Аспірантура і докторантура


Однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі є аспірантура, докторантура та інститут здобувачів:

 •    Аспірантура за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою "Економічна та соціальна географія". Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (4 роки) та без відриву від виробництва (4 роки) формами.
 • Докторантура за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою "Економічна та соціальна географія". Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (2 роки) та без відриву від виробництва (2 роки) формами.
 •    Іститут здобувачів за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою – економічна та соціальна географія. Навчання відбування без відриву від виробництва. Термін навчання встановлюється особисто здобувачем.

Бажаючі вступити до аспірантури мають заздалегідь обговорити свою кандидатуру на співбесіді із майбутнім науковим керівником та завідуючим кафедри, за результатами якої замовляється місце навчання в аспірантурі.

Перелік документів для вступу до аспірантури:

   • Заява.
   • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працював до вступу (за наявністю).
   • Автобіографія.
   • Копія диплома магістра або спеціаліста.
   • Копія додатку до диплома (з оцінками).
   • Список наукових праць (за наявністю).
   • Дослідницька пропозиція.
   • Копія трудової книжки.
   • Медична довідка про стан здоров’я за формою О86-О.
   • 2 копії паспорта (всіх заповнених сторінок)
   • 2 копії ідентифікаційного коду.
   • 4 кольорові фотографії розміром 3х4.

Документи подаються українською мовою. Прийом документів здійснюється у відділі аспірантури та докторантури з 17 липня до 31 липня щодня з 13-00 до 15-30, крім суботи та неділі.

Контакти відділу аспірантури та докторантури ХНУ: Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022 , кiмната: 3-70, тел.: 707-55-68.

Завiдувач відділу: Коньшина Ангеліна Вікторівна

Програма вступного екзамену до аспірантури зі спеціальності 11.00.02 - "Економічна та соціальна географія"
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2018 році
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
Наказ «Про затвердження графiку освiтнього процесу на освiтньо-науковому piвнi вищої освiти»
Наказ про введення в дію рішення Вченої ради «Про затвердження тимчасових стандартів вищої освіти університету, освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні»

 

Освітньо-наукова програма "Економічна та соціальна географія" спеціальності 103 Науки про Землю

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю
Пояснювальна записка до навчального плану підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю
Розклад занять аспірантів

 

Навчально-методичні комплекси з навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності 103 Науки про Землю, освітньо-наукової програми "Економічна та соціальна географія"

 

Робота з базами геоданих в суспільній географії – проф. С. В. Костріков Програма Матеріали

Методологія та сучасні технології суспільно-географічних досліджень – проф. К.А. Нємець Програма Матеріали

Підготовка наукових публікацій та презентацій результатів досліджень – проф. Л.М. Нємець Програма Матеріали

Науково-асистентська практика