Спеціалізована вчена рада


Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 функціонує на базі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, і є єдиною вченою радою із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 – «економічна та соціальна географія» у Східному регіоні України.

Перша каденція Спеціалізованої вченої ради К.64.051.23 у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна була створена постановою президії Вищої атестаційної комісії України № 3-07/2 від 27 травня 2009 року з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – «економічна та соціальна географія».

Наказом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 № 358 (зі змінами від 22.07.2020 № 946) спеціалізованій вченій раді надано право на період до 15.05.2021 року проводити захисти кандидатських дисертацій за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

 

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 1. Нємець Людмила Миколаївна, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Заступник голови:

 1. Сегіда Катерина Юріївна, д.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Вчений секретар:

 1. Ключко Людмила Василівна, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

Члени ради:

 1. Байназаров Анатолій Михайлович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 2. Барановський Микола Олександрович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, спеціальність 11.00.02;
 3. Кандиба Юрій Іванович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 4. Корнус Олеся Григорівна, к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, спеціальність 11.00.02;
 5. Костріков Сергій Васильович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.
 6. Крайнюков Олексій Миколайович, д.геогр.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 7. Лур’є Анатолій Йонович, д.геол.-мін.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 8. Мезенцев Костянтин Володимирович, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
 9. Нємець Костянтин Аркадійович, д.геогр.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02;
 10. Пасько Володимир Феодосійович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 11.00.02;
 11. Підгрушний Григорій Петрович, д.геогр.н., професор, завідувач сектору, Інститут географії НАН України, спеціальність 11.00.02;
 12. Редін Володимир Іванович, к.геогр.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 11.00.02.

 

Контакти: 

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства, Спеціалізована вчена рада К.64.051.23

Телефони:

+38(057) 707-54-86 - Нємець Людмила Миколаївна, голова спеціалізованої вченої ради

+38(057) 707-52-74 - Сегіда Катерина Юріївна, заступник голови спеціалізованої вченої ради

+38(057) 707-52-74 - Ключко Людмила Василівна, вчений секретар спеціалізованої вченої ради

 

За період роботи спеціалізованої вченої ради були захищені наступні дисертації:

 

ПІБ здобувача

Дата захисту

Тема дисертації Науковий керівник
Корнус Олеся Григорівна 4 грудня 2009 р. «Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області та шляхи вдосконалення» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Вірченко Павло Анатолійович 23 квітня 2010 р. «Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Ключко Людмила Василівна 10 червня 2010 р. «Територіальна організація релігійної сфери Харківського регіону» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Кулєшова Ганна Олександрівна 10 грудня 2010 р. «Суспільно-географічні особливості прикордонних соціогеосистем (на прикладі Харківського регіону)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Скриль Ірина Анатоліївна 15 квітня 2011 р. «Суспільно-географічні особливості туристично-рекреаційної діяльності в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Мезенцев К.В.
Сегіда Катерина Юріївна 14 жовтня 2011 р. «Суспільно-географічні особливості демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Моштакова Наталія Володимирівна 14 жовтня 2011 р. «Територіальна організація сфери культури регіональної соціогеосистеми (на прикладі Луганської області)» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Горожанкіна Наталія Анатоліївна 27 січня 2012 р. «Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)» д.пед.н. проф. Зеленська Л.І.
Носирєв Олександр Олександрович 11 травня 2012 р. «Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроінтеграції» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Шиян Дарья Валеріївна 11 травня 2012 р. «Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Самойлов Олексій Миколайович 12 травня 2012 р. «Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Дудкіна Ганна Євгенівна 18 травня 2012 р. «Суспільно-географічні особливості інвес­тиційної ді­яльності Луганської області» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Бойко Зоя Володимирівна 18 травня 2012 р. «Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області» д.пед.н. проф. Зеленська Л.І.
Отечко Сергій Анатолійович 19 квітня 2013 р. «Територіальна організація транспортної системи Харківського регіону (на прикладі автомобільного транспорту)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Сєрокурова Наталія Анатоліївна 19 квітня 2013 р. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Харківської області д.геогр.н. проф. Мезенцев К.В.
Добровольська Наталія В’ячеславівна 23 жовтня 2014 р. «Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області)» д.геогр.н. проф. Костріков С.В.
Панкратьєва Вікторія Вікторівна 23 жовтня 2014 р. «Територіальні особливості системи освіти Луганської області (суспільно-географічні аспекти)» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Грушка Віктор Володимирович 24 жовтня 2014 р. «Суспільно-географічні особливості формування геоекологічної ситуації в старопромисловому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Василевська Яніна Валентинівна 24 жовтня 2014 р. «Туристсько-рекреаційні ресурси Херсонської області: суспільно-географічний аспект» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Погребський Тарас Георгійович 18 вересня 2015 р. «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Телебєнєва Євгенія Юріївна 18 вересня 2015 р. «Суспільно-географічне дослідження соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Харківської області» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Барило Ірина Миколаївна 11 листопада 2016 р. «Геодемографічний розвиток Полтавської області» д.геогр.н. проф. Нємець Л.М.
Кобилін Павло Олексійович 19 вересня 2017 р. «Територіальні особливості системи торговельного обслуговування населення Харківської області» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Мазурова Анастасія Володимирівна 12 жовтня 2018 р. «Суспільно-географічні особливості функціонування міської соціогеосистеми (на прикладі міста Харків)» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Ніколаєва Олена Іванівна 12 жовтня 2018 р. «Рекреаційний господарський комплекс Одеського регіону» д.геогр.н. проф. Яворська В.В.
Кравченко Катерина Олександрівна 9 листопада 2018 р. «Суспільно-географічні особливості формування та розвитку системи розселення Харківської області» д.геогр.н. проф. Нємець К.А.
Чуєв Олексій Сергійович 9 листопада 2018 р. «Просторовий ГІС-аналіз інфраструктурної складової урбогеосистеми (на прикладі міста Харків)» д.геогр.н. проф. Костріков С.В.

