Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації (на прикладі Харківської області)


«Розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону з метою оптимізації (на прикладі Харківської області)», ДР № 0116U000936,  2016-2018 рр.,  керівник – доц. Сегіда К.Ю.

НДР держбюджетного фінансування у рамках проектів молодих учених.

Мета НДР – розробка методів просторового аналізу та прогнозу демографічного процесу й системи розселення регіону, створення моделі управління демографічним процесом та оптимізації системи розселення регіону, втілення дослідження за запропонованою методикою на матеріалах Харківської області, розробка науково-обґрунтованих заходів регіональної демографічної та екістичної політики.