Наукові досягнення студентів


Однією із форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри, який функціонує більше 10 років. На засіданнях дискусійного клубу, які проводяться відповідно до затвердженого плану, обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність кафедри. У 2019-2020 н.р. було проведено 10 засідань дискусійного клубу, в т.ч. з березня 2 засідання проведено дистанційно.

На кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства щомісяця проводяться науково-методологічні семінари, на яких магістранти, аспіранти, докторанти, молоді викладачі й науковці звітують про результати особистих наукових досліджень. У 2019-2020 навчальному році було проведено 7 науково-методологічних семінарів.

Участь у науково-практичних, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях є однією із форм науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі. На кафедрі щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». Студенти кафедри під керівництвом викладачів готують тези та статті, які є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції на пленарному та секційному засіданнях доповідають та обговорюють основні положення власних досліджень, а також, результати досліджень інших учасників конференції.

Протягом 2019-2020 н. р. студенти кафедри брали активну участь у освітніх та наукових заходах, зокрема, в Університетському конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук – 3 особи (Міренкова В. – ІІ місце, Кореньков Р., Зайцев Є. – дипломи учасників), Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук – 4 особи (Кореньков Р. – диплом ІІ ступня, керівник – доц. Сегіда К. Ю., Міренкова В. – диплом ІІІ ступеня, керівник – доц. Кравченко К. О.; Зайцев Є. та Карайченцева Г. – дипломи учасників), І етапі Всеукраїнського конкурсу- захисту студентських наукових робіт у секції «Географія», «Науки про Землю (Гідрометеорологія)» – Міренкова Валерія (диплом учасника).

Карайченцева Г. – студентка 2 курсу, Голова профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів факультету геології, географії, рекреації і туризму здобула стипендію Фонду Конрада Аденауера для студентів Східноукраїнських університетів.

Ушкварок Д. – студентка 3 курсу здобула стипендія Героїв небесної сотні.

Група ГР-32 (куратор Кравченко К. О.) здобула перемогу та посіла ІІ місце в університетському конкурсі на кращу групу.

Продовжується активне міжнародна діяльність кафедри. Протягом І семестру 2019-2020 н.р. студент школи природничих наук і здоров'я Талліннського університету (Естонія) Сільвер Вінсент Сутт навчався на кафедрі соціально-економічної географії і регіонознавства за програмою Erasmus+. Вивчав дисципліни, НМК яких англійською мовою (Tourist and Recreational Resources of the World, Excursion Studies, Management of Tourist and Recreational Activity, Recreational Country Studies).

Протягом ІІ семестру 2019-2020 н.р. студентка 3 курсу бакалаврата Ушкварок Дар’я проходила навчання в Університеті Жирони (Іспанія), студент 2 курсу бакалаврата Козак Владислав – у Талліннському університеті (Естонія) за програмою Erasmus+.