Розклад занять


Розклад занять бакалаврів та магістрів денного відділення

 

Шифри груп:

Перший курс:

ГЦ-12 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

ГР-11 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму"

ГУ-11 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство»

ГС-11 – Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

 

Другий курс:

ГЦР-22 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

 

Третій курс:

ГЦ-32 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Географія", Спеціалізація «Економічна та соціальна географія»

ГР-31 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму"

 

Четвертий курс:

ГЦ-42 – Спеціальність 103 «Науки про Землю», Освітньо-професійна програма "Географія", Спеціалізація «Економічна та соціальна географія»

 

Перший курс магістратури: 

ГС-51 – Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»

ГЦ-52 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

ГР-52 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму"

 

Другий курс магістратури:

ГЦР-62 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток"

ГЦГ-61 – Спеціальність 106 «Географія», Освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи в територіальному управлінні"

ГЦО-61 – Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота»