Наукові досягнення студентів


Однією із форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри, який функціонує більше 10 років. На засіданнях дискусійного клубу, які проводяться відповідно до затвердженого плану, обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність кафедри. У 2021-2022 н.р. було проведено 7 засідань дискусійного клубу, в т.ч. з березня 2 засідання проведено дистанційно.

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства щомісяця проводяться науково-методологічні семінари, на яких магістранти, аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень. У 2021-2022 навчальному році було проведено 6 науково-методологічних семінарів.

Участь у науково-практичних, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях є однією із форм науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі. На кафедрі щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». Студенти кафедри під керівництвом викладачів готують тези та статті, які є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції на пленарному та секційному засіданнях доповідають та обговорюють основні положення власних досліджень, а також, результати досліджень інших учасників конференції.

Протягом 2021-2022 н. р. студенти кафедри брали активну участь у освітніх та наукових заходах, зокрема, в Університетському конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук, Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук.

Карайченцева Г. – посіла 2 місце на університетському етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 6 місце в рейтинговому списку учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Географія»;

Міренкова В. – посіла 1 місце на університетському етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 21 місце в рейтинговому списку учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Географія»;

Карпікова Є. – студентці 4 курсу призначено академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні на 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю «Географія».

Міренкова В. – студентка 4 курсу ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток Лауреат міського конкурсу Молода Людина Року 2021 у номінації «Студенти закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації».

Комишан Р. – студент 1 курсу ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток» Лауреат міського конкурсу Молода Людина Року 2021 у номінації «Громадська діяльність».

Козак В. – студент 4 курсу ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», голова Студентської ради студмістечка університету відзначено Подякою первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за плідну співпрацю, значний особистий внесок у розвиток студентського самоврядування.

Карайченцева Г. – студентка 4 курсу, ОПП «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», співробітник Навчального центру соціально-виховної та позаосвітньої діяльності Каразінського університету відзначена Листом подяки від Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за креативність та відповідальність організації та проведення загальноуніверситетських заходів у рамках «Ночі науки – 2021».

Самойлова А. – студентка 3 курсу, посіла ІІІ місце у Другому конкурсі міської фотографії на тему «Повсякденне життя в міському просторі», який провела кафедра економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (19 травня 2022 р.).

Протягом І семестру 2021-2022 н. р. студентка 4 курсу бакалаврата Міренкова В.Р. проходила навчання в університеті Жирони (Іспанія) за програмою міжнародної кредитної мобільності Erasmus+.

Протягом ІІ семестру 2021-2022 н. р. 9 студентів кафедри (Карпікова Є.Є., Козак В.С., Максимова Д.О., Палій О.Р., Плотнікова А.Є., Попрозман І.І., Слєпцова А.О., Ушкварок Д.О., Циган В.С.) навчалися в Остравському університеті за програмою міжнародної кредитної мобільності Erasmus+.