Навчально-методичні комплекси


1 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія) - навчальний план

 І семестр

Історія України – старш. викл. Казанков Р.Ю.

Вища математика  з основами матстатистики – доц. Анощенко О.А.

Загальна геологія  – доц. Космачова М.В. Програма Матеріали

Топографія з основами геодезії – проф. Пересадько В.А., старш. викл. Салімон В.М.          Програма Матеріали

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі – доц. Полєвич О.В. Програма Матеріали

Загальне землезнавство – доц. Залюбовська О.В.    Програма Матеріали

Грунтознавство  і  біогеографія – доц. Прасул Ю.І., доц. Сінна О.І. Програма Матеріали

Фізичне виховання (факультатив) – старш. викл. Дудник Ю.М.                                                                                           

ІІ семестр

Іноземна мова – старш. викл. Бондарь С.М. (англійська мова), старш. викл. Терещенко О.Ю.

Фізика з основами фізики Землі – проф. Черваньов І.Г., доц. Таранова І.А.

Хімія з основами геохімії – старш. викл. Ткаченко В.В.

Метеорологія і кліматологія – доц. Решетченко С.І. Програма Матеріали

Загальна гідрологія  з основами океанології – доц. Клименко В.Г. Програма Матеріали

Основи суспільної  географії – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.        

                                                                                

 2 курс (бакалавр, спеціальність 106 Географія) - навчальний план

ІІІ семестр

Іноземна мова – старш. преп. Бондарь С.М.

Інформатика з основами геоінформатики – проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

Загальна геологія – доц. Космачова М.В.        Програма Матеріали

Геоморфологія і палеогеографія – доц. Поліщук Л.Б.

Фізична географія материків і океанів – доц. Байназаров А.М., старш. викл. Свір Н.В.  Програма Матеріали

Картографія – доц. Байназаров А.М.    Програма Матеріали

Дистанційне зондування Землі – старш. викл. Агапова О.Л. Програма Матеріали

Історична географія з основами етнографії – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.                      

ІV семестр

Філософія – доц. Безродний А.Г. Програма Матеріали

Фізична географія материків і океанів – доц. Байназаров А.М., старш. викл. Свір Н.В.  Програма Матеріали

Ландшафтознавство – проф. Жемеров О.О., доц. Сінна О.І. Програма Матеріали

Основи соціальної географії – доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Рекреаційна географія – доц. Прасул Ю.І., доц. Байназаров А.М. Програма Матеріали

Основи менеджменту – доц. Кандиба Ю.І., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

Історична географія з основами етнографії (заочне відділення) – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Фізичне виховання – старш. викл. Дудник Ю.М.

 

3 курс (бакалавр, спеціальність 103 Науки про  Землю, освітньо-професійна програма «Географія») - навчальний план

 V семестр

Іноземна мова (за фахом) – старш. викл. Черкашина Н.І.

Регіональна економічна і соціальна географія – доц. Редін В.І., доц. Гусєва Н.В., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

Фізгеографія України – доц. Клименко В.Г., старш. викл. Борисенко К.Б. Програма Матеріали

Економічна і соціальна  географія України – доц. Вірченко П.А., доц. Скриль І.А. Програма Матеріали

Педагогіка – доц. Лутаєва Т.В.

Основи викладання географії – проф. Жемеров О.О., старш. викл. Свір Н.В. Програма Матеріали

Основи геоекології – доц. Залюбовська О.В., старш. викл. Машкіна В.В.

 VI семестр

Філософія – доц. Безродний А.Г. Програма Матеріали

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі – доц. Полєвич О.В. Програма Матеріали

Регіональна економічна і соціальна географія доц. Вірченко П.А., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали  

Географічні інформаційні системи – проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

Географія світового господарства - доц. Редін В.І., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Теорія і методологія суспільної географії – проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О. Програма Матеріали                                       

 

 

4 курс (напрям підготовки 6.040104. Географія, спеціалізація «Економічна та соціальна географія») - навчальний план

 VII семестр

Геоурбаністика – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

Теорія і методологія географічної науки – проф. Нємець К.А., доц. Кобилін П.О. Програма Матеріали                                                           

Регіональна економічна і соціальна географія  доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

Географія світового господарства – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали    

Основи викладання географії  – проф. Жемеров О.О., старш. викл. Свір Н.В. Програма Матеріали

Статистичні методи і обробка геоінформації – проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали                                                          

Природна та історико-культурна спадщинадоц. Прасул Ю.І.                                            

Зовнішньоекономічні зв'язки України – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали                                                                                                        

VIII семестр

Основи раціонального природокористування і охорони природидоц. Поліщук Л.Б. Програма Матеріали

Регіональна економічна і соціальна географіядоц. Вірченко П.А., старш. викл. Кравченко К.О. Програма Матеріали

Основи географічного моделювання – проф. Мезенцев К.В. Програма Матеріали

Географія сфери послуг – доц. Скриль І.А., доц. Кобилін П.О. Програма Матеріали  

Політична географія з основами геополітики – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Семінар з регіональної економічної і соціальної географії – доц. Вірченко П.А. Програма Матеріали                             

Регіональні проблеми стійкого розвитку – проф. Нємець Л.М. Програма Матеріали

Географія промислових комплексів – доц. Телебєнєва Є.Ю.

