Суспільно-географічна наукова школа


Суспільно-географічна наукова школа була заснована у 2004 р. Сьогодні на кафедрі працюють п'ять докторів наук, десять кандидатів наук. Працюють над докторськими дисертаціями за спеціальністю 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» 3 здобувача, в аспірантурі за тією ж спеціальністю - п'ять аспірантів денної форми навчання.

Науковці кафедри публікують монографії, статті у фахових виданнях, тези доповідей конференцій в Україні, Угорщині, Польщі, Білорусії, виступають на наукових конференціях в Україні (Київ, Львів, Дніпро, Чернівці, Берегове, Тернопіль, Луцьк) та закордоном.

При кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства є діюча аспірантура зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Під керівництвом д.геогр.н., проф. Нємець Л.М. працюють над докторськими дисертаціями Гусєва Н.В. (Суспільно-географічні особливості урбаністичних процесів сучасності: теорія і практика), Кандиба Ю.І. (Просторово-часові особливості АПК Харківської області), навчаються в аспірантурі Суптело О.С. (Постіндустріальний розвиток міста Харків в контексті соціальних викликів), Логвинова М.О. (Географічні особливості внутрішнього переміщення населення на Сході України).

Під керівництвом д.геогр.н., проф. К.А. Нємця працює над докторською дисертацією Корнус О.Г. (Соціально-географічний моніторинг здоров’я населення (теорія і практика).

У 2009 р. на базі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна була відкрита Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія».

Захист дисертацій. В рамках наукових досліджень тематики кафедри науковцями кафедри та під керівництвом професорів кафедри в період з 2007 по 2015 роки були захищені наступні дисертації:

 1. Баркова Г.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення», 2007 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 2. Височин М.Ю. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)», 2007 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 3. Заволока Ю.Ю. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області», 2008 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 4. Кандиба Ю.І. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.13 – історія географії за темою «Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні», 2008 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 5. Корнус О.Г. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області та шляхи вдосконалення», 2009 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 6. Вірченко П.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області)», 2010 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 7. Ключко Л.В. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону», 2010 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 8. Кулєшова Г.О. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону)», 2010 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 9. Скриль І.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)», 2011 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.В. Мезенцев;
 10. Карпець К.М. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів за темою «Забруднення та самоочищення річок м. Харків», 2011 р., науковий керівник – д.г.н., професор С.В. Костріков;
 11. Сегіда К.Ю. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)», 2011 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 12. Моштакова Н.В. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)», 2011 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 13. Носирєв О.О. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції», 2012 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 14. Дудкіна Г.О. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяльності Луганської області», 2012 р., науковий керівник – д.г.н., професор К. А.Нємець;
 15. Шиян Д.В. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону», 2012 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 16. Самойлов О.М. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)», 2012 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець.
 17. Бережний В.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів за темою «Моделі граничних геоситуацій у флювіальному морфогенезі (на прикладі водозборів приток річки Сіверський Донець)», 2013р., науковий керівник – д.г.н., професор С.В. Костріков;
 18. ОтечкоС.А.– на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальна організація автомобільного транспорту як складової транспортної системи регіону (на прикладі Харківської області)», 2013 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець.
 19. СєрокуроваН.А. – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою « Оптимізація туристсько-рекреаційного потенціалу Харківської області в контексті Євроінтеграції», 2013 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець.
 20. Добровольська Наталія В’ячеславівна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства(на прикладі Харківської області)» , 2014 р., науковий керівник – д.г.н., професор С.В. Костріков;
 21. Панкратьєва Вікторія Вікторівна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальні особливості системи освіти Луганської області (суспільно-географічні аспекти)» , 2014р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 22. Грушка Віктор Володимирович– на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості формування геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області)» , 2014 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 23. Василевська Яніна Валентинівна– на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічний аспект» , 2014 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 24. Шуканов П.В. – на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості формувння глобального цивілізаційного простору», 2014 р., науковий консультант – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 25. Погребський Тарас Георгійович – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області» , 2015р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 26. Телебєнєва Євгенія Юріївна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічне дослідження соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області» , 2015 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 27. Барило Ірина Миколаївна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Геодемографічний розвиток Полтавської області» , 2016 р., науковий керівник – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 28. Кобилін Павло Олексійович – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Територіальні особливості системи торговельного обслуговування населення Харківської області» , 2017 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 29. Сегіда Катерина Юріївна – на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону», 2017 р., науковий консультант – д.г.н., професор Л.М. Нємець;
 30. Мазурова Анастасія Володимирівна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості функціонування міської соціогеосистеми (на прикладі міста Харків)» , 2018 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 31. Кравченко Катерина Олександрівна – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Суспільно-географічні особливості формування та розвитку системи розселення Харківської області» , 2018 р., науковий керівник – д.г.н., професор К.А. Нємець;
 32. Чуєв Олексій Сергійович – на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія за темою «Просторовий ГІС-аналіз інфраструктурної складової урбогеосистеми (на прикладі міста Харків)» , 2018 р., науковий керівник – д.г.н., професор С.В. Костріков.