Суспільно-географічна наукова школа


Суспільно-географічна наукова школа була заснована у 2004 р. Сьогодні на кафедрі працюють четверо докторів наук, десять кандидатів наук. У докторантурі за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» навчається  один докторант, в аспірантурі за тією ж спеціальністю – п'ять аспірантів денної та заочної форми навчання, а також – чотири здобувачі.

Науковці кафедри публікують монографії, статті у фахових виданнях, тези доповідей конференцій в Україні, Угорщині, Польщі, Білорусії, виступають на наукових конференціях в Україні (Київ, Львів, Дніпро, Чернівці, Берегове, Тернопіль, Луцьк) та закордоном.

При кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства є діючі докторантура та аспірантура зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Під керівництвом д.геогр.н., проф. Нємець Л.М. працює над докторською дисертацією Гусєва Н.В. (Суспільно-географічні особливості урбаністичних процесів сучасності: теорія і практика), Кандиба Ю.І. (Просторово-часові особливості АПК Харківської області), навчаються в аспірантурі Суптело О.С. (Глобальні міста: суспільно-географічні аспекти формування та розвитку), Логвинова М.О. (Суспільно-географічні особливості розвитку сільського господарства Харківської області).

Під керівництвом д.геогр.н., проф. К.А. Нємця працює над докторською дисертацією Корнус О.Г. (Соціально-географічний моніторинг здоров’я населення (теорія і практика), навчаються в аспірантурі Кравченко К.О. (Суспільно-географічні та просторові особливості формування та розвитку системи розселення Харківської області), Мазурова А.В. (Суспільно-географічні особливості просторовості організації великого міста (на прикладі міста Харкова).

Під керівництвом проф. С.В. Кострікова навчається в аспірантурі Чуєв О.С. (Просторовий аналіз антропогенної інфраструктури мегаполісу через засоби ГІС  (на прикладі міста Харків).

Під керівництвом проф. К.В. Мезенцева працює над дисертацією аспірантка заочного відділення Д.А. Шинкаренко (Комунікаційна інфраструктура регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області).

У 2009 р. на базі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна була відкрита Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 – «економічна та соціальна географія».

 

Захист дисертацій. В рамках наукових досліджень тематики кафедри науковцями кафедри та під керівництвом професорів кафедри в період з 2007 по 2015 роки були захищені наступні дисертації:

 1. Баркова Г.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення», 2007 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 2. Височин М.Ю. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)», 2007 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 3. Заволока Ю.Ю. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області», 2008 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 4. Кандиба Ю.І. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.13 – історія географії за темою «Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні», 2008 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 5. Корнус О.Г. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області та шляхи вдосконалення», 2009 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 6. Вірченко П.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області)», 2010 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 7. Ключко Л.В. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону», 2010 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 8. Кулєшова Г.О. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону)», 2010 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 9. Скриль І.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)», 2011 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.В. Мезенцев;
 10. Карпець К.М. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів за темою «Забруднення та самоочищення річок м. Харків», 2011 р., науковий керівник – д.г.н., професор С.В. Костріков;
 11. Сегіда К.Ю. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)», 2011 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 12. Моштакова Н.В. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)», 2011 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 13. Носирєв О.О. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції», 2012 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 14. Дудкіна Г.О. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області», 2012 р., науковий керівник – д.г.н., професор К. А.Нємець;
 15. Шиян Д.В. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону», 2012 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 16. Самойлов О.М. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)», 2012 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець.
 17. Бережний В.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів за темою «Моделі граничних геоситуацій у флювіальному морфогенезі (на прикладі водозборів приток річки Сіверський Донець)», 2013р., науковий керівник – д.г.н., професор С.В. Костріков;
 18. ОтечкоС.А.– на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація автомобільного транспорту як складової транспортної системи регіону (на прикладі Харківської області)», 2013 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець.
 19. СєрокуроваН.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою « Оптимізація туристсько-рекреаційного потенціалу Харківської області в контексті Євроінтеграції», 2013 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець.
 20. Добровольська Наталія В’ячеславівна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства(на прикладі Харківської області)» , 2014 р., науковий керівник – д.г.н., професор С.В. Костріков;
 21. Панкратьєва Вікторія Вікторівна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальні особливості системи освіти Луганської області (суспільно-географічні аспекти)» , 2014р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 22. Грушка Віктор Володимирович– на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості формування геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області)» , 2014 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 23. Василевська Яніна Валентинівна– на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічний аспект» , 2014 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 24. Шуканов П.В. – на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості формувння глобального цивілізаційного простору», 2014 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 25. Погребський Тарас Георгійович – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області» , 2015р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 26. Телебєнєва Євгенія Юріївна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічне дослідження соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області» , 2015 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 27. Барило Ірина Миколаївна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Геодемографічний розвиток Полтавської області» , 2016 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 28. Кобилін Павло Олексійович – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальні особливості системи торговельного обслуговування населення Харківської області» , 2017 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 29. Сегіда Катерина Юріївна – на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону», 2017 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;