Науково-дослідна робота кафедри


Науково-дослідні теми

Назва Джерело фінансування, номер державної реєстрації,

термін виконання

Керівник
Великий Харків: обґрунтування та теоретико-методичний базис дослідження сучасних процесів агломерування госпрозрахункова,

ДР №0121U113116

2021 р.

 

проф. Нємець Л.М.
Розробка методу структурно-інформаційного аналізу агломерацій Фонд модернізації ХНУ,

2019 р.

 

проф. Нємець К.А.
Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних проблем Грант Президента України

ДР № 0118U006480

2018 р.

доц. К.Ю.Сегіда
Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації Держбюджетна

ДР № 0116U000936

2016-2018 рр.

доц. К.Ю.Сегіда
Суспільно-географічне обґрунтування формування об’єднаних територіальних громад у Первомайському районі Харківської області Госпрозрахункова

ДР № 0117U004935

2017 р.

проф. Л.М.Нємець
Створення програмного забезпечення для моніторингу соціально-економічного розвитку територій Фонд модернізації ХНУ

ДР № 0117U004935

2017 р.

проф. К.А.Нємець
Територіальне планування Харкова та Харківського регіону на основі демографічного потенціалу: теоретико-методична розробка Госпрозрахункова

ДР № 0116U000964

2016-2017 рр.

доц. К.Ю.Сегіда
Суспільно-географічні особливості стійкого регіонального розвитку (на прикладі Харківської області) Без фінансування

ДР № 0115U000504

2015-2017 рр.

проф. Л.М.Нємець
Територіальні особливості формування конкурентоспроможності регіону Держбюджетна

ДР № 0114U005561

2015-2016 р.

проф. Л.М.Нємець
Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року Без фінансування

2015 р.

проф. Л.М.Нємець
Комплексна соціально-економічна характеристика Хорольського району Полтавської області Госпрозрахункова

ДР № 0114U005618

2014-2015 рр.

проф. Л.М.Нємець
Суспільно-географічні особливості соціальної безпеки регіону як чинника його стійкого розвитку в аспекті раціонального природокористування Без фінансування

ДР № 0111U008533

2011-2014 рр.

проф. Л.М.Нємець
Теоретичні та методичні засади викладання дисципліни «Основи геоекономіки та проблеми глобалізації» Госпрозрахункова

ДР № 0113U004935

2013-2014 рр.

проф. К.А.Нємець
Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах Держбюджетна

ДР № 0112U005561

2012-2013 рр.

проф. С.В.Костріков
Територіальні особливості соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області та шляхи її оптимізації Госпрозрахункова

ДР № 0112U004935

2012-2013 рр.

проф. Л.М.Нємець
Дослідження на підставі геоінформаційного моделювання фрактальних властивостей флювіального рельєфу в цілях прогнозу несприятливих екзогенних процесів Держбюджетна

ДР № 0110U000584

2010-2011 рр.

проф. С.В.Костріков
Суспільно-географічні особливості життєдіяльності населення Харківського регіону: техногенна безпека як складова забезпечення стійкого розвитку регіону Фонд ХНУ

ДР № 0111U006837

2011 р.

доц. Ю.І.Кандиба
Суспільно-географічні особливості транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області в умовах стійкого розвитку єврорегіону “Слобожанщина” Фонд ХНУ

ДР № 0110U000637

2010 р.

проф. Л.М.Нємець
Соціально-географічні основи стійкого розвитку регіону Без фінансування

ДР № 0108U006694

2008-2010 рр.

проф. Л.М.Нємець