Практики кафедри


На першому курсі студенти кафедри проходять навчальну природничо-наукову практику. На першому етапі практики студенти вивчають промислові підприємства та заклади соціальної сфери м.Харкова. Так, студенти відвідують ВАТ «Пивзавод «Рогань»», Диканівські очисні споруди, Харківський історичний музей, Харківський авіаційний завод, хлібзавод «Кулиничі», українсько-болгарське товариство з обмеженою відповідальністю «Пірана», комунальне підприємство Харківського метрополітену та інші. Основною метою практики є дослідження історії формування підприємств, технологічного процесу виробництва, функціональної та організаційної структур установ. Другий етап практики проходить на навчальній географічній базі «Гайдари» у Зміївському районі.

На другому курсі студенти проходять навчальну професійно-орієнтовану практику, що полягає у вивчені територіальної організації господарства, порівняння природних і економічних умов розвитку, дослідження рекреаційного потенціалу, екологічної ситуації різних регіонів України. В межах цієї практики студенти відвідують Закарпаття, Львів, Київ, Чернівці, Полтаву, Запоріжжя, Суми, Умань та інші міста.

Студенти другого та третього курсів проходять навчання в туристичній компанії «TUI» (Туреччина, м. Анталья). Кафедра співпрацює з організаційно-інформаційним центром туристичного бізнесу Харківського національного університету. Студенти мають змогу пройти професійною ланкою: трансфермен – помічник готельного гіда – готельний гід. За результатами проходження навчання студентам видається сертифікат компанії. Основною метою практики є освоєння сучасних форм і методів функціонування туристичної компанії, формування професійних умінь і навичок у галузі готельного профілю, вивчення особливостей природних умов, населення, господарства Туреччини.

Студенти третього курсу у рамках виробничої практики беруть участь у Комплексній навчально-дослідницькій експедиції в районах Харківської області. Завданнями експедиції є суспільно-географічне дослідження території низового адміністративного рівня: вивчення природних ресурсів, населення та його господарської діяльності. Результати експедиції оформляються у вигляді звіту і надаються органам місцевого самоврядування, навчальним закладам та зацікавленим установам. На даний момент експедиційні дослідження проводились у Валківському, Богодухівському, Дергачівському, Печенізькому, Чугуївському, Золочівському, Зміївському, Краснокутському, Красноградському, Лозівському, Куп'янському, Дворічанському районах Харківської області.


На п’ятому курсі студенти проходять виробничу практику у науково-дослідних установах НАН України м. Києва та інших містах. Метою практики є комплексне суспільно-географічне дослідження міста: вивчення природних умов, населення, господарства, соціальної сфери, історико-культурної спадщини. Другий етап практики проходить в організаціях та установах м. Харкова.

Договір з КЗ "Харківська обласна станція юних туристів"

Договір з КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІ ступенів № 11 Харківської міської ради Харківської області"

Договір з ГО "Науково-дослідний інститут регіонального економічного розвитку"

2023-2024 навчальний рік

1 курс

Навчальна природничо-наукова практика

2 курс

Навчальна професійно-орієнтована практика

3 курс

Виробнича практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

Виробнича практика (бакалавр географії (ОПП Географія рекреації та туризму)

4 курс

Педагогічна практика (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

Педагогічна практика (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

Туристська практика (бакалавр географії (ОПП Географія рекреації та туризму)

Переддипломна практика (бакалавр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

Переддипломна практика (бакалавр географії (ОПП Географія рекреації та туризму)

Переддипломна практика (бакалавр географії (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

 

1 курс магістратури

Науково-дослідницька практика (магістр географії, ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

Науково-педагогічна практика (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

Виробнича (педагогічна) практика (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота)

Виробнича практика (магістр географії, ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

Виробнича практика (ОПП Географія рекреації і туризму)

 

2 курс магістратури

Асистентська практика (магістр географії (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток)

Фахова (асистенська) практика (ОПП Географія рекреації та туризму) 

Фахова (педагогічна) практика (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична роботи) 

Переддипломна практика (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична роботи)

Переддипломна практика (ОПП Географія рекреації та туризму)

Аспірантура

Науково-асистентська практика

 

Наскрізні програми практик

Наскрізна програма практики (ОПП Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота, рівень вищої освіти - магістр)

Наскрізна програма практики (ОПП Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток, рівень вищої освіти - магістр)