Наукові досягнення студентів


Однією із форм позааудиторної роботи, яка сприяє науковому пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі дискусійного клубу студентів, аспірантів та молодих науковців кафедри, який функціонує більше 10 років. На засіданнях дискусійного клубу, які проводяться відповідно до затвердженого плану, обговорюються актуальні проблеми, пов'язані з сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, науковими пошуками молоді тощо. Залучення студентів до такої форми позааудиторної роботи сприяє підвищенню їх творчої активності, примножує внесок молодих дослідників у науково-дослідну діяльність кафедри. У 2022-2023 н.р. було проведено 7 засідань дискусійного клубу (дистанційно).

Участь у науково-практичних, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях є однією із форм науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі. На кафедрі щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти». Студенти кафедри під керівництвом викладачів готують тези та статті, які є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції на пленарному та секційному засіданнях доповідають та обговорюють основні положення власних досліджень, а також, результати досліджень інших учасників конференції.

Протягом 2022-2023 н. р. студенти кафедри брали активну участь у освітніх та наукових заходах, зокрема, в Університетському конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук, Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих наук.

Протягом І семестру 2021-2022 н. р. студентка 4 курсу бакалаврата Міренкова В.Р. проходила навчання в університеті Жирони (Іспанія) за програмою міжнародної кредитної мобільності Erasmus+.

Протягом ІІ семестру 2021-2022 н. р. 9 студентів кафедри (Карпікова Є.Є., Козак В.С., Максимова Д.О., Палій О.Р., Плотнікова А.Є., Попрозман І.І., Слєпцова А.О., Ушкварок Д.О., Циган В.С.) навчалися в Остравському університеті за програмою міжнародної кредитної мобільності Erasmus+.