Розклад занять


Розклад учбових занять у осінньому семестрі 21/22 року Спкціальність 106 Географія, 014.01 Середня освіта (Географія) бакалавр

Розклад учбових занять у осінньому семестрі 21/22 року Спкціальність 106 Географія, 014.01 Середня освіта (Географія) магістр

Розклад учбових занять у осінньому семестрі 21/22 року Спкціальність 106 Географія, 014.01 Середня освіта (Географія) бакалавр (дистанційна форма)

Розклад учбових занять у осінньому семестрі 21/22 року Спеціальність 106 Географія, 014.01 Середня освіта (Географія) магістр (дистанційна форма)

Розклад учбових занять у літньому семестрі 2021/22 року на факультеті геології, географії рекреації і туризму заочна форма 5 курс навчання (бакалаври)

 

Шифри груп:

Перший курс:

ГЦ-12 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

ГУ-11 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство»

ГС-11 – Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

 

Другий курс:

ГЦ-22 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

ГР-21 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму"

ГУ-21 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство»

ГС-21 – Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

 

Третій курс:

ГЦР-32 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

 

Четвертий курс:

ГЦ-42 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Географія", Спеціалізація «Економічна та соціальна географія»

ГР-41 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму"

 

Перший курс магістратури: 

ГС-51 – Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

ГЦ-52 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"