 

Захисти у разових спеціалізованих вчених радах

Номер разової спеціалізованої вченої ради ПІБ здобувача Дата захисту Тема дисертації Науковий керівник Науковий ступінь, спеціальність
ДФ 64.051.032

 

Суптело Ольга Сергіївна 11 листопада 2021 р.

 

Постіндустріальні трансформації міста Харкова: суспільно-географічні аспекти д.геогр.н., доц. Сегіда К.Ю. Доктор філософії, спеціальність 103 Науки про Землю
ДФ 64.051.031 Логвинова Марина Олександрівна 23 грудня 2021 р.

 

Суспільно-географічні особливості вимушених міграцій у прикордонних регіонах Східної України д.геогр.н. проф. Нємець Л.М. Доктор філософії, спеціальність 103 Науки про Землю

Перелік спеціалізованих вчених рад (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 № 358)

Склад спеціалізованих вчених рад (Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 № 358)

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
Положення про спеціалізовану вчену раду
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів
Про затвердження Вимог до оформлення дисертації
Консультативна служба з питань атестації здобувачів наукових ступенів 
Рекомендації щодо оформлення дисертації, цитувань та бібліографічних посилань
Рекомендації щодо оформлення Висновку установи про наукову та практичну цінність дисертації


 

Дисертації, автореферати та відгуки офіційних опонентів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Телебєнєвої Є.Ю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Телебєнєвої Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Дудника І.М. на дисертацію Телебєнєвої Є.Ю.

Відгук офіційного опонента Підгрушного Г.П. на дисертацію Телебєнєвої Є.Ю.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Погребського Т.Г.

Відгук офіційного опонента Дудника І.М. на дисертацію Погребського Т.Г.

Відгук офіційного опонента Мезенцевої Н.І. на дисертацію Погребського Т.Г.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Погребського Т.Г.

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Барило І.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Барило І.М.

Відгук офіційного опонента Джамана В.О. на дисертацію Барило І.М.

Відгук офіційного опонента Мальчикової Д.С. на дисертацію Барило І.М.

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Кобиліна П.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Кобиліна П.О.

Відгук офіційного опонента Дудника І.М. на дисертацію Кобиліна П.О.

Відгук офіційного опонента Мезенцевої Н.І. на дисертацію Кобиліна П.О.

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Мазурової А.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Мазурової А.В.

Відгук офіційного опонента Мальчикової Д.С. на дисертацію Мазурової А.В.

Відгук офіційного опонента Мезенцевої Н.І. на дисертацію Мазурової А.В.

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Ніколаєвої О.І.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Ніколаєвої О.І.

Відгук офіційного опонента Любіцевої О.О. на дисертацію Ніколаєвої О.І.

Відгук офіційного опонента Кузишина А.В. на дисертацію Ніколаєвої О.І. 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Кравченко К.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Кравченко К.О.

Відгук офіційного опонента Круля В.П. на дисертацію Кравченко К.О.

Відгук офіційного опонента Мезенцевої Н.І. на дисертацію Кравченко К.О. 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Чуєва О.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Чуєва О.С.

Відгук офіційного опонента Запотоцького С.П. на дисертацію Чуєва О.С.

Відгук офіційного опонента Мальчикової Д.С. на дисертацію Чуєва О.С.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Науки про Землю) Суптело О.С.

Анотація на дисертацію Суптело О.С.

Відгук офіційного опонента Запотоцького С.П. на дисертацію Суптело О.С.

Відгук офіційного опонента Підгрушного Г.П. на дисертацію Суптело О.С.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Науки про Землю) Логвинової М.О.

Анотація на дисертацію Логвинової М.О.

Відгук офіційного опонента Провотар Н.І. на дисертацію Логвинової М.О.

Відгук офіційного опонента Підгрушного Г.П. на дисертацію Логвинової М.О.