Навчально-методичні комплекси


1 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія) - навчальний план

 І семестр

Історія України – Програма Матеріали старш. викл. Казанков Р.Ю.

Вища математика  з основами матстатистики – Програма доц. Анощенко О.А.

Загальна геологія  – Програма Матеріали доц. Космачова М.В.

Топографія з основами геодезії – Програма Матеріали проф. Пересадько В.А., старш. викл. Салімон В.М.

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі – Програма Матеріали доц. Полєвич О.В.

Загальне землезнавство – Програма Матеріали доц. Залюбовська О.В.

Грунтознавство  і  біогеографія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І., доц. Сінна О.І.

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.

ІІ семестр

Іноземна мова – Програма старш. викл. Бондарь С.М. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю.

Фізика з основами фізики Землі – Програма проф. Черваньов І.Г., доц. Таранова І.А.

Хімія з основами геохімії –Програма старш. викл. Ткаченко В.В.

Метеорологія і кліматологія – Програма Матеріали доц. Решетченко С.І.

Загальна гідрологія  з основами океанології – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г.

Основи суспільної  географії – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.      

 

2 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія) - навчальний план

ІІІ семестр

Іноземна мова – Програма старш. преп. Бондарь С.М.

Інформатика з основами геоінформатики – Програма Матеріали проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Кравченко К.О.

Загальна геологія – Програма доц. Космачова М.В. Матеріали

Геоморфологія і палеогеографія – Програма Матеріали доц. Поліщук Л.Б.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М., старш. викл. Свір Н.В.

Картографія – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М.

Дистанційне зондування Землі – Програма Матеріали старш. викл. Агапова О.Л.

Історична географія з основами етнографії – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.                      

ІV семестр

Філософія – Програма Матеріали доц. Безродний А.Г.

Фізична географія материків і океанів – Програма Матеріали доц. Байназаров А.М., старш. викл. Свір Н.В.

Ландшафтознавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О., доц. Сінна О.І.

Основи соціальної географії – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Рекреаційна географія – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І., доц. Байназаров А.М.

Основи менеджменту – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І., старш. викл. Кравченко К.О.

Історична географія з основами етнографії (заочне відділення) – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.  

 

3 курс (бакалавр, спеціальність 103 Науки про  Землю, освітньо-професійна програма «Географія») - навчальний план

 V семестр

Іноземна мова (за фахом) – Програма старш. викл. Черкашина Н.І.

Регіональна економічна і соціальна географія – Програма Матеріали доц. Редін В.І., доц. Гусєва Н.В., старш. викл. Кравченко К.О.

Фізгеографія України – Програма Матеріали доц. Клименко В.Г., старш. викл. Борисенко К.Б.

Економічна і соціальна  географія України – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А., доц. Скриль І.А.

Педагогіка – доц. Лутаєва Т.В.

Основи викладання географії – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О., старш. викл. Свір Н.В.

Основи геоекології – доц. Залюбовська О.В., старш. викл. Машкіна В.В.

 VI семестр

Філософія – Програма Матеріали доц. Безродний А.Г.

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі – Програма Матеріали доц. Полєвич О.В.

Регіональна економічна і соціальна географія Програма Матеріали доц. Вірченко П.А., старш. викл. Кравченко К.О.

Географічні інформаційні системи – Програма Матеріали проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Кравченко К.О.

Географія світового господарства - Програма Матеріали доц. Редін В.І., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Теорія і методологія суспільної географії – Програма Матеріали  проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О.  

 

4 курс (напрям підготовки 6.040104. Географія, спеціалізація «Економічна та соціальна географія») - навчальний план

 VII семестр

Геоурбаністика – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Теорія і методологія географічної науки – Програма Матеріали проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О.

Регіональна економічна і соціальна географія Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Географія світового господарства – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Основи викладання географії  – Програма Матеріали  проф. Жемеров О.О., старш. викл. Свір Н.В.

Статистичні методи і обробка геоінформації – Програма Матеріали  проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.  

Природна та історико-культурна спадщинадоц. Прасул Ю.І.

Зовнішньоекономічні зв'язки України –Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

VIII семестр

Основи раціонального природокористування і охорони природиПрограма Матеріали доц. Поліщук Л.Б.

Регіональна економічна і соціальна географіяПрограма Матеріали доц. Вірченко П.А., старш. викл. Кравченко К.О.

Основи географічного моделювання – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В. 

Географія сфери послуг – Програма Матеріали доц. Скриль І.А., доц. Кобилін П.О.   

Політична географія з основами геополітики – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Семінар з регіональної економічної і соціальної географії – Програма Матеріали  доц. Вірченко П.А.  

Регіональні проблеми стійкого розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Географія промислових комплексів – Програма Матеріали доц. Телебєнєва Є.Ю.   

Суспільно-географічне районування України (заочне відділення) – Програма Матеріали доц. Вірченко П.А.

Іноземна мова (факультатив)Програма старш. викл. Бондарь С.М.   

 

1 курс (магістр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") - навчальний план

І семестр

Інформаційна географія і ГІС – Програма Матеріали проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.

Психологія і педагогіка профільної середньої освіти – доц. Фролова Є.В., доц. Лутаєва Т.В.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Методика викладання географії та економіки в профільній середній школі – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

Науковий семінар – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – проф. Куліш С.М.

Зарубіжні освітні технології та системи – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Педагогічний менеджмент – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В. Геоурбаністика – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Семінар: Світова економіка - Програма Матеріали доц. Редін В.І.

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») - навчальний план

 І семестр

Інформаційна географія і ГІС – Програма Матеріали проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.

Сучасні концепції регіонального розвитку – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу   – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Науковий семінар – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Географія агробізнесу – Програма Матеріали доц. Кандиба Ю.І.

 ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – доц. Авксентьєв О.Л.

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець К.А., старш. викл. Кравченко К.О.

Практикум: Геомаркетинг і логістика в регіональному розвитку – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Семінар: Менеджмент регіонального розвитку – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Практикум з проблем регіонального розвитку – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – Програма Матеріали проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю.

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму») - навчальний план

 І семестр

Основи ГІС-аналізу – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І., доц. Сінна О.І.

Організація  туристичної діяльності – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Управління туристсько-рекреаційною діяльністю – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Рекреаційно-туристське природокористування – Програма Матеріали доц. Прасул Ю.І. Музеєзнавство – Програма Матеріали проф. Жемеров О.О.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – доц. Авксентьєв О.Л.

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М.

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Географія внутрішнього туризму – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Географія міжнародного туризму – доц. Байназаров А.М.

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи в територіальному управлінні") - навчальний план

 І семестр

Інформаційна географія і ГІС – Програма Матеріали проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.

Сучасні концепції регіонального розвитку – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

Суспільно-географічне прогнозування – Програма Матеріали проф. Мезенцев К.В.

ГІС-аналіз і просторове моделювання – Програма Матеріали проф. Нємець К.А.

Науковий семінар – Програма Матеріали проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Практикум: ГІС-проекти з територіального управління – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – доц. Авксентьєв О.Л.

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – Програма Матеріали проф. Нємець К.А., старш. викл. Кравченко К.О.

Практикум: Геомаркетинг і логістика – Програма Матеріали доц. Сегіда К.Ю.

Cемінар: Геопланування та управління розвитком територій – Програма Матеріали доц. Гусєва Н.В.

Практикум: Робота з базами геоданих – Програма Матеріали доц. Ключко Л.В.

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – Програма Матеріали проф. Костріков С.В.

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.