Навчально-методичні посібники


Теорія і методологія географічної науки Нємець К.А., Нємець Л.М. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 172 с.
Соціальна географія Соціальна географія: підручник / за ред. Л. Нємець та К. Мезенцева. - К.: Фенікс, 2019. - 304 с.

Основи соціальної географії: методичні рекомендації / К. Ю. Сегіда, К. О. Кравченко. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 39 с.

Основи  соціальної  географії: навчальний  посібник  /  Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіда, Н.В. Гусєва. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. –  235 с.

Географія населення з основами демографії Сегіда К. Ю. Географія населення з основами демографії: методичні рекомендації / К. Ю. Сегіда, О. О. Паталашка. – Харків, 2018. – 82 с.

Сегіда К. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Географія населення з основами демографії». – Видання третє. Доповнене. – Харків, 2015. – 54 с.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу Туристсько-рекреаційні ресурси світу : навчально-методичний посібник / Л.М. Нємець, Г.О. Кулєшова, А.В. Соколенко. – Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 102 с.
Географія внутрішнього туризму Гусєва Н. В. Географія внутрішнього туризму: Методичні рекомендації. – Харків, 2018. – 101 с.

 

Інформаційна географі і ГІС Нємець К.А., Кравченко К.О. Інформаційна географія та ГІС: навчальнометодичний посібник. – Харків, 2018. – 108 с.

Niemets Kostiantyn. Information geography & gis : textbook = Інформаційна географія та ГІС: навчально-методичний посібник (англ. мовою) / K. Niemets, K. Kravchenko, P. Kobylin, I. Telebienieva. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2023. – 92 p.

Інформатика із основами геоінформатики Костріков С.В., Бережний В.А., Добровольська Н.В., Сегіда К.Ю. Інформатика із основами геоінформатики: навчально-методичний комплекс. - Харків, 2012 - 58 с.

 

Географічні інформаційні системи Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний – Харків, 2016 – 82 с.
Статистичні методи і обробка геоінформації Нємець К.А., Сегіда К.Ю. Статистичні методи і обробка геоінформації: навчально-методичний комплекс. – Харків, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 52 с. 
Економічна та соціальна географія України Нємець Л. М., Вірченко П. А., Сільченко Ю. Ю. Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – 6-е вид., перероб. і допов. - Харків, 2013. – 100 с. 
Зовнішньоекономічні зв’язки України Зовнішньоекономічні зв’язки України : навчально-методичний посібник / уклад. Н.В. Гусєва, Г.О. Кулєшова, Л.В. Ключко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 188 с.
Географія Харківської області  

Сегіда К. Ю., Редін В. І., Чабань М. Т. Географія Харківської області: навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012. – 56 с. 

Екскурсознавство Сегіда К.Ю., Мазурова А.В. Методичні рекомендації. – Харків, 2016. – 37 с.

Скриль І.А., Кулєшова Г.О. Практикум: Регіональна екскурсійна діяльність: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та спеціалізацією «Рекреація та екскурсійна діяольність». – Харків, 2014 – 38 с.

Проблеми регіонального розвитку Гусєва Н. В. Практикум з проблем регіонального розвитку: Методичні рекомендації. – Харків, 2018. – 151 с.

Кобилін П.О. Семінар з проблем регіонального розвитку: навчально-методичний посібник . – Харків, 2016 – 73 с.

Географія світового господарства Кандиба Ю.І. Географія світового господарства. Методичні вказівки. – Харків, 2010. – 31 с.

 

Історична географія з основами етнографії Кандиба Ю.І. Історична географія з основами етнографії: Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2010. – 73 с.
Політична географія з основами геополітики Кандиба Ю.І., Кучер І.І. Політична географія з основами геополітики: Навчально-методичний комплекс – Харків, 2010. – 100 с.

 

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності Нємець К. А., Гусєва Н. В. Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності: методичні вказівки – Харків, 2016. – 41 с.

 

Інформаційні технології в територіальному менеджменті Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник. – Харків, 2015. – 56 с.

 

Робота з базами геоданих в суспільній географії Костріков С. В., Чуєв О.С. Робота з базами геоданих в суспільній географії: навчально-методичний посібник. – Харків, 2016 –  79 с.

 

Науковий семінар Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Кравченко К.О. Науковий семінар: навчально-методичний посібник . – Харків, 2015. – 70 с.
Географія АПК Кандиба Ю.І., Добровольська Н.В., Ліхван В.Ф. Географія АПК: Методичні вказівки. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 22 с.
Менеджмент підприємницької діяльності Сільченко Ю. Ю., Ключко Л. В. Менеджмент підприємницької діяльності Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2012 – 124 с. 

 

Географія сфери послуг та індустрії туризму Нємець Л. М., Телебєнєва Є. Ю., Скриль І. А., Кобилін П. О. Географія сфери послуг та індустрія туризму: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 106. Географія. – Харків, 2022 – 39 с. 

 

Основи суспільної географі Ключко Л.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Основи суспільної географії» (перероблено та доповнено). – Харків‚ 2010. – 43 с.
Комп’ютерні технології в суспільній географії: Грищенко Н.В., Ключко Л.В. Комп’ютерні технології в суспільній географії: методичні вказівки. – Харків, 2012. – 34 с. 
Педагогічний менеджмент Нємець, Л. М.,  Сегіда К. Ю., Логвинова М. О.  Педагогічний менеджмент: навчально-методичний посібник. – Харків, 2019. – 86 с.
 Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності Скриль І.А., Кулєшова Г.О. Практикум: Основи краєзнавчо-туристичної діяльності: методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю: «Економічна та соціальна географія»– Харків, 2014 – 44 с.


Дипломні роботи Методичні вказівки виконання та оформлення дипломних робіт магістрів за освітніми програмами «Економічна та соціальна географія», «Географія рекреації та туризму» спеціальності 106 Географія та освітньою програмою «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Л. М. Нємець, Є. Ю. Телебєнєва, К. Ю. Сегіда. – Харків, 2018. – 40 с.
Практика Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Барило І. М., Мазурова А. В. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики студентів 1 курсу напряму підготовки 103. Науки про Землю. Видання сьоме. – Харків, 2017. – 20 с.