Наукові досягнення студентів


Однією із форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри, який функціонує більше 10 років. На засіданнях дискусійного клубу, які проводяться відповідно до затвердженого плану, обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність кафедри.

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства щомісяця проводяться науково-методологічні семінари, на яких магістранти, аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень. У 2018-2019 навчальному році було проведено 2 наукових та 6 науково-методологічних семінарів.

Участь у науково-практичних, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях є однією із форм науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі. На кафедрі щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». Студенти кафедри під керівництвом викладачів готують тези та статті, які є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції на пленарному та секційному засіданнях доповідають та обговорюють основні положення власних досліджень, а також, результати досліджень інших учасників конференції.

Протягом 2018-2019 н. р. студенти кафедри брали активну участь у освітніх та наукових заходах, зокрема, в Університетському конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук – 2 особи (Венгрин Д. – перше місце, Зайцев Є. – третє місце) та Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук – 2 особи (Венгрин Д. – диплом другого ступня, керівник – доц. Сегіда К. Ю., Зайцев Є. – диплом третього ступеня, керівник – доц. Кандиба Ю. І.).

Протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. студентка 1 курсу магістратури Венгрин Дар’я проходила навчання в Університеті Жирони (Іспанія), студентки 1 курсу магістратури Кузнєцова Анастасія та Попович Ольга – у Талліннському університеті (Естонія) за програмою Erasmus+.

В рамках програми «Study Tours to Poland» (Республіка Польща) студентка 2 курсу Ушкварок Дар'я пройшла навчання протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р..