Програма Матеріали 

Суспільно-географічне районування України (заочне відділення) – доц. Вірченко П.А. Програма Матеріали

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійна програма "Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота") - навчальний план

І семестр

Інформаційна географія і ГІС – проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.  Програма Матеріали

Психологія і педагогіка профільної середньої освіти – доц. Фролова Є.В., доц. Лутаєва Т.В.

Суспільно-географічне прогнозування – проф. Мезенцев К.В. Програма Матеріали

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Методика викладання географії та економіки в профільній середній школі – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

Науковий семінар – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.  Програма Матеріали

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – проф. Куліш С.М.

Зарубіжні освітні технології та системи – проф. Нємець Л.М. Програма Матеріали

Педагогічний менеджмент – доц. Сегіда К.Ю.  Програма Матеріали

Практикум: Планування екскурсійних маршрутів – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Геоурбаністика – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

Семінар: Світова економіка - доц. Редін В.І. Програма Матеріали

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток») - навчальний план

 І семестр

Інформаційна географія і ГІС – проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю.  Програма Матеріали

Сучасні концепції регіонального розвитку – проф. Мезенцев К.В.  Програма Матеріали

Суспільно-географічне прогнозування – проф. Мезенцев К.В. Програма Матеріали

Туристсько-рекреаційні ресурси світу   – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.  Програма Матеріали

Науковий семінар – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю. Програма Матеріали

Географія агробізнесу – доц. Кандиба Ю.І. Програма Матеріали

 ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – доц. Авксентьєв О.Л.

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – проф. Нємець К.А., старш. викл. Кравченко К.О.  Програма Матеріали

Практикум: Геомаркетинг і логістика в регіональному розвитку – доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Семінар: Менеджмент регіонального розвитку – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Практикум з проблем регіонального розвитку – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – проф. Костріков С.В., доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма «Географія рекреації і туризму») - навчальний план

 І семестр

Основи ГІС-аналізу – доц. Прасул Ю.І., доц. Сінна О.І.  Програма Матеріали

Організація  туристичної діяльності – доц. Прасул Ю.І. Програма Матеріали

Туристсько-рекреаційні ресурси світу – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.  Програма Матеріали

Управління туристсько-рекреаційною діяльністю – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Рекреаційно-туристське природокористування – доц. Прасул Ю.І. Програма Матеріали

Музеєзнавство – проф. Жемеров О.О. Програма Матеріали

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – доц. Авксентьєв О.Л.

Науковий семінар з питань туристсько-рекреаційних досліджень – проф. Нємець Л.М. Програма Матеріали

Системний аналіз в туристсько-рекреаційній діяльності – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

Географія внутрішнього туризму – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Географія міжнародного туризму – доц. Байназаров А.М.

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.

 

1 курс (магістр, спеціальність 106 Географія, освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи в територіальному управлінні") - навчальний план

 І семестр

Інформаційна географія і ГІС – проф. Нємець К.А., доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Сучасні концепції регіонального розвитку – проф. Мезенцев К.В.  Програма Матеріали

Суспільно-географічне прогнозування – проф. Мезенцев К.В. Програма Матеріали

ГІС-аналіз і просторове моделювання – проф. Нємець К.А. Програма Матеріали

Науковий семінар – проф. Нємець Л.М., доц. Телебєнєва Є.Ю.  Програма Матеріали

Практикум: ГІС-проекти з територіального управління – доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

ІІ семестр

Глобальні проблеми сучасності – доц. Авксентьєв О.Л.

Просторовий та системний аналіз регіонального розвитку – проф. Нємець К.А., старш. викл. Кравченко К.О.  Програма Матеріали

Практикум: Геомаркетинг і логістика – доц. Сегіда К.Ю. Програма Матеріали

Cемінар: Геопланування та управління розвитком територій – доц. Гусєва Н.В. Програма Матеріали

Практикум: Робота з базами геоданих – доц. Ключко Л.В. Програма Матеріали

Інформаційні технології в територіальному менеджменті – проф. Костріков С.В. Програма Матеріали

Іноземна мова (факультатив)старш. викл. Бондарь С.М.