Наукові досягнення студентів


Однією із форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри, який функціонує більше 10 років. На засіданнях дискусійного клубу, які проводяться відповідно до затвердженого плану, обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність кафедри.

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства щомісяця проводяться науково-методологічні семінари, на яких магістранти, аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень. У 2017-2018 навчальному році було проведено 4 наукових та 7 науково-методологічних семінарів.

Участь у науково-практичних, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях є однією із форм науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі. На кафедрі щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». Студенти кафедри під керівництвом викладачів готують тези та статті, які є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції на пленарному та секційному засіданнях доповідають та обговорюють основні положення власних досліджень, а також, результати досліджень інших учасників конференції.

Протягом 2017-2018 н. р. студенти кафедри брали активну участь у різноманітних освітніх та наукових заходах, зокрема, в Університетському конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук – 6 осіб (Паталашка О. О., Перепелиця В.А., Венгрин Д.В., Тесленко О. О., Кузнєцова А. Р., Чехов С. С.) та Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук – 4 студенти (Паталашка О. О., Перепелиця В.А., Венгрин Д.В., Тесленко О. О.).

Під керівництвом доц. Сегіди К. Ю. підготовлено переможця Регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих наук (студентку 1 курсу магістратури Перепелицю В.А. – ІІІ місце)

У 2017-2018 н.р. були затверджені заявки на фінансування із забезпечення мобільності студентів та викладачів між університетами (на програмні періоди 2017-2019 рр.) відПрограми Erasmus+ (з Університетом Орадя (Румунія) та Університетом Жирони (Іспанія).

Аспірантка кафедри Мазурова Анастасія Володимирівна проводила частину дисертаційного дослідження за темою «Територіальна і просторова організація великого міста (на прикладі Харкова і Катовіце)» на кафедрі економічної географії Факультету наук про Землю Сілезського університету в Катовіцах з 11.09.2017 по 31.01.2018 за підтримки Вишеградського фонду.

Протягом І семестру 2017-2018 рр. студентка 6 курсу кафедри Пужайчереда Оксанапроходила навчання в Університеті Жирони, а студенти 5 курсу кафедри Нємєц Ольга, Овчаренко Гліб, Чехов Сергій, Щукіна Юлія проходили навчання в університеті Орадя у ІІ семестру 2017-2018 н.р. за програмою Erasmus+.

За підсумками університетського конкурсу-захисту студентських наукових робіт у секції «Географія» здобули перемогу студенти Венгрин Д.В. (І місце) та Зайцев Є.В. (ІІІ місце) (2018 р.).

Протягом І семестру 2018-2019 н.р. студентка 2 курсу магістратури Паталашка Олександра отримувала академічну стипендію Президента України студентам вищих навчальних закладів.

Протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. студентки 1 курсу магістратури Кузнєцова Анастасія та Попович Ольга будуть проходити навчання в Талліннському університеті, а Венгрин Дарья – в Університеті Жирони за програмою Erasmus+.