Аспірантура і докторантура


Однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів є аспірантура та докторантура

  • Аспірантура (з підготовки докторів філософії) за спеціальностями
    • 106 Географія ОНП «Географія»
    • 103 Науки про Землю ОНП «Науки про Землю», спеціалізацією "Економічна та соціальна географія".

Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (4 роки) та без відриву від виробництва (4 роки) формами.

  • Докторантура (з підготовки докторів наук) за спеціальністю 11.00.02 – Економічна та соціальна географія. Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (2 роки) та без відриву від виробництва (2 роки) формами.

Бажаючі вступити до аспірантури мають заздалегідь обговорити свою кандидатуру на співбесіді із майбутнім науковим керівником та завідуючим кафедри, за результатами якої замовляється місце навчання в аспірантурі.

Контакти відділу аспірантури, докторантури та супроводу PhD програм ХНУ: Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022 , кiмната: 3-70, тел.: 707-55-68.

Завiдувач відділу: Петренко Наталія Володимирівна

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

Відділ аспірантури, докторантури та супроводу PhD-програм

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2022 році

Ключові дати вступу до аспірантури

Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Наказ «Про затвердження графiку освiтнього процесу на освiтньо-науковому piвнi вищої освiти»

 

103 Науки про Землю 106 Географія
Тимчасовий стандарт, освітньо-наукова програма, навчальні плани за спеціальністю 103 Науки про Землю

Освітньо-наукова програма за спеціальністю 103 Науки про Землю, 2020 р.

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 103 Науки про Землю  (ОНП «Науки про Землю»)

Cертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми «Науки про Землю» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньо-наукової програми «Науки про Землю» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти

 

Тимчасовий стандарт 106 Географія (третій рівень вищої освіти)

Освітньо-наукова програма "Географія", 2022 р.

Освітньо-наукова програма "Географія", 2023 р.

Рецензія-відгук на ОНП "Географія"

Рецензія-відгук на ОНП "Географія"

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 106 Географія (освітньо-наукова програма «Географія»)

 

Навчальний план ОНП «Науки про Землю» 2020 р.

Програми навчальних дисциплін

Навчальний план ОНП «Географія» 2022 р.

Навчальний план ОНП «Географія» 2023 р.

Робочій навчальний план 1курс аспірантура (жовтень)

Робочій навчальний план 1курс аспірантура (травень)

Робочій навчальний план 2курс аспірантура (жовтень)

Робочій навчальний план 2курс аспірантура (травень)

Робочій навчальний план 2курс аспірантура (вступ 2022)

Програми навчальних дисциплін