Програми навчальних дисциплін (з навчального плану підготовки доктора філософії, спеціальність: 103 Науки про Землю, Спеціалізація: Економічна та соціальна географія, рік вступу – 2020 р.)


Робоча програма навчальної дисципліни WORKING WITH GEODATABASES IN HUMAN GEOGRAPHY (РОБОТА З БАЗАМИ ГЕОДАНИХ У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ) Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Економічна та соціальна географія

Робоча програма навчальної дисциаліни ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Робоча програма навчальної дисципліни INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS IN HUMAN GEOGRAPHY (МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ В СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ) Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Спеціалізація: Економічна та соціальна географія

Робоча програми НАУКОВО-АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ Спеціальність (напрям): 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни ТРИВИМІРНЕ (3D) МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА Галузь знань: 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Спеціальність: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ Освітня програма: 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 

Тривимірне (3D) моделювання міського середовища – проф. Костріков С.В. Програма Матеріали