Конференції


Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна має неабиякий досвід в організації та проведенні конференцій. З 2003 року щорічно у жовтні на базі кафедри проводиться міжнародна науково-практична конференція «Регіон: стратегії оптимального розвитку», а з 2005 року – міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти».

 

 Міжнародна науково-практична конференція «Регіон: стратегії оптимального розвитку»

Кафедрою щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференції «Регіон: стратегії оптимального розвитку», в якій беруть участь не лише провідні науковці України і зарубіжжя, а й аспіранти та здобувачі українських і закордонних закладів вищої освіти. Конференція проводиться за участю всіх кафедр факультету геології, географії, рекреації і туризму, є важливим заходом для розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва, засобом апробації суспільно-географічних досліджень.

До участі в конференції подається зазвичай понад 100 заявок та тез доповідей від учасників з різних регіонів України, а також із зарубіжних країн – Республіки Білорусь, Таїланду, Угорщини, Чехії, Болгарії, Польщі, Угорщини, Естонії, Румунії, Іспанії, Норвегії, Естонії, Нігерії, Індії, Йорданії, Грузії, Швеції, Молдови, Німеччини, Греції, Вірменії та інших країн. У роботі конференції постійно беруть участь представники навчальних закладів, установ та організацій Києва, Львова, Чернівців, Тернополя, Полтави, Сум, Дніпра, Ніжина, Одеси та інших міст.

В ході конференції обговорюються проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, транскордонного співробітництва, раціонального природокористування, забезпечення регіонів природними ресурсами, розвитку освіти тощо. Доповіді учасників відзначаються високим рівнем науковості та актуальністю тематики.

 

 

Програма конференції Регіон 2007: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2008: стратегія оптимального розвитку 

Програма конференції Регіон 2009: стратегія оптимального розвитку 

Програма конференції Регіон 2010: стратегія оптимального розвитку 

Програма конференції Регіон 2011: стратегія оптимального розвитку 

Програма конференції Регіон 2012: стратегія оптимального розвитку

 Програма конференції Регіон 2013: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2014: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2015: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2016: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2017: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2018: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2019: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2021: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2022: стратегія оптимального розвитку

Програма конференції Регіон 2023: стратегія оптимального розвитку

 

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2008: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2009: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2010: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2011: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2012: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2013: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2014: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2016: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2019: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2020: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2021: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2022: стратегія оптимального розвитку»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2023: стратегія оптимального розвитку»

 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон: суспільно-географічні аспекти»

Взагалі, участь у науково-практичних, науково-теоретичних та науково-методичних конференціях є однією з форм науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти. Науково-дослідна робота – складова професійної підготовки студентів, вид дослідницької діяльності, яка виконується в позанавчальному процесі і носить добровільний характер.

Студенти кафедри надають посильну допомогу викладачам в організації та проведенні конференцій та приймають безпосередню участь у проведенні студентської конференції (за допомогою і під керівництвом викладачів кафедри готують тези, статті або есе, які є результатом їх науково-дослідної роботи; під час конференції на пленарному чи секційному засіданнях доповідають та обговорюють основні положення своїх досліджень та досліджень інших учасників конференції).

Перед початком конференції студенти кафедри надають активну допомогу в оформленні приміщень, що будуть залучені для проведення конференції, організовують виставки останніх видань кафедри, відповідають за реєстрацію учасників конференції, допомагають проводити оглядові екскурсії містом тощо.

Безперечно, проведення та участь у науково-практичних конференціях мають велике значення для студентів, насамперед наукове, навчальне, розвивальне.

Участь в організації та проведенні конференцій виховує у студентів такі моральні якості як цілеспрямованість, ініціативність, відповідальність, енергійність, наполегливість, самостійність, обов’язковість, витримку, стриманість, ввічливість, володіння собою, здатність до самооцінки, самокритичність, вимогливість до себе, здатність до співпраці та спілкування, справедливе ставлення до інших тощо. Спілкуючись з різними людьми, студенти стають більш комунікабельними, відкритими; з одного боку, вчаться слухати інших, а з іншого - висловлювати свої думки грамотно, правильно, послідовно.

Конференції як одна з форм науково-дослідної роботи здійснюють також трудове виховання студентів. Незважаючи на те, що цей вид діяльності пов’язаний з навчальним процесом, він залишається відносно самостійним видом роботи студента. Завдяки йому в стінах вищого навчального закладу в молодої людини формуються такі якості, як здатність творити, втілювати нові досягнення.

 Програма конференції Регіон 2008: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2009: суспільно-географічні аспекти 

Програма конференції Регіон 2010: суспільно-географічні аспекти 

Програма конференції Регіон 2011: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2012: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2013: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2014: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2015: суспільно-географічні аспекти 

Програма конференції Регіон 2017: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2018: суспільно-географічні аспекти 

Програма конференції Регіон 2018: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2019: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2020: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2021: суспільно-географічні аспекти

Програма конференції Регіон 2023: суспільно-географічні аспекти

 

 

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2007: суспільно-географічні аспекти»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2008: суспільно-географічні аспекти»

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти»

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти»

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2011: суспільно-географічні аспекти»

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2012: суспільно-географічні аспекти»

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2013: суспільно-географічні аспекти»

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2014: суспільно-географічні аспекти»

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2015: суспільно-географічні аспекти»

 Збірник матеріалів конференції «Регіон-2016: суспільно-географічні аспекти»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2017: суспільно-географічні аспекти»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2018: суспільно-географічні аспекти»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2019: суспільно-географічні аспекти»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2020: суспільно-географічні аспекти»

Збірник матеріалів конференції «Регіон-2021: суспільно-географічні аспекти»