Суспільно-географічні особливості життєдіяльності населення Харківського регіону: техногенна безпека як складова забезпечення стійкого розвитку регіону


«Суспільно-географічні особливості життєдіяльності населення Харківського регіону: техногенна безпека як складова забезпечення стійкого розвитку регіону» ДР № 0111U006837, строки виконання: 2011 р., керівник – доц. Ю.І. Кандиба.

НДР внутрішньоуніверситетського фінансування

В рамках цього проекту на підставі теоретико-методичного обґрунтування було проведено комплексне суспільно-географічного дослідження розвитку життєдіяльності населення адміністративних районів Харківського регіону, зокрема дослідження особливостей техногенної безпеки населення. В результаті даного дослідження розроблено картографічну модель територіальної диференціації техногенного навантаження Харківської області, визначено механізми його формування, запропоновано рекомендаційні заходи щодо покращення техногенної безпеки та зменшення техногенного навантаження окремих районів Харківської області для забезпечення стійкого розвитку регіону. Практичне значення мають запропоновані заходи щодо зменшення техногенного навантаження та забезпечення техногенної безпеки районів області з урахуванням визначених особливостей з метою забезпечення збалансованого розвитку регіону та його демографічної складової зокрема. Результати НДР використані при виконанні однієї кваліфікаційної роботи бакалавра та двох дипломних робіт магістрів і спеціалістів.