Аспірантура і докторантура


Однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі є аспірантура та інститут здобувачів:

 •    Аспірантура за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньою програмою – економічна та соціальна географія. Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (4 роки) та без відриву від виробництва (4 роки) формами.
 •    Іститут здобувачів за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньою програмою – економічна та соціальна географія. Навчання відбування без відриву від виробництва. Термін навчання встановлюється особисто здобувачем.

Бажаючі вступити до аспірантури мають заздалегідь обговорити свою кандидатуру на співбесіді із майбутнім науковим керівником та завідуючим кафедри, за результатами якої замовляється місце навчання в аспірантурі.

Орієнтований перелік документів для вступу до аспірантури:

 • Заява.
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працював до вступу (за наявністю).
 • Автобіографія.
 • Копія диплома магістра або спеціаліста.
 • Копія додатку до диплома (з оцінками).
 • Список наукових праць (за наявністю).
 • Дослідницька пропозиція.
 • Копія трудової книжки.
 • Медична довідка про стан здоров’я за формою О86-О.
 • 2 копії паспорта (всіх заповнених сторінок)
 • 2 копії ідентифікаційного коду.
 • 4 кольорові фотографії розміром 3х4.


Документи подаються українською мовою. Прийом документів з 17 липня до 31 липня щодня з 13-00 до 15-30, крім суботи та неділі.

 

Контакти відділу аспірантури ХНУ: Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61077 , кiмната: 3-70, тел.: 707-55-68.

Завiдувач відділу: Коньшина Ангеліна Вікторівна

 

Програма вступного екзамену до аспірантури зі спеціальності 11.00.02 - "Економічна та соціальна географія"

Робоча програма навчальної дисципліни для аспірантів «Методологія та сучасні технології суспільно-географічних досліджень»

Робоча програма навчальної дисципліни для аспірантів «Working with geodatabases in human geography (Робота з базами геоданих в суспільній географії)» (викладається англійською)

Проміжний тестовий контроль з курсу «Робота з базами геоданих в суспільній географії»

Лекції з курсу «Робота з базами геоданих в суспільній географії»

Підсумковий тестовий контроль з курсу «Робота з базами геоданих в суспільній географії»

Практичні заняття з курсу «Робота з базами геоданих в суспільній географії»