Спеціалізована вчена рада


Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 функціонує на базі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, і є єдиною вченою радою із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 – «економічна та соціальна географія» у Східному регіоні України.

Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна була створена постановою президії Вищої атестаційної комісії України № 3-07/2 від 27 травня 2009 року з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – «економічна та соціальна географія».

 

Склад спеціалізованої вченої ради:

 

Голова ради:

 1. Нємець Людмила Миколаївна, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:

 1. Костріков Сергій Васильович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

 1. Ключко Людмила Василівна, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Члени ради:

 1. Байназаров Анатолій Михайлович, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 2. Барановський Микола Олександрович, д. геогр. н., професор, завідувач кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 11.00.02;
 3. Голіков Артур Павлович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 4. Завєтний Сергій Олександрович, д. ф. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 5. Кандиба Юрій Іванович, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 6. Крайнюков Олексій Миколайович, д. геогр. н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 7. Лур’є Анатолій Йонович, д. геол.-мін. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 8. Мезенцев Костянтин Володимирович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
 9. Нємець Костянтин Аркадійович, д. геогр. н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 10. Пасько Володимир Феодосійович, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
 11. Пилипенко Ігор Олегович,к. геогр. н., доцент, декан факультету, Херсонський державний університет, спеціальність 11.00.02;
 12. Підгрушний Григорій Петрович, д. геогр. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.02;
 13. Редін Володимир Іванович, к. геогр. н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 14. Яворська Вікторія Володимирівна, д. геогр. н., професор, заступник декана, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 11.00.02.

За період роботи спеціалізованої вченої ради були захищені наступні дисертації:

 

Корнус

Олеся

Григорівна

4 грудня

2009 р.

«Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області та шляхи вдосконалення» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Вірченко

Павло

Анатолійович

23 квітня

2010 р.

«Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Ключко

Людмила

Василівна

10 червня

2010 р.

«Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Кулєшова

Ганна

Олександрівна

10 грудня 2010 р. «Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Скриль

Ірина

Анатоліївна

15 квітня

2011 р.

«Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Мезенцев К.В.
Сегіда

Катерина

Юріївна

14 жовтня 2011 р. «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Моштакова

Наталія

Володимирівна

14 жовтня 2011 р. «Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Горожанкіна

Наталія

Анатоліївна

27 січня 2012 р. «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)» д.пед.н. проф.

Зеленська Л.І.

Носирєв

Олександр

Олександрович

11 травня 2012 р. «Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Шиян

Дарья

Валеріївна

11 травня 2012 р. «Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Самойлов

Олексій

Миколайович

12 травня 2012 р. «Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Дудкіна

Ганна

Євгенівна

18 травня 2012 р. «Суспільно-географічні особливості інвес­тиційної ді­яльності Луганської області» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Бойко

Зоя

Володимирівна

18 травня 2012 р. «Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області» д.пед.н. проф.

Зеленська Л.І.

Отечко

Сергій

Анатолійович

19 квітня 2013 р. «Територіальна організація транспортної системи Харківського регіону (на прикладі автомобільного транспорту)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Сєрокурова Наталія Анатоліївна 19 квітня 2013 р. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківської області д.геогр.н. проф. Мезенцев К.В.
Добровольська Наталія В’ячеславівна 23 жовтня 2014 р. «Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Костріков С.В.
Панкратьєва Вікторія Вікторівна 23 жовтня 2014 р. «Територіальні особливості системи освіти Луганської області (суспільно-географічні аспекти)» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Грушка Віктор Володимирович 24 жовтня 2014 р. «Суспільно-географічні особливості формування геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Василевська Яніна Валентинівна 24 жовтня 2014 р. «Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічний аспект» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Погребський Тарас Георгійович 18 вересня 2015 р. «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Телебєнєва Євгенія Юріївна 18 вересня 2015 р. «Суспільно-географічне дослідження соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Барило Ірина Миколаївна 11 листопада 2016 р. «Геодемографічний розвиток Полтавської області» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Кобилін Павло Олексійович 19 вересня 2017 р. «Територіальні особливості системи торговельного обслуговування населення Харківської області» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Мазурова Анастасія Володимирівна 12 жовтня 2018 р. «Суспільно-географічні особливості функціонування міської соціогеосистеми (на прикладі міста Харків)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Ніколаєва Олена Іванівна 12 жовтня 2018 р. «Рекреаційний господарський комплекс Одеського регіону» д.геогр.н. проф. Яворська В.В.

 

 

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2016 р. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328)

Перелік спеціалізованих вчених рад (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328)

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Телебєнєвої Є.Ю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Телебєнєвої Є.Ю.

Відгук офіційного оппонента Дудника І.М. на дисертацію Телебєнєвої Є.Ю.

Відгук офіційного оппонента Підгрушного Г.П. на дисертацію Телебєнєвої Є.Ю.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Погребського Т.Г.

Відгук офіційного оппонента Дудника І.М. на дисертацію Погребського Т.Г.

Відгук офіційного оппонента Мезенцевої Н.І. на дисертацію Погребського Т.Г.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Погребського Т.Г.

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Барило І.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Барило І.М.

Відгук офіційного оппонента Джамана В.О. на дисертацію Барило І.М.

Відгук офіційного оппонента Мальчикової Д.С. на дисертацію Барило І.М.

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Кобиліна П.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Кобиліна П.О.

Відгук офіційного оппонента Дудника І.М. на дисертацію Кобиліна П.О.

Відгук офіційного оппонента Мезенцевої Н.І. на дисертацію Кобиліна П.О.

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Мазурової А.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Мазурової А.В.

Відгук офіційного оппонента Мальчикової Д.С. на дисертацію Мазурової А.В.

Відгук офіційного оппонента Мезенцевої Н.І. на дисертацію Мазурової А.В.

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Ніколаєвої О.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Ніколаєвої О.І.

Відгук офіційного оппонента Любіцевої О.О. на дисертацію Ніколаєвої О.І.

Відгук офіційного оппонента Кузишина А.В. на дисертацію Ніколаєвої О.І. 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Кравченко К.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Кравченко К.О.

Відгук офіційного оппонента Круля В.П. на дисертацію Кравченко К.О.

Відгук офіційного оппонента Мезенцевої Н.І. на дисертацію Кравченко К.О. 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Чуєва О.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Чуєва О.С.

Відгук офіційного оппонента Запотоцького С.П. на дисертацію Чуєва О.С.

Відгук офіційного оппонента Мальчикової Д.С. на дисертацію Чуєва О.С.