Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)


«Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області)» ДР № 0115U000504, терміни виконання: 2015-2017 рр., керівник –проф. Л.М. Нємець.

НДР без фінансування

Мета проекту – суспільно-географічне обґрунтування соціально-економічного розвитку регіону та визначення шляхів оптимального розвитку регіональної соціогеосистеми. У процесі виконання роботи передбачається: обґрунтувати та визначити комплексні індикатори регіонального соціально-економічного розвитку; розробити модель розвитку соціально-географічного процесу регіональної соціогеосистеми; провести оцінку людського капіталу адміністративно-територіальних одиниць регіону; виявити просторово-часові особливості розвитку провідних галузей промисловості, сільського господарства та соціальної сфери регіону; визначити економічний, інфраструктурний та інноваційний потенціал регіону в цілому та його адміністративно-територіальних одиниць;визначити перспективи стійкого соціально-економічного розвитку регіону; розробити рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності адміністративно-територіальних одиниць регіону.Практичне значення матимуть рекомендації регіональним органам державної влади і місцевого самоврядування щодо оптимізації та територіальної збалансованості регіонального соціально-економічного розвитку.