Кравченко Катерина ОлександрівнаКравченко Катерина Олександрівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри.

Народилася 28 вересня 1992 р. у місті Краматорськ Донецької області. У 2010 році вступила до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, який у 2015 році закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра економічної та соціальної географії. У 2015 році вступила до аспірантури на кафедру соціально-економічної географії і регіонознавства. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Суспільно-географічні та просторові особливості формування та розвитку системи розселення Харківської області».

 

Викладає навчальні курси: 

Інформатика з основами геоінформатики

Практикум: Комп'ютерні технології

Вступ до геоурбаністики

Геоурбаністика (міжфакультетська вибіркова дисципліна)

Геоурбаністика

Регіональна економічна і соціальна географія

Просторовий та системний аналіз в суспільній географії

Інформаційна географія і ГІС

Науково-педагогічна практика

Виробнича (педагогічна) практика

Асистентська практика

Педагогічна практика

Переддипломна практика

Географія населення з основами демографії

 

Наукові інтереси: географія населення, геоурбаністика, географія Харківської області, альтернативна енергетика.

Профіль в Google Scholar

 

E-mail:  kate4465@gmail.com

Поштова адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 3-62