Геополітика


Геополітика

міжфакультетська дисципліна за вибором студента, яка викладається в осінньому семестрі, до вивчення якої запрошуються студенти всіх факультетів Караізнського

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, що забезпечує дисципліна ГЕОПОЛІТИКА:

 Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати знання про основи геополітики як практичного інструменту розв’язання регіональних проблем у світі та в Україні, розуміння сутності геополітичних процесів у сучасному світі та особливостей геостратегії провідних держав світу.

Знання про:

 • об`єктно-предметне поле геополітики;
 • історичні етапи формування і розвитку геополітики;
 • основні парадигми і концепції геополітики;
 • основні школи і течії геополітики;
 • особливості розвитку геополітичних епох та світосистемних геоекономічних циклів;
 • геополітичні проблеми і тенденції постбіполярного світу;
 • особливості геополітичної ситуації в регіонах світу;
 • основні напрями геостратегії провідних геополітичних гравців світу;
 • особливості геополітичного положення України.

Уміння і навички:

 • розкривати суть основних концепцій геополітики;
 • давати характеристику геополітичного положення регіонів і держав світу;
 • виявляти фактори, що впливають на зовнішню політику держави;
 • аналізувати сучасну геополітичну ситуацію у регіонах світу;
 • здійснювати аналіз національних стратегічних інтересів держав світу;
 • визначати головні напрями геостратегії держав на міжнародній арені;
 • аналізувати передумови і фактори сучасних геополітичних конфліктів, різноманітні аспекти їх врегулювання;
 • давати оцінку ролі України у світовому геополітичному просторі.

кандидат географічних наук, доцент Юрій Іванович КАНДИБА

 

Матеріали занять з міжфакультетської вибіркової дисципніни «Геополітика»

Геополітика
(міжфакультетська вибіркова дисципліна),
доц. Кандиба Ю.І.

E-mail: kand77@ukr.net