в туристичній компанії «TUI» (Туреччина, м. Анталья). Кафедра співпрацює з організаційно-інформаційним центром туристичного бізнесу Харківського національного університету. Студенти мають змогу пройти професійною ланкою: трансфермен – помічник готельного гіда – готельний гід. За результатами проходження навчання студентам видається сертифікат компанії. Основною метою практики є освоєння сучасних форм і методів функціонування туристичної компанії, формування професійних умінь і навичок у галузі готельного профілю, вивчення особливостей природних умов, населення, господарства Туреччини.

(Щоденник практики 2 курсу)

Студенти третього курсу у рамках виробничої практики беруть участь у Комплексній навчально-дослідницькій експедиції в районах Харківської області. Завданнями експедиції є суспільно-географічне дослідження території низового адміністративного рівня: вивчення природних ресурсів, населення та його господарської діяльності. Результати експедиції оформляються у вигляді звіту і надаються органам місцевого самоврядування, навчальним закладам та зацікавленим установам. На даний момент експедиційні дослідження проводились у Валківському, Богодухівському, Дергачівському, Печенізькому, Чугуївському, Золочівському, Зміївському, Краснокутському, Красноградському, Лозівському, Куп'янському районах Харківської області.

На п’ятому курсі студенти проходять виробничу практику у науково-дослідних установах НАН України м. Києва та інших містах. Метою практики є комплексне суспільно-географічне дослідження міста: вивчення природних умов, населення, господарства, соціальної сфери, історико-культурної спадщини. Другий етап практики проходить в організаціях та установах м. Харкова.

Програма навчальної природничо-наукової практики (соціально-економічний етап) (1 курс, бакалаври наук про Землю, географії)

Програма навчальної професійно-орієнтованої практики з економічної і соціальної географії (2 курс, бакалаври географії)

Програма виробничої практики (3 курс, бакалаври географії)

Екзамен з виробничої практики

Програма науково-дослідницької практики (5 курс, магістри наук про Землю, економічної та соціальної географії)

Екзамен з науково-дослідницької практики

Програма виробничої практики з економічної і соціальної географії (5 курс, магістри наук про Землю, економічної та соціальної географії)

Програма виробничої практики з географії рекреації і туризму (5 курс, магістри наук про Землю, географії рекреації і туризму)

Програма асистентської практики (6 курс, магістри географії рекреації і туризму)

Програма переддипломної практики (6 курс, магістри географії рекреації і туризму)

Програма асистентської практики (6 курс, магістри економічної та соціальної географії)

Програма переддипломної практики (6 курс, магістри економічної та соціальної географії)