Суспільно-географічні особливості транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області в умовах стійкого розвитку єврорегіону “Слобожанщина”


«Суспільно-географічні особливості транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області в умовах стійкого розвитку єврорегіону “Слобожанщина”» ДР № 0110U000637, строки виконання: 2010 р., керівник – проф. Л.М. Нємець.

НДР внутрішньоуніверситетського фінансування

Мета науково-дослідної роботи – науково-теоретичне обґрунтування механізмів стійкого розвитку єврорегіону «Слобожанщина» на середньострокову перспективу на основі комплексного аналізу суспільно-географічних особливостей транскордонного співробітництва прикордонних районів Харківської області. В результаті даного дослідження запропоновані модель та механізми покращення соціально-економічного становища та підвищення якості життя мешканців прикордонних районів Харківської області за рахунок активізації транскордонного співробітництва на засадах державно-приватного партнерства. Практичне значення мають запропоновані заходи з оптимізації функціонування єврорегіону «Слобожанщина» на середньостроковий період в умовах подолання економічної кризи та подальшого стійкого розвитку. З метою розповсюдження результатів дослідження – опубліковано серія фахових наукових статей; за результатами виконання теми захищено 2 кандидатські дисертації та підготовлено шість дипломних робіт магістрів.