Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах


«Розробка методів геоінформаційного моделювання максимальних руслових витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків у водозбірних басейнах», ДР № 0112U005561, строки виконання: 2012-2013 рр., керівник – проф. С.В. Костріков.

НДР держбюджетного фінансування.

В основі проекту – дослідження та аналіз ролі основних факторів формування руслових витрат від поталих вод під час весняних повеней та руслових витрат від літніх зливових паводків у яружно-балкових та річкових водозбірних басейнах; розробка методів практичної реалізації розподілених гідрологічних моделей руслових витрат від поталих вод та дощових паводків через створення проекту відповідного модуля геоінформаційної платформи. Об’єкт дослідження – процеси та явища рідкого та твердого стоку в руслах постійних і тимчасових водотоків, які мають місце в межах водозбірних басейнів; предмет дослідження – закономірності формування (на підставі низки природно-географічних факторів), проходження у просторі, розподілення у часі та впливу на інші процеси на водозборах руслових пікових витрат постійних та тимчасових водотоків; предмет розробки – концептуальні розподілені моделі руслових рідких витрат від весняних повеней та літніх дощових паводків та проект функціональності та інтерфейсу відповідного (гідрологічного) модуля геоінформаційної платформи. Предметом реалізації цієї НДР має стати створена новітня геоінформаційна технологія моделювання особливостей гідрологічного режиму водозбірних басейнів, зокрема – екстремальних руслових рідких витрат під час весняних повеней та літніх дощових паводків; на підставі чого з’явиться можливість ефективного прогнозу несприятливих екзогенних процесів на водозборах, спричинених екстремальними метеорологічними явищами. Вказана ГІС-технологія, яка буде розроблена на підставі відповідної методики геоінформаційного моделювання, має бути подана у вигляді розробленого проекту широкої функціональності та багаторівневого інтерфейсу відповідного програмного забезпечення. Результати НДР можуть бути використані як для підготовки дисертацій, монографій, підручників і учбових посібників, так і безпосередньо в учбовому процесі – для підготовки фахівців-географів.