Аспірантура і докторантура


Однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі є аспірантура, докторантура та інститут здобувачів:

  • Аспірантура за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою "Економічна та соціальна географія". Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (4 роки) та без відриву від виробництва (4 роки) формами.
  • Докторантура за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою "Економічна та соціальна географія". Навчання відбувається за державним замовленням та на контрактній основі з відривом від виробництва (2 роки) та без відриву від виробництва (2 роки) формами.
  • Інститут здобувачів за спеціальністю 103 Науки про Землю, освітньо-науковою програмою – економічна та соціальна географія. Навчання відбування без відриву від виробництва. Термін навчання встановлюється особисто здобувачем.

Бажаючі вступити до аспірантури мають заздалегідь обговорити свою кандидатуру на співбесіді із майбутнім науковим керівником та завідуючим кафедри, за результатами якої замовляється місце навчання в аспірантурі.

Список документів для вступу до аспірантури

Контакти відділу аспірантури та докторантури ХНУ: Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022 , кiмната: 3-70, тел.: 707-55-68.

Завiдувач відділу: кандидат хімічних наук, доцент Панченко Валентина Григорівна

Сторінка відділу аспірантури і докторантури

ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Наказ Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна «Про затвердження графіку освітнього процесу на освітньо-науковому рівні вищої освіти»

Програма додаткового кандидатського іспиту за спеціальністю 11.00.02 Економічна та соціальна географія

Розклад занять аспірантів

Програма вступного екзамену до аспірантури зі спеціальності 103 Науки про Землю, освітньо-наукової програми "Економічна та соціальна географія"
Зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
Наказ «Про затвердження графiку освiтнього процесу на освiтньо-науковому piвнi вищої освiти»
Наказ про введення в дію рішення Вченої ради «Про затвердження тимчасових стандартів вищої освіти університету, освітньо-наукових програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні»

 

Освітньо-наукова програма "Економічна та соціальна географія" спеціальності 103 Науки про Землю

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю (2016 р.)

Навчальний план підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю (2019 р.)

Пояснювальна записка до навчального плану підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю (2016 р.)

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю (2019 р.)

 

Навчально-методичні комплекси з навчального плану підготовки доктора філософії зі спеціальності 103 Науки про Землю, освітньо-наукової програми "Економічна та соціальна географія"

 

Робота з базами геоданих в суспільній географії – проф. С. В. Костріков Програма Матеріали

Тривимірне (3D) моделювання міського середовища – проф. С. В. Костріков Програма Матеріали

Методологія та сучасні технології суспільно-географічних досліджень – проф. К.А. Нємець Програма Матеріали

Підготовка наукових публікацій та презентацій результатів досліджень – проф. Л.М. Нємець Програма Матеріали

Науково-асистентська практика