Збірник наукових праць «Часопис»


Кафедра видає міжрегіональний збірник наукових праць «Часопис соціально-економічної географії». Науковий журнал був заснований у 2005 р., у 2007 р. одержав статус фахового видання ВАК України. «Часопис соціально-економічної географії» включено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Research Bible, OAJI,  ERIH PLUS, DOAJ.

У «Часописі соціально-економічної географії» розглядаються сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображаються результати новітніх досліджень у цій галузі. Актуалізуються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в різних регіонах України та у світі. Журнал дає можливість молодим науковцям, аспірантам, а також студентам публікувати наукові праці за результатами власних досліджень, призначений для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі соціально-економічної географії.

Журнал має свій власний веб-сайт.

ISSN: 2076-1333

e-ISSN: 2312-1130

Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», за спеціальностями 103 Науки про Землю та 106 Географія (наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.).

Контактна елекронна адреса -  chseg.hgj@gmail.comchseg@karazin.ua.

Профіль журналу в GoogleScholar

 

Chasopys 1_2006
Chasopys 2(1)_2007
Chasopys 3(2)_2007
Chasopys 4(1)_2008
Chasopys 5(2)_2008
Chasopys 6(1)_2009
Chasopys 7(2)_2009
Chasopys 8(1)_2010
Chasopys 9(2)_2010
Chasopys 10(1)_2011
Chasopys 11(2)_2011
Chasopys 12(1)_2012
 Chasopys 13(2)_2012
Chasopys 14(1)_2013
 Chasopys 15(2)_2013
Chasopys 16(1)_2014
Chasopys 17(2)_2014
Chasopys 18(1)_2015
Chasopys 19(2)_2015
Chasopys 20(1)_2016
Chasopys 21(2)_2016
Chasopys 22(1)_2017
Chasopys 23(2)_2017
Chasopys 24_2018
Chasopys_25_2018
Chasopys_26_2019
Chasopys_27_2019
Chasopys_28_2019
Chasopys_29_2020
Chasopys_30_2021
Chasopys_31_2021
Chasopys_32_2022
Chasopys_33_2022
Члени редакційної колегії наукового видання «Часопис соціально-економічної географії»

Нємець Людмила Миколаївна – голова редакційної колегії, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства імені Костянтина Нємця, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail: soc-econom-region@karazin.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9943-384X

Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  sergiy.kostrikov@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4236-8474

Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), e-mail: k_mez@ukr.net, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1974-7860

Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail:  vilinaperesadko@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2439-2788

Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту,  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна), e-mail: rudenko_valery@ukr.net, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7542-4399

Сегіда Катерина Юріївна – доктор географічних наук, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail: kateryna.sehida@karazin.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1122-8460

Кандиба Юрій Іванович – технічний секретар, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Україна), e-mail: chseg@karazin.ua, ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-1155-057X

Члени міжнародної редакційної ради

Арісой Ялчін – доктор філософії (цивільна інженерія), професор кафедри цивільної інженерії, Університет Докуз Ейлюл (Туреччина), e-mail: yalcin.arisoy@deu.edu.tr, ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-4095-1543

Джентіле Майкл – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри соціології та соціальної географії, Університет Осло (Норвегія), e-mail: michael.gentile@sosgeo.uio.no, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5224-788X

 Карачоні Давід – доктор філософії (географічні науки), науковий співробітник, Північний інститут Університету Чарльза Дарвіна (Австралія), e-mail:karacsonyidavid@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2564-1536

Лі Вей – доктор філософії (географічні науки), професор школи географічних наук та міського планування, Університет штату Аризона (США), е-mail: wei.li@asu.edu

Михненко Влад – доктор філософії (політична економія), доцент кафедри сталого розвитку міст, співробітник коледжу Св. Петра, Оксфордський університет (Великобританія), e-mail: Vlad.Mykhnenko@conted.ox.ac.uk, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8944-0608

Морар Чезар – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри географії, туризму та територіального планування, Університет Орадя (Румунія), е-mail: cezarmorar@yahoo.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0211-5883

Нетзбанд Майк – доктор наук (природничі науки), науковий співробітник кафедри дистанційного зондування, Університет Юліуса-Максиміліана у Вюрцбурзі (Німеччина), e-mail: maik.netzband@uni-wuerzburg.de

Нюсупова Гульнара – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, землевпорядкування та кадастру, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Казахстан), e-mail: gulnaran@mail.ru

Станайтіс Саулюс – доктор наук (соціальні науки), професор, завідувач кафедри географії та туризму, Литовський університет освітніх наук (Литва), e-mail:saulius.stanaitis@vpu.lt

Субірос Джосеп Віла – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри географії, Університет Жирони (Іспанія), e-mail: josep.vila@udg.edu, ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-7746-9227

Шиманьска Даніела – доктор наук (географічні науки), професор, завідувач кафедри міських досліджень та регіонального розвитку, Університет Миколи Коперника (Польща), e-mail: dani@umk.pl