Територіальне планування Харкова та Харківського регіону на основі демографічного потенціалу: теоретико-методична розробка


"Територіальне планування Харкова та Харківського регіону на основі демографічного потенціалу: теоретико-методична розробка" (ДР № 0116U000964, 2016-2017 рр., керівник – доц. Сегіда К.Ю.

НДР госпрозрахункового фінансування.

Мета роботи – розробка теоретико-методичного обґрунтування територіального планування міста Харкова та Харківського регіону з огляду на характеристики демографічного потенціалу. Очікувані результати від проекту: аналіз суспільно-географічного положення території Харківської області та міста Харкова, виявлення сильних та слабких сторін, загроз та можливостей; визначення кількісних та якісних параметрів, що характеризують демографічний потенціал Харківського регіону та міста Харкова; обчислення демографічного потенціалу на низовому адміністративному рівні; виявлення причин та наслідків територіальної диференціації; комплексна характеристика територіального планування міста Харкова та Харківського регіону, визначення диспропорцій та невідповідності демографічному потенціалу; розробка напрямів удосконалення геопланування регіону та міста; виконання SWOT-аналізу, визначення сильних та слабких сторін, проблем та перспектив розвитку області та міста на низовому ієрархічному рівні; наукове обґрунтування заходів регіональної соціально-економічної політики.