Збірник наукових праць «Часопис»


Кафедра видає міжрегіональний збірник наукових праць «Часопис соціально-економічної географії». Науковий журнал був заснований у 2005 р., у 2007 р. одержав статус фахового видання ВАК України. «Часопис соціально-економічної географії» включено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Research Bible, OAJI,  ERIH PLUS, DOAJ.

У «Часописі соціально-економічної географії» розглядаються сучасні проблеми суспільства, що вирішуються економічною та соціальною географією, і відображаються результати новітніх досліджень у цій галузі. Актуалізуються питання теорії та практичного застосування досліджень соціально-економічної географії в різних регіонах України та у світі. Журнал дає можливість молодим науковцям, аспірантам, а також студентам публікувати наукові праці за результатами власних досліджень, призначений для викладачів вищих закладів освіти, науковців і фахівців у галузі соціально-економічної географії.
Журнал має свій власний веб-сайт.
Контактна елекронна адреса -  chseg.hgj@gmail.comchseg@karazin.ua.
Профіль журналу в GoogleScholar
Chasopys 1_2006
Chasopys 2(1)_2007
Chasopys 3(2)_2007
Chasopys 4(1)_2008
Chasopys 5(2)_2008
Chasopys 6(1)_2009
Chasopys 7(2)_2009
Chasopys 8(1)_2010
Chasopys 9(2)_2010
Chasopys 10(1)_2011
Chasopys 11(2)_2011
Chasopys 12(1)_2012
Члени редакційної колегії наукового видання «Часопис соціально-економічної географії»

Нємець Людмила Миколаївна – голова редакційної колегії, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Олійник Ярослав Богданович – шеф-редактор, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Голіков Артур Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Костріков Сергій Васильович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Нємець Костянтин Аркадійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Пересадько Віліна Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Руденко Валерій Петрович – доктор географічних наук, професор, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Топчієв Олександр Григорович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Шаблій Олег Іванович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, Львівський національний університет імені Івана Франка

Кандиба Юрій Іванович – технічний секретар, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Члени міжнародної редакційної ради

 Антіпова Катерина Анатоліївна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної географії зарубіжних країн, Білоруський державний університет (Білорусь)

Арісой Ялчін – доктор філософії (цивільна інженерія), професор кафедри цивільної інженерії, Університет Докуз Ейлюл (Туреччина)

Джентіле Майкл – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри географії та наук про Землю, Університет Хельсінкі (Фінляндія)

Карачоні Давід – доктор філософії (географічні науки), старший науковий співробітник, Географічний інститут Науково-дослідницького центру землезнавчих наук та астрономії, Угорська академія наук (Угорщина)

Лі Вей – доктор філософії (географічні науки), професор школи географічних наук та міського планування, Університет штату Аризона (США)

Михненко Влад  доктор філософії (політична економія), викладач школи географії, наук про Землю та навколишнє середовище, Університет Бірмінгему (Великобританія)

 Морар Чезар – доктор філософії (географічні науки), доцент кафедри географії, туризму та територіального планування, Університет Орадя (Румунія)

 Нетзбанд Майк – доктор наук (природничі науки), науковий співробітник кафедри географії та землезнавства, Географічний інститут, Рурський університет у Бохумі (Німеччина)

 Нюсупова Гульнара – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії, землевпорядкування та кадастру, Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Казахстан)

 Станайтіс Саулюс  доктор наук (соціальні науки), професор, завідувач кафедри географії та туризму, Литовський університет освітніх наук (Литва)

 Субірос Хосеп Віла – доктор філософії (географічні науки), професор кафедри географії, Університет Жирони (Іспанія)

 Шиманьска Даніела – доктор наук (географічні науки), професор, завідувач кафедри міських досліджень та регіонального розвитку, Університет Миколи Коперника (Польща)