Навчально-методичні комплекси


Навчально-методичні матеріали навчальних курсів кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

1 курс

Основи суспільної географії – доц. Ключко Л.В., ст. викл. Кравченко К.О.

 

2 курс

Інформатика з основами геоінформатики - проф. Костріков С.В., ст. викл. Кравченко К.О.

Основи соціальної географії - доц. Сегіда К.Ю., ст. викл. Кравченко К.О.

Основи менеджменту – доц. Кандиба Ю.І.

Історична географія з основами етнографії - доц. Кандиба Ю.І.

 

 

3 курс

Регіональна економічна і соціальна географія – доц. Рєдін В.І.

Економічна і соціальна географія України - доц. Вірченко П.А., Скриль І.А.

Географія світового господарства  - доц. Редін В.І.

Географічні інформаційні системи - проф. Костріков С.В., ст. викл. Кравченко К.О.

Теорія і методологія суспільної географії - проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О. 

 

4 курс

Регіональні проблеми стійкого розвитку – проф. Нємець Л.М.

Геоурбаністика - доц. Гусєва Н.В. 

Теорія і методологія географічної науки - проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О.

Регіональна економічна і соціальна географія – доц. Гусєва Н.В., доц. Вірченко П.А.

Основи географічного моделювання - проф. Мезенцев К.В.

Географія сфери послуг - доц. Скриль І.А. 

Політична географія з основами геополітики - доц. Кандиба Ю.І.

Статистичні методи і обробка геоінформації - проф. Нємець К.А., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Зовнішньоекономічні зв’язки України – доц. Гусєва Н.В.

Семінар з регіональної економічної і соціальної географії - доц. Вірченко П.А. 

Суспільно-географічне районування - доц. Вірченко П.А. 

Географія промислових комплексів - доц. Телебєнєва Є.Ю.

 

 

5(1) курс (магістр, спеціальність 014.07. Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

Інформаційна географія і ГІС - проф. Нємець К.А., ст. викл. Кравченко К.О.

Суспільно-географічне прогнозування - проф. Мезенцев К.В.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу ‐ проф. Нємець Л.М., Телебєнєва Є.Ю.

Науковий семінар - проф. Нємець Л.М.

Методика викладання географії та економіки в профільній середній школі - доц. Кандиба Ю.І. 

Геоурбаністика - доц. Гусєва Н.В. 

Зарубіжні освітні технології та системи - проф. Нємець Л.М. 

Педагогічний менеджмент - доц. Сегіда К.Ю. 

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів - доц. Ключко Л.В.

 

5 (1) курс (магістр, спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Інформаційна географія і ГІС - проф. Нємець К.А., ст. викл. Кравченко К.О.

Суспільно-географічне прогнозування - проф. Мезенцев К.В.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу ‐ проф. Нємець Л.М., Телебєнєва Є.Ю.

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – проф. Нємець К.А.

Науковий семінар - проф. Нємець Л.М.

Географія агробізнесу - доц. Кандиба Ю.І.

Семінар: Менеджмент регіонального розвитку - доц. Ключко Л.В.

Практикум з проблем регіонального розвитку – доц. Гусєва Н.В.

 

Інформаційні технології в територіальному менеджменті - проф. Костріков С.В.

 

 

5 (1) курс (магістр, спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму»)

Туристсько-рекреаційні ресурси світу ‐ проф. Нємець Л.М., Телебєнєва Є.Ю.

Управління туристсько-рекреаційною діяльністю – доц. Ключко Л.В.

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень - проф. Нємець Л.М.

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – проф. Нємець К.А.

Географія внутрішнього туризму – доц. Ключко Л.В.

 

 

5 (1) курс (магістр, спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи в територіальному управлінні")

Інформаційна географія і ГІС - проф. Нємець К.А., ст. викл. Кравченко К.О.

Суспільно-географічне прогнозування - проф. Мезенцев К.В.

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – проф. Нємець К.А.

Науковий семінар - проф. Нємець Л.М.

Інформаційні технології в територіальному менеджменті - проф. Костріков С.В.

ГІС-аналіз і просторове моделювання – проф. Нємець К.А.

Практикум: ГІС-проекти з територіального управління - доц. Сегіда К.Ю.

Робота з базами геоданих в суспільній географії - доц. Ключко Л.В.