Наукові досягнення студентів


Сприяння науковій роботі студентів

Однією із форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри, який функціонує більше 10 років. На засіданнях дискусійного клубу, які проводяться щомісяця відповідно до  затвердженого плану, обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з сучасними суспільно- географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність не тільки окремої кафедри, а й усього колективу факультету  та ВНЗ.

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства щомісяця проводяться науково-методологічні семінари, на яких магістранти, аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень.

Участь у науково-практичних, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях є однією із форм науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі. На кафедрі щорічно проводиться міжнародна науково- практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». Студенти кафедри під керівництвом викладачів готують тези та статті, які є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції на пленарному та секційному засіданнях  доповідають  та обговорюють основні положення власних досліджень, а також, результати досліджень  інших  учасників конференції.

Протягом 2015-2016 н.р. студенти кафедри брали активну участь у різноманітних освітніх та наукових заходах, зокрема, в Університетському конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук, Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук; Всеукраїнському конкурсі наукових студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук напряму «географічні науки» (м. Мелітополь); Всеукраїнський студентській  олімпіаді з  географії  (м. Переяслав-Хмельницький).

Під керівництвом проф. Нємця К. А. підготовлено переможця Всеукраїнського конкурсу наукових студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук напряму «географічні науки», який проводився відповідно  до  наказу МОН України з  географії  (студентка 5 курсу  Суптело О.,    І місце).

Під керівництвом доц. Вірченко П. А. підготовлено переможця Всеукраїнський  студентській  олімпіаді  з  географії  (студентка  5   курсу Логвинова  М., ІІ місце).

 

Під керівництвом доц. Сегіди К. Ю. підготовлено переможця Регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих наук (студентка 4 курсу Ткаченко Н., ІІІ  місце).