Відеоматеріали лекцій викладачів


Відкрите заняття проф. Нємець Л.М. з курсу «Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень» для студентів-магістрантів на тему «Суспільно-географічне обґрунтування розробки нетрадиційного газу в Харківській області».

 Частина І

Частина ІІ

Відеолекція професора кафедри Нємця К.А. з курсу  «Статистичні методи і обробка геоінформації» для студентів 4 курсу.

Відеолекція професора кафедри Мезенцева К.В. з курсу  «Основи географічного моделювання» для студентів-магістрантів.

Відеолекція професора кафедри Кострікова С.В. з курсу  «Інформатика з основами геоінформатики» для студентів 3 курсу.

Відеолекція доцента кафедри Кандиби Ю.І. з курсу  «Техніко-економічні основи виробництва» для студентів 2 курсу.

Відеолекція професора кафедри Нємця К.А. з курсу  «Інформаційна географія і ГІС» для студентів 5 курсу.

Онлайн-лекція професора кафедри Мезенцева К.В. з курсу  «Суспільно-географічне прогнозування» для студентів 5 курсу. Тема: "Використання методів теорії графів у суспільно-географічному прогнозуванні"

Частина І

Частина ІІ

Онлайн-практична робота професора кафедри Мезенцева К.В. з курсу  «Суспільно-географічне прогнозування» для студентів 5 курсу. Тема: "Прогнозування розвитку АТО".

Онлайн-лекція професора кафедри Мезенцева К.В. з курсу  «Зарубіжні теорії суспільної географії» для студентів 5 курсу. Тема: "Міграційні процеси"

Онлайн-лекція професора кафедри Мезенцева К.В. з курсу  «Суспільно-географічне прогнозування» для студентів 5 курсу. Тема: "Методика прогнозування геодемографічних процесів".

Частина І

Частина ІІ

Онлайн-практична робота професора кафедри Мезенцева К.В. з курсу  «Зарубіжні теорії суспільної географії» для студентів 5 курсу.

Відеолекція доцента кафедри Кандиби Ю.І. з курсу  «Географія агропромислового комплексу» для студентів 5 курсу. Тема:  «Світовий ринок сільськогосподарської сировини та продовольства»

Відкрита лекція доцента кафедри Скриль І.А. з курсу "Логістика в рекрації і туризмі" для студентів 4 курсу. Тема: "Логістика турфірми"