Навчально-методичні комплекси


Навчально-методичні матеріали навчальних курсів кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства 

1 курс

Основи суспільної географії – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

 

2 курс

Інформатика з основами геоінформатики – проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

Основи соціальної географії – доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Історична географія з основами етнографії – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Основи менеджменту – доц. Кандиба Ю.І., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

 

3 курс

Теорія і методологія суспільної географії – проф. Нємець К.А. Програма Матеріали

Економічна і соціальна географія України – доц. Вірченко П.А., доц. Скриль І.А. Програма Матеріали

Регіональна економічна і соціальна географія – доц. Редін В.І., доц. Вірченко П.А., доц. Гусєва Н.В., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали 6 семестр

Географічні інформаційні системи – проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

 

4 курс

Регіональні проблеми стійкого розвитку – проф. Нємець Л.М. Програма Матеріали

Теорія і методологія географічної науки – проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О. Програма Матеріали

Статистичні методи і обробка геоінформації – проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Регіональна економічна і соціальна географія – доц. Вірченко П.А., доц. Гусєва Н.В., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

Семінар з регіональної економічної і соціальної географії – доц. Вірченко П.А. Програма Матеріали

Суспільно-географічне районування України – доц. Вірченко П.А. Програма Матеріали

Основи географічного моделювання – проф. Мезенцев К.В. Програма Матеріали

Географія світового господарства – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Політична географія з основами геополітики – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Географія сфери послуг – доц. Скриль І.А., доц. Кобилін П.О. Програма Матеріали

Географія промислових комплексів – доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Геоурбаністика – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

Зовнішньоекономічні зв'язки України – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

 

1 курс (магістр, спеціальність 014.07. Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота")

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Науковий семінар – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Зарубіжні освітні технології та системи – проф. Нємець Л.М. Програма Матеріали

Інформаційна географія і ГІС – проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.  Програма Матеріали

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів – доц. Ключко Л.В.  Програма Матеріали

Педагогічний менеджмент – доц. Сегіда К.Ю.  Програма Матеріали

Суспільно-географічне прогнозування – проф. Мезенцев К.В. Програма Матеріали

Методика викладання географії та економіки в профільній середній  школі – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Геоурбаністика – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток»)

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Науковий семінар – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Інформаційна географія і ГІС – проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.  Програма Матеріали

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – проф. Нємець К.А., старш. викл. Кравченко К.О.  Програма Матеріали

Семінар: Менеджмент регіонального розвитку – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Практикум: Геомаркетинг і логістика в регіональному розвитку – доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Суспільно-географічне прогнозування – проф. Мезенцев К.В. Програма Матеріали

Сучасні концепції регіонального розвитку – проф. Мезенцев К.В.  Програма Матеріали

Географія агробізнесу – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Практикум з проблем регіонального розвитку – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму»)

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень – проф. Нємець Л.М. Програма Матеріали

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

Управління туристсько-рекреаційною діяльністю – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Географія внутрішнього туризму – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи та технології в територіальному управлінні")

Науковий семінар – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

ГІС-аналіз і просторове моделювання – проф. Нємець К.А. Програма Матеріали

Інформаційна географія і ГІС – проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – проф. Нємець К.А., старш. викл. Кравченко К.О.  Програма Матеріали

Практикум: Робота з базами геоданих – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Практикум: ГІС-проекти з територіального управління – доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Практикум: Геомаркетинг і логістика – доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – проф. Костріков С.В. Програма Матеріали

Суспільно-географічне прогнозування – проф. Мезенцев К.В. Програма Матеріали