Навчально-методичні комплекси


Навчально-методичні матеріали навчальних курсів кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

1 курс

 

Основи суспільної географії – доц. Ключко Л.В., ст. викл. Кравченко К.О.

Комп’ютерні технології в суспільній географії – доц. Ключко Л.В.

Комп’ютерні технології в географії рекреації і туризму – доц. Ключко Л.В.

 

2 курс

 

Інформатика з основами геоінформатики - проф. Костріков С.В., ст. викл. Кравченко К.О., ст. викл. Кобилін П.О.

Історична географія з основами етнографії - доц. Кандиба Ю.І.

Географія сфери послуг - доц. Скриль І.А.

Комп’ютерні технології в суспільній географії – доц. Ключко Л.В.

Географія населення з основами демографії - доц. Сегіда К.Ю.

 

3 курс

 

Інформатика з основами геоінформатики - проф. Костріков С.В., ст. викл. Кравченко К.О., ст. викл. Кобилін П.О.

Географічні інформаційні системи - проф. Костріков С.В., ст. викл. Кравченко К.О.

Регіональна економічна і соціальна географія – доц. Рєдін В.І.

Економічна і соціальна географія України - доц. Вірченко П.А., Скриль І.А.

Основи менеджменту – доц. Кандиба Ю.І.

Основи соціальної географії - доц. Сегіда К.Ю., ст. викл. Кравченко К.О.

Географія Харківської області з основами регіонознавства - доц. Телебєнєва Є.Ю.

 

4 курс

 

Регіональні проблеми стійкого розвитку – проф. Нємець Л.М.

Теорія і методологія географічної науки - проф. Нємець К.А., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Статистичні методи і обробка геоінформації - проф. Нємець К.А., доц. Телебєнєва Є.Ю.

Регіональна економічна і соціальна географія – доц. Гусєва Н.В., доц. Вірченко П.А.

Основи географічного моделювання - проф. Мезенцев К.В.

Суспільно-географічне районування України - доц. Вірченко П.А.

Зовнішньоекономічні зв’язки України – доц. Гусєва Н.В.

Географія промислових комплексів - доц. Кандиба Ю.І.

Політична географія з основами геополітики - доц. Кандиба Ю.І., доц. Сегіда К.Ю.

Географія світового господарства  - доц. Редін В.І.

 

5 (1) курс (магістр наук, спеціальність 106 «Географія», спеціалізація «Економічна та соціальна географія»)

Науковий семінар - проф. Нємець Л.М.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу ‐ проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю., доц. Кандиба Ю.І.

Інформаційна географія і ГІС - проф. Нємець К.А., ст. викл. Кравченко К.О.

Інформаційні технології в територіальному менеджменті - проф. Костріков С.В.

Суспільно-географічне прогнозування - проф. Мезенцев К.В.

Зарубіжні теорії суспільної географії - проф. Мезенцев К.В.

Географічне країнознавство - доц. Вірченко П.А.

Практикум з проблем регіонального розвитку – доц. Гусєва Н.В.

Менеджмент підприємницької діяльності – доц. Ключко Л.В.

Просторовий та системний аналіз в суспільній географії – проф. Нємець К.А.

Географія агропромислових комплексів - доц. Кандиба Ю.І.

 

5 (1) курс (магістр наук, спеціальність 106 «Географія», спеціалізація «Географія рекреації і туризму»)

 

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень - проф. Нємець Л.М.

Туристсько-рекреаційні ресурси світу ‐ проф. Нємець Л.М., Телебєнєва Є.Ю.

Географія внутрішнього туризму – доц. Гусєва Н.В.

Управління туристсько-рекреаційною діяльністю – доц. Ключко Л.В.

 

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – проф. Нємець К.А.

 

6 (2) курс (магістр наук, спеціальність 103 «Науки про Землю», спеціалізація «Економічна та соціальна географія»)

 

Практикум: Сучасні технології наукових досліджень - проф. Нємець К.А.

Географія агропромислових комплексів - доц. Кандиба Ю.І.

 

Просторовий та системний аналіз в суспільній географії – проф. Нємець К.А., ст. викл. Кравченко К.О.

 

Семінар з суспільної географії - доц. Ключко Л.В.

Геоурбанистика - доц. Гусєва Н.В.

 

6 (2) курс (магістр наук, спеціальність 103 «Науки про Землю», спеціалізація «Географія рекреації та туризму»)

 

Рекреаційне країнознавство - доц. Кандиба Ю.І.

Семінар з проблем рекреації і туризму - доц.Скриль І.А.

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності - доц. Гусєва Н.В.